Adaptace nemocných na onkologickéonemocnění podle profesněekonomických skupin


Adaptation of Patients to Oncological Disease with Regard to Professional andEconomic Groups

Self-fulfilment in working activity is an important part of the quality of life in general.Oncological disease restricts almost always patients in their personal, family and working life.Problems of the loss of self-fulfilment at work are enhanced by economic complications. Thisproblem is articularly urgent in patients in productive age with dependent children.In our opinion it is therefore very important to apply findings from psychotherapy - logotherapyto find a sense of life. We inform patients systematically on the necessity of working activity,though restricted, the necessity to pursue hobbies and activities and focus their attention onthis area. We point out examples where the patients were able to achieve balance with theirdisease - incl. the restricted activities and serve by their lives as an example to others.

Key words:
quality of life - oncological disease - restricted working activity - psychotherapy.


Autoři: H. Tondlová
Působiště autorů: Konziliární psychiatr, Odborný léčebný ústav onkologie a pneumologie na Pleši, Nová Ves pod Pleší, ředitelka prim. MUDr. A. AschermannováŽelezniční nemocnice s poliklinikou, psychiatrická ambulance, Praha, ředitel ing. J. Heller
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2003; (6): 354-355
Kategorie: Články

Souhrn

Seberealizace v pracovní činnosti je důležitou součástí kvality života vůbec. Onkologickéonemocnění téměř vždy nemocné omezuje v osobním, rodinném i pracovním životě. K problematiceztráty pracovní seberealizace se přidružují i komplikace ekonomické. Zvláště palčivá jetato situace u nemocných v produktivním věku s nezaopatřenými dětmi.Pokládáme proto za velmi významné a potřebné využití poznatků psychoterapie - logoterapieo nalezení smyslu života. Systematicky nemocné informujeme o nutnosti byť omezené pracovníčinnosti, nutnosti provozování zálib a aktivit a směrujeme jejich pozornost do této oblasti.Poukazujeme na ty vzory, kdy se nemocní dokázali s nemocí vyrovnat, vyrovnat se i se svýmiomezenými aktivitami a být svou činností a životem příkladem ostatním.

Klíčová slova:
kvalita života - onkologické onemocnění - pracovní omezení - psychoterapie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2003 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se