Příprava střeva před koloskopií


Preparation of the Gut before Colonoscopy

The authors summarize in the submitted paper basic knowledge on the preparation of the gutbefore colonoscopic examination, and based on analysis of available studies they try to recommendthe optimal method of preparation. At present two main methods are used. Mostfrequently isomolar solutions are administered which contain non-absorbable molecules ofpolyethylene glycol (PEG) which act as an osmotic agent (Golytely, Nulytely, Fortrans andothers). An alternative is administration of hyperosmolar phosphate solutions (Fleet Phosphosoda;in the Czech Republic prepared magistraliter) which despite better tolerance and a lowercost have some disadvantages as compared with the first type of preparations.The latter includeinadequate quality of preparation in the right part of the colon in some patients, the presenceof bubbles and formation of aphtoid lesions of the intestinal mucosa which may lead to anerroneous diagnosis. The problem with both types of solutions is the unpleasant salty flavour,therefore in some countries flavoured solutions are used. Other less frequently used methodsinclude preparation with other solutions - magnesiumsulphate, castor oil, sennosides.Formerlymannitol or sorbitol solutions were used.To improve the quality and tolerance of the preparationvarious adjuvants are used. Their importance is however not fundamental and they are usedonly in the minority of patients.

Key words:
colonoscopy - preparation before examination of the gut - diagnosis - polyethyleneglycol - phosphate solutions.


Autoři: J. Martínek;  T. Hucl;  J. Špičák
Působiště autorů: Klinika hepatogastroenterologie IKEM, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Špičák, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2002; (8): 472-476
Kategorie: Články

Souhrn

V následujícím článku shrnujeme základní poznatky o přípravě střeva před koloskopickýmvyšetřením a na základě analýzy dostupných studií se pokoušíme doporučit nejvýhodnějšízpůsoby přípravy. V současnosti se k přípravě střeva používají dvě hlavní metody. Nejčastěji seaplikují izoosmolární roztoky obsahující nevstřebatelné molekuly polyetylenglykolu (PEG),které působí jako osmotické činidlo (Golytely, Nulytely, Fortanse aj.) Alternativou může býtpodání hyperosmolárních fosfátových roztoků (Fleet Phospho-soda; v České republice přípravamagistraliter), které navzdory lepší tolerabilitě a nižší ceně mají oproti prvnímu typu přípravyněkteré nevýhody. Mezi ně patří nedostatečná kvalita přípravy v pravé části tračníku u některýchpacientů, přítomnost bublin a tvorba aftoidních lézí sliznice střeva, které mohou véstk mylné diagnóze. Problémem při použití obou typů roztoků je nedobrá slaná chuť, proto sev některých zemích používají roztoky ochucené.Mezi ostatníméně často používané metody patřípříprava s jinými přípravky - síran hořečnatý, ricinový olej, sennosidy, dříve se užívaly roztokymanitolu či sorbitolu. Ke zlepšení kvality a případně i tolerability přípravy se zkoušejí různáadjuvancia, jejich význam však není zásadní a používají se pouze v menšině případů.

Klíčová slova:
koloskopie - příprava střeva - diagnostika - polyetylenglykol - fosfát sodný.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2002 Číslo 8
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se