Potenciál zdraví a zdravotnictvíČeské republiky: srovnávacíanalýza se zeměmi E-15


The potential of health and healthcare in the Czech Republic: A comparativeanalysis with the E-15 countries

Even after accession to the EU on May 1, 2004, the process of approximation in health careshall not affect the substance of present healthcare systems. In the enlarged EU there shall beformed conditions for deepening of collaboration at all levels of the healthcare system. In theEU countries there are marked differences in financial sources and in the mode of financinghealth care. The Czech Republic allots to health care per capita approximately a half of that inthe former E-15. In regard of the technological level, staffing and a number of other parametersCzechmedicine is able to compete successfully with care provided in theEUcountries of westernEurope. In the 1990s there came about an improvement on the indicators of population healthin the Czech Republic; a further potential in improving those indicators and their convergencewith the level in the E-15 lies first of all in the realm of primary prevention. As regards theindicator of infant mortality the Czech Republic ranks among the most developed countries ofEurope even today already.The common task for all EU countries lies in the establishing of a healthcare policy based ona profound analysis of health needs, i.e. an evidence-based health policy, and on evidence-basedmedicine in the field of clinicalmedicine.More attention should be paid to the cost and effectivityof the healthcare system.

Key words:
healthcare in the Czech Republic - potential of health - comparative analysis.


Autoři: L. Strnad;  A. Stožický
Působiště autorů: Zdravkonzult, Fakulta informatiky a řízení Hradecké univerzity, Institut zdravotní politiky a ekonomiky, Kostelec nad Černými lesy
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2004; (8): 426-433
Kategorie: Články

Souhrn

Ani po rozšíření Evropské unie po 1. květnu 2004 se harmonizační proces oblasti řízenízdravotnictví nedotkne podstaty stávajících systémů zdravotní péče. V rozšířené EU vzniknouvšak podmínky pro prohloubení spolupráce na všech úrovních zdravotnického systému. Rozdílyve finančních zdrojích a způsobu financování zdravotní péče jsou v zemích EU značné. ČRvydává na zdravotní péči v přepočtu na 1 obyvatele přibližně polovinu finančních zdrojů zemíbývalé E-15. Technologickou úrovní, personálním vybavením a řadou dalších parametrů můževšak česká medicína úspěšně konkurovat péči poskytované v západoevropských zemích EU.V devadesátých letech došlo v ČR k zlepšení ukazatelů populačního zdraví, další potenciálzlepšování těchto ukazatelů a jejich konvergence k úrovni zemí E-15 je především v oblastiprimární prevence. Úrovní ukazatele kojenecké úmrtnosti se řadí ČR mezi nejvyspělejší zeměEvropy již dnes.Společný úkol pro všechny země EU spočívá v tvorbě zdravotní politiky opírající se o hlubokéanalýzy zdravotních potřeb (evidence based health policy), o posilování přístupů založených nadůkazech (evidence based medicine) v oblasti klinické medicíny. Větší pozornost musí býtvěnována zvyšování efektivity zdravotnického systému (cost - effectivity).

Klíčová slova:
zdravotnictví České republiky - potenciál zdraví - srovnávací analýza.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2004 Číslo 8
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se