Trauma hrudníku s intramyokardiálnímhematomem


Chest Injury with Intramyocardiac Haematoma

The authors present the case-history of a young man after a car crash who developed duringcontusion of the chest with indirect heart injury an intramural haematoma in the lateral wallof the left ventricle with subsequent manifestations of electric instability of the ventricles, witha favourable effect of long-term administration of antiarrhythmic drugs with a combined effect.During an eight-year follow-up period no attack of tachyarrhythmia was recorded and leftventricular dysfunction did not develop. Using diagnostic imaging methods (echocardiography,magnetic resonance and isotope examination of the heart muscle) the authors diagnoseda gradually organizing intramural haematomaand determined it site and the extent of affectionof the cardiac musculature. According to available data in the literature this is a very rarefinding and the first described case where the organization of a haematoma was manifested bymalignant ventricular tachyarrhythmias.

Key words:
chest injury - intramyocardial haematoma - echocardiography - magnetic resonance- isotope examination of the heart muscle - case-record.


Autoři: V. Skalníková 1;  P. Neužil 1;  M. Táborský 1;  R. Kučera 2;  P. Henyš 1;  E. Mandysová 1;  A. Stárek 1;  P. Niederle 1
Působiště autorů: Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha, primář doc. MUDr. P. Niederle, DrSc. 2Nemocnice s poliklinikou, Hodonín, interní oddělení, primář MUDr. B. Stránský 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2002; (8): 465-468
Kategorie: Články

Souhrn

V našem sdělení referujeme o případu mladého muže po autohavárii, u kterého během kontuzehrudníku s nepřímým poraněním srdce došlo k vývoji intramurálního hematomu v boční stěnělevé komory srdeční s následnými projevy elektrické nestability komor s dobrým efektemdlouhodobě podávaných antiarytmik s kombinovaným účinkem. Během osmiletého sledovánínebyla registrována jediná příhoda komorové tachyarytmie, stejně jako nedošlo k vývoji dysfunkcelevé komory srdeční. Použitými zobrazovacími diagnostickými metodami (echokardiografie,magnetická rezonance a izotopové vyšetření myokardu) jsme diagnostikovali postupněse organizující intramurální hematom, shodně jsme určili místo jeho uložení a rozsah postiženísrdeční svaloviny. Podle dostupných literárních sdělení jde o velmi raritní nález a vůbec prvnípopis případu, kdy se organizace hematomu projevovala maligními komorovými tachyarytmiemi.

Klíčová slova:
trauma hrudníku - intramyokardiální hematom - srdeční arytmie - echokardiografie- magnetická rezonance - scintigrafie myokardu.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2002 Číslo 8
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se