Projekt primární prevencekardiovaskulárních onemocnění -projekt Olomouc


Project Olomouc - a project of primary prevention of cardiovascular diseases

It is simple to determine the risk of cardiovascular diseases (CVD) within the framework ofpreventive examinations of employees under risk, and it can be recommended for broaderapplication. Within the framework of the project there have been examined 2059 employees(329 males, 1730 females), their mean age being 36.1 years (36.9 and 36.0, respectively).A 10-20% risk of CVD was found in 139 (6.8%) employees (47 males, 92 females) and a 20-40%risk in 20 (0.9%) employees (17 males, 3 females). The risk at 60 years of age was 10-20% in715 (34.7%) employees (198 males, 517 females) and 20-40% in 101 (4.9%) employees (69 males,32 females). For establishing the risk there can be applied a simple computer program whichis available on our web site www.vasezdravesrdce.cz.Within the framework of CVD preventionin family members of patients suffering CVD there have been examined 55 family members (19males and 36 females),mean age 42.0 years (42.8 and 41.6, respectively). There has been foundan over 20% risk of CVD at 60 years of age in 7 relatives (7 males), mean age 56.8 years. It isnecessary to continue in searching for patients under risk. For conducting CVD prevention bothavailable strategies, the medical as well as the population one, should be combined.

Key words:
cardiovascular disease - risk factors - primary prevention - preventive examinations- relatives of CVD patients.


Autoři: E. Sovová 1;  M. Nakládalová 2;  J. Fialová 2;  M. Kaletová 1;  J. Lukl 1;  P. Němec 3;  V. Bruk 3;  I. Benušová 1;  P. Doupalová 11
Působiště autorů: I. interní klinika FN a LF UP, Olomouc, 2Klinika pracovního lékařství FN a LF UP, Olomouc, přednostka MUDr. M. Nakládalová, PhD. 3Kardiochirurgická klinika FN a LF UP, Olomouc, přednosta doc. MUDr. P. Němec, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2004; (8): 472-475
Kategorie: Články

Souhrn

Stanovit riziko kardiovaskulárních onemocnění (KVO) v rámci preventivních prohlídek rizikovýchzaměstnanců je jednoduché a lze je doporučit k širšímu použití. V rámci projektu bylovyšetřeno 2059 zaměstnanců (329 mužů a 1730 žen) průměrného věku 36,1 roku (36,9 a 36,0).Riziko KVO 10-20 % mělo 139 zaměstnanců (6,8 %) (47 mužů a 92 žen) a riziko 20-40 % 20zaměstnanců (0,9 %) (17 mužů a 3 ženy). Riziko v 60 letech věku 10-20%mělo 715 zaměstnanců(34,7 %) (198 mužů a 517 žen) a riziko 20-40 % 101 zaměstnanců (4,9 %) (69 mužů a 32 žen).Ke stanovení rizika lze použít jednoduchý počítačový program, který je dostupný na našichstránkách www.vasezdravesrdce.cz. V rámci prevence KVO u rodinných příslušníků pacientůs KVO onemocněním bylo vyšetřeno 55 rodinných příslušníků (19 mužů a 36 žen) průměrnéhověku 42 roky (42,8 a 41,6). U 7 příbuzných (7 mužů) průměrného věku 56,8 roku bylo zjištěnoKVO riziko nad 20 % v 60 letech. Je nutné dále pokračovat v aktivním vyhledávání rizikovýchpacientů. K provádění prevence KVO je nutno spojit obě dostupné strategie, jak lékařskou, taki populační.

Klíčová slova:
kardiovaskulární onemocnění - rizikové faktory - primární prevence - preventivníprohlídky - příbuzní pacientů s ICHS.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2004 Číslo 8
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se