Naše zkušenosti s perkutánní léčbou tromboembolických uzávěrů periferních tepen a bypassů


Our Experience with Percutaneous Treatment of Thromboembolic Occlusions of Peripheral Arteries and Bypasses

Acute occlusions of peripheral arteries may threaten the patients extremities and life. Surgical treatment-Fogartythromboembolectomy-has several disadvantages. Percutaneous (catheter) therapy particularly of infra-inguinal acute occlusions is a relative new and promising method. Following methods and their combinations were used in this study:1. Local continuous thrombolysis - was performed with an end-hole catheter in an intra-thrombus position. Continuous intraarterial infusion of thrombolysic agent - recombinant tissue-plasminogen aktivátor (rt-PA, Actilyse) in a dose of 1-2 mg/h - was used in this study. Angiography was performed in 12-bour intervals, the infusion lasted several hours or days (12-72 hours) until complete lysis was accomplished.2. Percutaneous aspiration thromboembolectomy (PAT) - aspiration of thrombi and emboli using a thin wall catheter and 50 ccm syringe (with negative pressure) was performed occluding thrombi and emboli were fresh and non-adherent to the arterial wall.3. Percutaneous transluminal angioplasty ofthe underlying stenosis in tase ofthrombosis. PTA was completed by stem implantation if the result of balloon dilatation was suboptimal. Further indication for stem implantation was to prevent distal embolization when thrombi if thrombolysed segment persisted.45 catheter procedures in 44 patients were performed - in 40 cases native arteries were treated, in 5 cases femoropopliteal bypasses were occluded. Thrombolysis only was used in 19 cases (42 %), PAT only in 10 procedures (22 %), the combination of thrombolysis and PAT in 16 cases (36 %) a stem was implantad in 10 cases (22 %).Altogether the percutaneous treatment was successful in 42 cases (93 %). In 3 patients (7 %) the recanalization failed because of rethrombosis during the procedure. In 6 patients (13 %) distal embolization occurred during thrombolysis and mainly after dilatation of residual stenosis. This complication was successfully solved by percutaneous aspiration thromboembolectomy (PAT) during the same session.

Key words:
acute occlusions of peripheral arteries - thrombolysis - aspiration thromboembolectomy.


Autoři: E. Staněk;  R. Ouhrabková
Působiště autorů: Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Kladno, primářka MUDr. R. Ouhrabková, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2002; (8): 487-490
Kategorie: Články

Souhrn

Akutní uzávěry periferních tepen a bypassů mohou vést ke ztrátě končetiny a k ohrožení života. Chirurgická léčba - Fogartyho tromboembolektomie - má mnoho nevýhod. Perkutánní (katetrizační) léčba zvl. infraingvinálních akutních uzávěrů představuje relativně nový a slibný soubor metod, z nichž byly v této studii použity následující:1. Lokální kontinuální trombolýza - byla provedena intratromboticky umístěným katétrem s postranními otvory. Jako trombolytikum byl použit rekombinantní tkáňový plazminogenový aktivátor (rt-PA, preparát Actilyse) v dávce 1-2 mg/hodinu. Angiografické kontroly se uskutečnily ve 12hodinových intervalech. Infuze trvala několik hodin až dní (v rozmezí 12-72 hodin), dokud se nepodařilo tepnu zprůchodnit.2. Perkutánní aspirační tromboembolektomie (PAT) - aspirace trombů a embolů pomocí tenkostěnného katétru do 50 ml injekční stříkačky s vytvořeným podtlakem byla provedena u zcela čerstvých ke stěně tepny neadherujících trombů a embolů.3. Perkutánní transluminální angioplastika (PTA) byla indikována při přítomnosti reziduální stenózy tepny u trombotických uzávěrů. PTA byla doplněna implantací stentu při suboptimálním výsledku angioplastiky. Další indikací implantace stentu byla snaha zabránit distální embolizaci při přetrvávání trombů v trombolyzovaném úseku tepny.U 44 pacientů bylo provedeno 45 výkonů. Ve 40 případech bylo intervenováno na nativní tepně, v 5 případech se jednalo o uzávěr femoropopliteálního bypassu. Z jednotlivých katetrizačních metod byla pouze trombolýza užita v 19 případech (42 %), pouze PAT v 10 případech (22 %), kombinace trombolýzy a PAT 1ókrát (36 %). Stent byl implantován lOkrát (ve 22 % výkonů). Celkově byl perkutánní výkon úspěšný ve 42 případech (93 %). U 3 pacientů (7 %) nebylo dosaženo trvalého zprůchodnění tepny pro retrombotizaci během výkonu. U 6 pacientů (13 %) došlo během trombolýzy a hlavně po dilataci reziduálních stenóz k distální embolizaci. Tato komplikace byla v jedné době vždy úspěšně řešena pomocí perkutánní aspirační tromboembolektomie (PAT).

Klíčová slova:
akutní uzávěry periferních tepen - trombolýza - aspirační tromboembolektomie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2002 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se