Co je hodnocení technologií(Technology Assessment - TA)


What is Technology Assessment (TA)

Technology assessment is an essential prerequisite of its rational use. It is one of the basic wayshow to control technology, its introduction and use. It is used worldwide since the mid-eightieswhen a global drop of the effectiveness of economy occurred as well as the first serious conflictbetween demands on health technology and available financial funds. Technology assessmentis a very wide field: within its framework attention is paid not only to technical implementation,clinical safety and effectivenes, financial costs and associated indicators suitable conditions forintroduction and the use of technology but also to social, legal, ethical, and political effects.

Key words:
technology assessment - use of technologies - clinical safety - health care quality.


Autoři: D. Grundová 1;  A. Malina 2;  J. Šimek 1;  E. Křížová 1
Působiště autorů: Ústav lékařské etiky 3. lékařské fakulty UK, Praha, vedoucí doc. MUDr. J. Šimek, CSc. 2Škola veřejného zdravotnictví, IPVZ, Praha, ředitel MUDr. A. Malina 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2002; (8): 450-453
Kategorie: Články

Souhrn

Hodnocení technologií (technology assessment) je nezbytnou podmínkou jejich racionálníhovyužívání. Je to jeden ze základních způsobů, jakýmlze technologie, jejich zavádění a využívánídostat pod určitou kontrolu. Uplatňuje se ve světě od poloviny 80. let, kdy došlo ke globálnímupoklesu ve výkonnosti hospodářství a kdy došlo k prvnímu vážnějšímu střetu požadavků narozvoj zdravotní technologie a dostupných finančních zdrojů. Hodnocení technologií je velmirozsáhlé pole: v jeho rámci je pozornost věnována nejen technickému provedení, klinickébezpečnosti a účinnosti, finančním nákladůma souvisejícím ukazatelům, vhodnýmpodmínkámpro zavedení a používání technologie, ale i sociálním, právním, etickým a politickým dopadům.

Klíčová slova:
hodnocení technologií - využívání technologií - klinická bezpečnost - kvalitazdravotní péče.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2002 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se