Farmakoterapiav zariadeniach sociálnychslužieb pre starých ľudí


Pharmacotherapy in Social Institutions for the Elderly

The authors assessed the pharmacotherapy in 25 old age homes in the Trnava region to thedate of December 31, 2001. The people took a total of 8468 drugs, range 0-13 drugs.On averagethe use was 4.8 regularly used drugs per head. The authors observe an increasing trend ofregularly used drugs with advancing age. Most drugs (5.42) were used by the age group 80-84years.Women used drugs more frequently (94%) than men (83%) and women used more drugs(5.2) than men (4.1). Only 9.9% of the inmates did not use any drugs. In addition to regularlyused drugs 48.4% used drugs irregularly - „as required“. The most frequently regularly useddrugs according to theATC classificationwere psychopharmaceuticals (50.1%), nitrates (42.6%)and drugs preventing thrombocyte aggregation (35.7%). The authors recommend regular visitsof social institutions (once every two months) incl. checking of prescriptions. They state thatdrug prescription to our senior citizens does not differ from the position abroad.

Key words:
of people - institutional care - old age pensioners homes - boarding houses for oldage pensioners - regular and irregular use of drugs - groups of drugs according to ATCclassification - visits of inmates.


Autoři: I. Bartošovič 1;  Š. Krajčík 2;  L. Hegyi 3
Působiště autorů: Neštátna ambulancia praktického lekára pre dospelých a geriatrická ambulancia, NsP Skalica, riaditeľ MUDr. R. Kerekeš2Fakulta špecializačných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzitya geriatrická klinika Národného ústavu tbc a respiračných chorôb, Brati 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2003; (6): 340-343
Kategorie: Články

Souhrn

Autori zisťovali farmakoterapiu v 25 domovoch dôchodcov a domovoch - penziónoch pre dôchodcovv Trnavskom kraji k 31. decembru 2001. Obyvatelia pravidelne užívali spolu 8468 liekov,rozpätie od 0-13 liekov. Na jedného obyvateľa pripadlo priemerne 4,8 pravidelne užívanýchliekov. Pozorovali sme vzostup priemerného počtu pravidelne užívaných liekov so starnutímseniorov. Najviac liekov (5,42) užívala veková skupina 80-84-ročných obyvateľov. Ženy užívalilieky častejšie (94 %) ako muži (83 %) a súčasne ženy užívali viac liekov (5,2) ako muži(4,1 liekov). Len 9,9 % obyvateľov neužíva ani jeden liek. Okrem pravidelne užívaných liekov48,4 % obyvateľov užívalo lieky nepravidelne - „podľa potreby“. Najčastejšie pravidelne užívanýmiliekmi podľa ATC klasifikácie boli psychofarmaká (50,1 %), nitráty (42,6 %) a antiagreganciátrombocytov (35,7 %). Autori odporúčajú vykonávať v sociálnych inštitúciách pravidelnévizity obyvateľov (jedenkrát za dva mesiace), spojené s kontrolou preskripcie. Zároveň konštatujú,že predpisovanie liekov našim seniorom sa nelíši od zahraničia.

Klíčová slova:
starí ľudia - inštitucionálna starostlivosť - domov dôchodcov - domov-penzión predôchodcov - pravidelne a nepravidelne užívané lieky - skupiny liekov podľa ATC klasifikácie -vizity obyvateľov.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2003 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se