Možnosti vyšetřenídýchacích cest metodouimpulzní oscilometrie


Impulse Oscillometry - The New Method of Lung Functions Assessment

Impulse Oscillometry (IOS) is a quite recent method of lung function assessment, although itsprinciple is well known over 20 years, because is available for clinical use due to advancedcomputer technology. The system of IOS is a non-invasive, sensitive and quick method formeasurement of impedance, including resistance, in the lower airways. The basic differencebetween and advantage of IOS and conventional methods (spirometry, body pletysmography)is the short duration minimum of patient co-operation and last not least use of only tidalbreathing with no need for unnatural forced expiration during examination.

Key words:
impulse oscillometry - resistance - reactance.


Autoři: P. Čáp
Působiště autorů: Oddělení alergologie a klinické imunologie OKBHI, Nemocnice Na Homolce, Praha přednosta prof. MUDr. J. Hyánek, DrSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2002; (8): 477-479
Kategorie: Články

Souhrn

Podrobnější fyzikální rozbor a přiblíženímetody by přesáhlo vymezenýrozsah tohoto sdělení. V zájmu základníImpulzní oscilometrie (IOS) patří mezi novémetody vyšetřování plicních funkcí. Princip je známjiž řadu desetiletí, jeho zavedení do medicínské praxe umožnil až nynější mohutný vývojpočítačové techniky. IOS je neinvazivní, senzitivní a rychlá metoda měření rezistence v dýchacíchcestách. Zásadní rozdíl a výhoda od konvenčních metod vyšetření plicních funkcí (spirometriea body test) spočívá v rychlosti vyšetření, minimálních nárocích na spolupráci a zejménav měření za podmínek klidového dýchání (odpadá nefyziologický manévr usilovného výdechu).

Klíčová slova:
impulzní oscilometrie - rezistence - reaktance.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2002 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se