Perkutánní endoskopickágastrostomie (PEG) - praktickévyužití v neurologii


Percutaneous Endoscopic Gastrostomy (PEG)- Practical Application in Neurology

PEG is a relatively new method with low invasiveness which resolves several aspects of thepatients nutrition. In neurological patients it still seeks more closely defined indications in acuteas well as in chronic conditions. It avoids the majority of complications of nasogastric tubes(inflammations, oesophageal strictures, irritation by the tube due to the patient’s unrest, poorcooperation of the patient in particular during speech rehabilitation). The procedure andlong-term introduction of PEG are associated with minor complications. In the authors’ groupof 40 patients with PEG (2 patients with ALS, 6 patients after craniocerebral injury, one aftercerebral hypoxia and 31 patients after a cerebrovascular attack) complications developed in27.5% and were only mild. Despite the fact that in all instances a serious neurological diseasewas involved 20% patients started to swallow spontaneously and the tube was removed. 62.5%patients died (all with a tube) and 17.5%survive (they still have an inserted PEG).An indicationfor the use of PEG in neurology are in addition to basic impairment of swallowing alsoconcurrent inadequate nutrition, unrest (with pulling of the NGS), impaired speech (speechrehabilitation) tracheostomy, long-term perspective of tube feeding, easier nursing of a patientwith introduced PEG.

Key words:
dysphagia - nasogastric tube - percutaneous endoscopic gastrostomy.


Autoři: E. Ehler 1;  P. Vyhnálek 2;  J. Hájek 2;  V. Dostál 1;  P. Geier
Působiště autorů: Neurologické oddělení Nemocnice Pardubice, primář MUDr. E. Ehler, CSc. 2Interní oddělení, primář MUDr. J. Hájek, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2002; (9): 526-528
Kategorie: Články

Souhrn

PEG je relativně nová a málo invazivní metoda řešící několik aspektů výživy nemocných.U neurologických nemocných si teprve hledá přesnější indikaci, a to jak u akutních stavů, taki u stavů chronických. Vhodně obchází většinu komplikací nazogastrické sondy (NGS) (záněty,striktury jícnu, dráždění sondou s neklidem nemocných, zhoršenou spolupráci těchto nemocných,zejména při rehabilitaci řeči). Procedura i dlouhodobé zavedení PEG jsou zatíženynevelkým podílem komplikací. V našem souboru 40 nemocných s PEG (2 nemocní s ALS,6 nemocných po kraniocerebrálním poranění, 1 po hypoxii mozku a 31 nemocných s CMP) sekomplikace PEG vyskytly u 27,5 % a byly jen lehké. I přesto, že vždy šlo o závažné neurologickéonemocnění, začalo 20 % nemocných samostatně polykat a sonda byla zrušena. Zemřelo 62,5procent (všichni se zavedenou sondou) a 17,5 % přežívá (má stále zavedený PEG). Indikacípoužití PEG v neurologii jsou vedle základní poruchy polykání také současná hyponutrice,neklid nemocných (s vytahováním NGS), poruchy řeči (rehabilitace řeči), tracheostomie, dlouhodobáperspektiva výživy sondou, snadnější ošetřování nemocného se zavedeným PEG.

Klíčová slova:
dysfagie - nazogastrická sonda - perkutánní endoskopická gastrostomie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2002 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se