Systém zajištění lékařské péčeo ozářené osoby v České republice


System of Medical Care of Irradiated Subjects in the CzechRepublic

Medical care of irradiated subjects in the Czech Republic is ensured by a so-called two-gradesystem. First aid and emergency prehospital care at the workplace is organized by the employervia trained collaborators together with doctors engaged in occupational health services anddoctors of the emergency medical service. Subsequent specialized medical care is provided bynewly established Centres for special medical care of people irradiated during radiationaccidents who work in selected clinical departments of faculty hospitals.The authors inform the broad medical public on basic principles of provision of first aid andprehospital emergency care to subjects with different types of radiation accidents.

Key words:
radiation accidents - first aid - emergency medical care - specialmedical care - CzechRepublic.


Autoři: Z. Fenclová;  D. Pelclová;  J. Lebedová
Působiště autorů: Klinika nemocí z povolání 1. LF UK a VFN, Praha, přednostka doc. MUDr. D. Pelclová, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2002; (9): 548-551
Kategorie: Články

Souhrn

Lékařská péče o ozářené osoby je v České republice zabezpečována pomocí tzv. dvoustupňovéhosystému. První pomoc a neodkladnou přednemocniční péči na pracovišti organizačně zajišťujezaměstnavatel prostřednictvím proškolených spolupracovníků v součinnosti s lékaři vykonávajícímipracovně lékařskou péči na závodě a s lékaři rychlé záchranné služby. Následnouspecializovanou lékařskou péči poskytují nově ustavená Střediska speciální zdravotní péčeo osoby ozářené při radiačních nehodách, působící při vybraných klinických pracovištích fakultníchnemocnic.Autoři seznamují širokou lékařskou veřejnost se základními zásadami poskytování prvnípomoci a přednemocniční neodkladné péče u osob s různým typem radiačního postižení.

Klíčová slova:
nehody radiační - první pomoc - přednemocniční neodkladná péče - speciálnílékařská péče - Česká republika.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2002 Číslo 9
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se