„EEG-bio-feedback training“ -nová léčebná metoda


EEG-bio-feedbackTraining - a NewTherapeutic Method

30 children were observed for 4 months, i.e. during 20 to 30 therapeutic sessions. There were24 boys and 6 girls, aged 7 to 13 years with minimal cerebral palsy. The EEG-bio-feedbacktraining (EBT) was performed on a 1- or 19-channel apparatus with scope for spectral analysis.The active electrodes for EBT were C3 or C4. EEG analysis, neurological and psychologicaltesting were performed before and after complete EBT.Neurological findings remained unaltered by the training, there was usually spasmophilneuropathy, startle reflexes and dyskinetic syndrome in one case. The Prague Children’sWechsler Test improved in 18 children, in verbal and performance parts from 4 to 12 points, 5on average.The Number square test also improved by 2 stens in 12 children. TheWay test which is suitablefor attention improved in part B in 7 children.There were no change in 23 cases in the optical reading EEG curve, improvement in 7 cases.But spectral analysis showed improvement in 18 children who improved also mentally. Therewas a decrease in delta and acceleration of alpha band in 10 children and a decrease in massivealpha in 8 children. However during training there was an increase in the delta, sometimes alsoin the theta band. It seems contradictory to elicit a decrease in delta and theta during training,because these frequency band increasing usually accompany the mentation process.There are two interesting results: a) 18 children show improvement in line with the EEGspectrum and in psychological test, b) not only sensory-motor rhythm (SMR), but also deltaactivity increased through proper EBT, but the final result is a decrease of the delta band.Perhaps there are two kind of delta frequencies, the first one is „mental“ delta which accompaniesthe mental (learning-training) process and the second one is „biological“ delta whichcorresponds with the state of biological maturation.

Key words:
EEG - feedback training - EEG spectral analysis - psychological testing.


Autoři: J. Faber;  M. Pilařová;  Z. Vučková;  D. Boehmová;  L. Dobošová
Působiště autorů: Neurologické oddělení, Nemocnice Bulovka, Praha, přednosta prim. MUDr. Ing. S. Petránek, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2002; (8): 480-486
Kategorie: Články

Souhrn

Z biologických výsledků a psychosociálních šetření vyplývá, že psychika a somatika spolu těsněsouvisí, že existují vztahy psycho-neuro-imuno-endokrinologické, které jsou porušeny u neuropsychiatrickýchchorob (Faber a spol. 1993, Faber 1998). EEG záznamy našich 30 dětí napovídají,že jde v případě tzv. lehké mozkové dysfunkce (LMD) o jakýsi druh cerebropatie.Náš soubor tvoří 30 dětí ve věku 7-13 let, 24 chlapců a 6 dívek. Tyto děti podstoupily léčbupomocí EEG-bio-feedback tréninku (EBFT) a po ní byly opět psychologicky, neurologicky a EEGkontrolovány. Po léčbě se zlepšilo po stránce psychologické i EEG asi 18 dětí, v tomto počtu bylyvšechny dívky. Můžeme říci „asi“ 18 zlepšených dětí, protože bylo použito mnoho parametrů: 11psychologických testů, EEG popis standardní i spektrální, a to během EEG změn v nativníi stimulované křivce při různých mikro-kvazipsychologických testech. Ne všechny zlepšené dětise změnily ve všech těchto ukazatelích a ne všech 12 nezlepšených dětí se nezměnilo nebozhoršilo ve všech testech, tzn., že hranice mezi částečně zlepšenými a částečně nezlepšenýmijsou velmi neostré.Anamnéza ukazuje, že polovina dětí žije v neúplném manželství, 8 dětí mělo asfyktický porod,3 děti měly komoci mozku, 7 dětí trpělo častými infekty, 16 dětí mělo dys-syndrom, 5 dětí mělogenetickou zátěž.Neurologický nález byl topicky negativní u 24 dětí, kde byla nalezena jen spazmofilní neuropatiea neurotické jevy. Topicky pozitivní nález mělo 6 dětí: pyramidové jevy iritační a cerebelárnísyndrom. Po EBFT se tyto nálezy nezměnily.Sérologické vyšetření ukázalo minerální dysbalanci u 14 dětí, vyšší koncentrace kovů, předevšímolova, rtutě a lithia u 6 dětí ze 17. Chudokrevností trpělo 12 dětí, imunopatii mělo 14 dětí,především šlo o snížení imunoglobulinů. Zvýšení cholesterolu a apolipoproteinů mělo 10 dětí.EEG záznam byl 26krát abnormální výrazně, 2krát lehce a 2krát byl téměř normální. Po EBFTse EEG zlepšilo z hlediska optického popisu 7krát, z hlediska spektrální analýzy se zlepšilo18krát. Zlepšení EEG a psychických funkcí šlo ruku v ruce u těchže dětí. Psychologické vyšetřeníukázalo u 14 dětí intelektový nadprůměr, 16krát průměr. Po EBFT došlo k intelektovémuzlepšení 18krát, nezlepšeno zůstalo 11 dětí, jedno dítě se zhoršilo.Dotazník popisující psychické vlastnosti a sociální vazby byl podán 30krát, ale vrátil sevyplněný ze školy 22krát, z rodin 21krát, hodnocení ze školy ukázalo 15krát zlepšení, z rodin17krát zlepšení.Celkově lze hodnotit náš soubor 30 dětí s diagnózou LMD jako skupinu nemocných s abnormalitamisomatickými, cerebrálními a psychickými i sociálními. Dvě třetiny dětí se zlepšilo ponasazení léčby EBFT, která sama představuje předěl mezi psychoterapií a biologickou terapiía je bez vedlejších účinků, a proto se ukazuje jako velmi vhodná pro léčbu dětí s LMD. Relativnínevýhodou je její časová náročnost. Samy děti by zasluhovaly další neurologickou, psychologickou,EEG a interní péči a především klidné, harmonické, rodinné zázemí.

Klíčová slova:
EEG - feedback trénink - EEG spektrální analýza - psychologické testy.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2002 Číslo 8
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se