Co zná běžný pacient praktického lékaře o obezitě?


Knowledge of Ordinary Patients of General Practitioners Regarding Obesity

The objective of this retrospective study was to assess general knowledge of ordinary patients on obesity, its associated diseases, complications and possible treatment.Methods: Thirty general practitioners from the Prague region were sent questionnaires with questions pertaining to obesity. A total of 188 questionnaires for evaluation were obtained. From the current list of patients medical doctors were eliminated, thus 179 questinonnaires were processed.Characteristics of the examined group: The questionnaire was completed by a total of 74 men and 105 women. Their mean age was 50.8 years, the mean BMI 30.64 kg/m2. The patients comprised 25 with university education. 105 with secondary education and 39 with elementary education.Results and conclusions: It was revealed that information on obesity and other associated diseases in inadequate. But even more surprising is the fact that a very small percentage has even the vaguest idea on possible treatment.

Key words:
obesity - complications - treatment - information


Autoři: M. Matoulek 1;  H. Kurzová 2;  Š. Svačina 1
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Marek, DrSc. 2Ústav všeobecného lékařství, 1. LF UK, Praha, přednostka MUDr. H. Kurzová 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2001; (3): 158-159
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem této retrospektivní studie bylo zjištění obecných znalostí běžných pacientů o obezitě, jejích přidružených onemocněních, komplikacích a eventuálních možnostech léčby. Použité metody: Třiceti praktickým lékařům z kraje Praha byly zaslány dotazníky, s otázkami týkajícími se obezity. K vyhodnocení bylo získáno 188 dotazníků. Z běžných pacientů jsme vyloučili lékaře (9 dotazníků), celkem tedy bylo zpracováno 179 dotazníků.Charakteristika vyšetřovaného souboru: Dotazník zpracovalo celkem 74 mužů a 105 žen. Průměrný věk byl 50,8 roku, průměrný BMI 30,64 kg/m2. Mezi všemi pacienty bylo celkem 25 s vysokoškolským vzděláním, 105 se středoškolským a 39 se základním vzděláním.Výsledky a závěry: Ukázalo se, že informovanost o obezitě a dalších přidružených onemocněních není dostatečná. Co je však ještě více překvapivé, je fakt, že jen velmi malé procento má byť i jenom mlhavou představu o možnostech léčby.

Klíčová slova:
obezita - komplikace - léčba - informovanost.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2001 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se