Omeprazol v léčbě gastropatie z nesteroidních antirevmatikZhodnocení klinické účinnosti a tolerance přípravku


Omeprazol in the Treatment of Gastropathies Caused by Non-steroid Antirheumatic Drugs. Evaluation of Clinical Effectiveness and Tolerance of the Preparation

Objective:
Evaluation of the effectiveness and tolerance of the preparation Helicid (Omeprazol Léèiva Co.) in indications of gastropathies caused by non-steroid antirheumatic drugs.Patients and methods: In a group of 113 patients with endoscopically verified gastropathy caused by non-steroid antirheumatics omeprazol was administered - 20 mg/day - for a period of four weeks while antirheumatics were discontinued. The clinical tests were made on a multicentre basis as an open trial respecting all ethical aspects. The tests were monitored independently.Results: From the group of 113 patients 107 could be evaluated. Treatment was successful in 101 patients (94.3%). Complete healing of lesions was recorded in 91 patients (85%), in 10 patients healing was incomplete (9.3%). In 6 patients (5.6%) treatment failed.Undesirable side-effects, in the great majority not serious, were recorded in 17 patients, i.e. 15.3% of the group. In the majority of patients (>80%) the relationship of undesirable effects and treatment was controversial.Conclusion: Helicid proved in gastropathies caused by non-steroid antirheumatics an effective and well tolerated drug with few minor undesirable side-effects.

Key words:
gastropathy - non-steroid antirheumatics - omeprazol - Helicid.


Autoři: V. Jirásek 1;  D. Pulgertová 2;  J. Petrtýl 3;  M. Samek 4;  O. Shonová 5;  P. Petr 5;  J. Bureš 6;  M. Kunovská 7;  M. Molčík 8;  P. Procházka 9;  Z. Dostalík 10;  J. Doseděl 11;  J. Špičák 12;  K. Lukáš 13;  M. Kment 14*
Působiště autorů: I. interní klinika VFN, Praha 2ZÚNZ, Příbram 3I. interní klinika VFN, Praha 4GE oddělení, Most 5GE oddělení nemocnice, České Budějovice 6II. interní klinika FN, Hradec Králové 7III. interní GE klinika FN, Brno 8Sanatorium ELWA, Karlovy Vary 9II. interní k 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2001; (3): 146-149
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl práce:
Posouzení účinnosti a tolerance přípravku Helicid, omeprazol firmy Léčiva, a.s., v indikaci gastropatie z nesteroidních antirevmatik.Nemocní a metody: U souboru 113 nemocných s endoskopicky verifikovanou gastropatií z nesteroidních antirevmatik byl podáván omeprazol v dávce 20 mg denně po dobu 4 týdnů při současném vysazení antirevmatik. Klinické zkoušení proběhlo multicentricky, otevřeným způsobem, s respektováním všech etických hledisek. Zkoušení bylo nezávisle monitorováno.Výsledky: Ze souboru 113 nemocných bylo možno hodnotit 107 nemocných. Léčba byla úspěšná u 101 nemocných (94,3 %). Ke kompletnímu zhojení lézí došlo u 91 nemocných (85 %), v 10 případech (9,3 %) bylo zhojení neúplné. U 6 nemocných (5,6 %) byla léčba hodnocena jako neúspěšná.Nežádoucí účinky, v naprosté většině nezávažné, se vyskytly u 17 nemocných, tj. u 15,3 % souboru. U většiny nemocných (>80 %) byl vztah nežádoucích účinků k léčbě sporný.Závěr: Helicid se v indikaci gastropatie z nesteroidních antirevmatik ukázal jako lék účinný a velmi dobře tolerovaný s nevelkým počtem nezávažných nežádoucích účinků.

Klíčová slova:
gastropatie z nesteroidních antirevmatik - omeprazol - nesteroidní antirevmatika.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2001 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se