Toxiny,resp.toxikologické zbraně,Bioterorismus, od antraxu až poprostředky hromadného ničení


Bioterrorism, from Anthrax to Weapons of Mass Extermination

Accidents in the USA after September 11th 2001, i.e. cases of anthrax, including several deathsof persons who had direct contact with parcels contaminated with anthrax spores, initiatedwriting a review on bioterrorism and its present challenges. The authors define bioterrorism,present a chronological outline of abuse of biological means, deal with the present situation,analyse differences of the epidemic process after use of biological warfare agents compared tousual settings, describe properties of biological agents and offer a list of potentially applicableagents of many insidious illnesses, among which as the four most important ones anthrax,smallpox, plague and botulism can be considered.

Key words:
bioterrorism - biological agents - anthrax - smallpox - plague - botulism.


Autoři: J. Wallenfels;  V. Bencko
Působiště autorů: Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. V. Bencko, DrSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2002; (9): 516-521
Kategorie: Články

Souhrn

Podnětem k napsání souborného referátu o bioterorismu byly události, ke kterým došlo v USApo 11. září 2001, tj. případy onemocnění antraxem, včetně několika úmrtí osob, které přišly dopřímého styku se zásilkami kontaminovanými sporami antraxu. Autoři definují bioterorismus,předkládají chronologický přehled zneužití biologických prostředků, zabývají se současnousituací, rozebírají odlišnosti epidemického procesu po použití bojových biologických prostředkůve srovnání s obvyklými situacemi, popisují vlastnosti biologických agens a nabízejí seznampotenciálně použitelných původců zákeřných onemocnění, z nichž za čtyři nejdůležitější lzepovažovat antrax, variolu, mor a botulismus.

Klíčová slova:
bioterorismus - biologická agens - antrax - variola - mor - botulismus.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2002 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se