Certifikace ISO 9001:2002v ordinaci praktického lékaře


ISO 9001:2002 certification in the general practitioner's office

Increasing the quality of healthcare at the GP's office depends on the accrediting of theworkplace, on the professional training of the staff, on instrumentation, on the spatial lay-outof the facility, and on the quality of the managing system.One of the paths of improving the quality of management is the introduction of assuring qualityaccording to ISO 9001 and consequent certification of the healthcare facility. Certificationincludes a preparatory stage, the phase of certification proper finalized by a professional audit,and the stage of continuous keeping with the set standards and procedures in the healthcarefacility meeting the quality pattern of health care provided to clients of the GP's office.The major objective of introducing the ISO quality assurance system is the establishing andscrutiny of the patient's requirements regarding the product, i.e. health care.

Key words:
general practitioner - ISO 9001 - quality - standards - accreditation - certification -managing system.


Autoři: I. Foltýn;  R. Weinbergerová
Působiště autorů: Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP, Olomouc, přednosta prof. MUDr. I. Gladkij, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2004; (8): 476-478
Kategorie: Články

Souhrn

Vzestup kvality v poskytování zdravotnické péče v ordinaci praktického lékaře je závislý navlastní akreditaci pracoviště, odborné přípravě zaměstnanců, přístrojovém vybavení, prostorovýchmožnostech zdravotnického zařízení a kvalitním systému řízení.Jednou zmožností zlepšení kvality řízení je zavedení systému jakosti podle ISO 9001 a následnécertifikace zdravotnického zařízení. Certifikace zahrnuje fázi přípravy, fázi vlastní certifikacezakončenou odborným auditem a fázi trvalého udržování stanovených norem a postupů vezdravotnickém zařízení k obrazu kvality zdravotnické péče poskytované klientům ordinace.Hlavním cílem zavedení systému jakosti ISO je stanovení a přezkoumání požadavků pacientatýkající se produktu, tj. zdravotnické péče.

Klíčová slova:
praktický lékař - ISO 9001 - kvalita - akreditace - certifikace - systém řízení.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2004 Číslo 8
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se