Jaký je náš postoj k nemocnému běhemposledních 72 hodin jeho života?


Our Attitude to Patients during the Last 72 Hours of their Life

The place where the patient spends the last tens of hours of his life and the way he is treatedare frequently a source of dissatisfaction and disappointment. In the introduction of the articlethe authors summarize the conditions under which the patient should spend this time. Nextattention is paid to the most frequently refused operations. The general atmosphere of care ofthe dying in family surroundings is analyzed and compared with conditions in other countries.The authors analyze in more detail the different approach to the dying patient in acute healthfacilities as compared with social care institutes. From the aspect of dying in the homeenvironment factors are mentioned which most frequently lead to the originally unwantedhospitalization of the dying patient. In the subsequent part attention is devoted to legal aspectsof decision to terminate causal treatment and to administer larger doses of opioids. Finally theauthors describe the case-history of a patient with generalized bronchogenic carcinoma.

Key words:
palliative care - dying - opioids - refusal of operation - hospice home car.


Autoři: H. Kubešová;  P. Weber;  J. Holík
Působiště autorů: Klinika geriatrie, ošetřovatelství a praktického lékařství LF MU, Brno, přednostka doc. MUDr. H. Kubešová, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2003; (6): 351-353
Kategorie: Články

Souhrn

Místo, kde stráví nemocný poslední desítky hodin svého života, a způsob, jak je s ním nakládáno,je mnohdy pro něho zdrojem nespokojenosti a nenaplnění. V úvodu článku jsou proto shrnutyokolnosti formulování podmínek, za jakých má nemocný tuto dobu strávit. Dále je věnovánapozornost nejčastěji odmítaným zákrokům. Je analyzována celková atmosféra péče o umírajícív našich rodinách a okolnosti, za jakých umírají nemocní v jiných státech. Podrobněji jeanalyzován rozdíl přístupu k umírajícím v zařízeních akutního typu oproti ústavům sociálnípéče. Z hlediska umírání v domácím prostředí jsou uvedeny faktory, které nejčastěji vedou kpůvodně nechtěné hospitalizaci umírajícího nemocného.V další části je věnována pozornost právním aspektům rozhodnutí o ukončení kauzální léčbya podávání vyšších dávek opioidů. Na závěr článku je uvedena kazuistika nemocného s generalizovanýmbronchogenním karcinomem.

Klíčová slova:
paliativní péče - umírání - opioidy - odmítnutí zákroku - domácí hospicová péče.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2003 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se