Sexuální morálka a sexuální chování


Sexual Morals and Sexual Behaviour

The paper is a review of the development of sexual morals in our cultural and social environment and is focused in particular on changes which occurred in this sphere during the last century. With these changes also changes in the sphere of sexual behaviour of the population are associated, in particular of women. The author presents the main trends assessed as regards the age of first sexual intercourse, number of partners, use of contraception and protection against sexually transmitted diseases etc. The changes in sexual behaviour of the population of the Czech Republic are essentially positive and in all main characteristics they follow the development recorded in recent decades in populations of advanced western European countries.

Key words:
sexual morals - sexual behaviour - trends.


Autoři: P. Weiss
Působiště autorů: Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2001; (3): 131-133
Kategorie: Články

Souhrn

Práce poskytuje přehled o vývoji sexuální morálky našeho kulturně společenského okruhu a zvláště se zaměřuje na změny, ke kterým v této oblasti došlo v posledním století. S těmito změnami souvisí i změny ve sféře sexuálního chování obyvatelstva, a to zvláště u žen. Autor uvádí hlavní trendy zjištěné vzhledem k věku prvního pohlavního styku, počtu partnerů, používání antikoncepce a ochrany před pohlavně přenosnými chorobami atd. Změny v sexuálním chování obyvatelstva ČR jsou přitom v zásadě pozitivní a ve všech hlavních charakteristikách následují vývoj zaznamenaný v posledních desetiletích u obyvatelstva vyspělých západoevropských zemí.

Klíčová slova:
sexuální morálka - sexuální chování - trendy.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2001 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se