Příprava Rámcové úmluvyWHO o kontrole tabákuPokus hasit požár v globální vesnici


Preparation of the WHO Framework Convention on Tobacco Control: an Attempt toExtinguish a Fire in the Global Village

The globalization of public health forces the international community to revise its approach tothe application of international law to the solution of health problems which have globaldimensions. These problems include a wide group of diseases caused by the growing tobaccoconsumption. In order to prevent further escalation of this problem WHOuses for the first timein its history the power to adopt international health conventions given to the organization byArticle 19 of its Constitution. The process of preparation of the WHO Framework Conventionon Tobacco Control was initiated by the resolution WHA 49.17 and its course was fixed by theresolution WHA 52.18 of 1999. This resolution set up a working group and intergovernmentalnegotiating body whose task is to prepare the draft of the Framework Convention and itspossible protocols. With regard to the difficult political acceptability of the worldwide tobaccocontrol the international convention - protocol method was selected. The draft should becompleted by the 53rd session of theWorld Health Assembly in 2003 where it will be submittedto the Members of WHO for approval. The preparatory process thereby paves the way to thesolution of a serious health problem and at the same time opens new prospects for internationalhealth legislation.

Key words:
globalization of public health - tobacco - WHO Framework Convention on TobaccoControl.


Autoři: J. Malíř
Působiště autorů: Úřad vlády České republiky, Praha
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2002; (9): 529-533
Kategorie: Články

Souhrn

Globalizace veřejného zdraví nutí mezinárodní společenství přehodnotit postoj k používánímezinárodního práva při řešení zdravotních problémů, které mají globální charakter. Mezi něpatří rozsáhlá skupina chorob vyvolaná narůstající spotřebou tabáku. S cílem zabránit dalšíeskalaci právě tohoto problému využívá proto WHO poprvé ve svých dějinách potenciálněvýznamné pravomoci k uzavírání mezinárodních zdravotních úmluv, dané jí čl. 19 její Ústavy.Proces přípravy Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku byl zahájen r. 1996 rezolucí WHA49.17 a jeho průběh stanoven rezolucí WHA 52.18 z r. 1999. Ta zřídila pracovní skupinua mezivládní vyjednávací orgán, jejichž úkolem je připravit návrh Rámcové úmluvy a jejíchmožných protokolů. S ohledem na nesnadnou politickou průchodnost úpravy byla zvolenametoda: rámcová úmluva - protokoly. Návrh má být dokončen do 56. zasedání Světovéhozdravotnického shromáždění r. 2003, na němž bude předložen k přijetí členům WHO. Otevíráse tím cesta k řešení vážného zdravotního problému a zároveň nové možnosti pro mezinárodnízdravotní právo.

Klíčová slova:
globalizace veřejného zdraví - tabák - Rámcová úmluva WHO o kontrole tabáku.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2002 Číslo 9
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se