Současný stav diagnostikya léčení helikobakterovéinfekce u dětí


Current State of the Diagnosis and Treatment of Helicobacter Pylori Infectionin Children

Serological examination of specific antibodies against H. pylori in children must be interpretedwith regard to age groups. Examination by the breath test with 13 C urea is available but foreconomic reasons it is not generally used in practice. Endoscopic examination therefore remainsunder our conditions the „gold standard“ in the diagnosis of chronic gastritis and H. pyloriinfection in children.In children there is no specific gastrointestinal symptomatology associated with H. pyloriinfection with the exception of peptic ulceration. General screening of H. pylori infection inchildren with gastrointestinal symptoms is not suitable and screening for infection is reservedfor children with serious symptoms where organic disease is suspected. There endoscopy is themethod of choice. So far the question remains open if there is any of the long-term presence ofchronic gastritis in children and the incidence of serious H. pylori dependent disease in adultage. Treatment of infection in children is essential in case of a peptic ulcer and in children withserious symptomatology and confirmed H. pylori infection, namely in those children in wholefamily there is H. pylori-positive peptic ulcer or gastric/carcinoma MALT lymphoma. Therape-utic regimes respect general guidelines according to the patient’s age group..

Key words:
Helicobacter pylori infection - children - examination methods - symptoms treatment.


Autoři: M. Sedláčková
Působiště autorů: Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2000; (8): 435-437
Kategorie: Články

Souhrn

Sérologické vyšetření specifických protilátek proti Helicobacter pylori u dětí je nutno interpre-tovat s přihlédnutím k věkovým kategoriím. Vyšetření dechového testu s 13 C ureou je u násdostupné, ale není z ekonomických důvodů v praxi obecně využíváno. Endoskopické vyšetřeníproto zůstává prozatím v našich podmínkách „zlatým standardem“ diagnostiky chronickégastritidy a infekce H. pylori u dětí.U dětí není žádná specifická gastrointestinální symptomatologie, která by byla spojena s infekcíH. pylori s výjimkou vředové choroby. Plošný screening infekce H. pylori u dětí s gastrointesti-nálními příznaky není vhodný a vyhledávání infekce je vyhrazeno pro děti s vážnými příznaky,které jsou suspektní z organického onemocnění. Zde je endoskopie metodou volby. Zatím neníuzavřena otázka vztahu dlouhodobé přítomnosti chronické gastritidy u dětí k event. výskytuzávažných, na H. pylori závislých onemocnění v dospělosti. Terapie infekce u dětí je nezbytnápři výskytu peptického vředu a u dětí s vážnou symptomatologií s prokázanou infekcí H. pylori,a to zejména těch dětí, v jejichž rodinách se vyskytují H. pylori-pozitivní, vředová choroba nebokarcinom/MALT lymfom žaludku. Terapeutické režimy se řídí obecnými pravidly s přihlédnu-tím k dětskému věku.

Klíčová slova:
infekce Helicobacter pylori - děti - vyšetřovací metody - příznaky - léčba.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×