Laboratorní diagnostikaHIV/AIDS


Laboratory Diagnosis of HIV/AIDS

The author gives an account of contemporary possibilities of the laboratory diagnosis of HIVinfection and AIDS. Criteria are discussed as well as situations which determine the selectionof methods and laboratory tests. For detection of new cases of HIV infection and for preventionof its transmission by administration of contaminated blood or blood preparations the methodof choice is screening of HIV antibodies. All reactive findings must be confirmed by tests in theNRL for AIDS to rule out falsely positive findings. Molecular biological tests of HIV viral nuclearacids are made in special diagnostic cases (DNA detection) and for monitoring of progressionof infection HIV in infected subjects (quantitative assessment of RNA). These methods servealso investigations on the development of resistance to antiretroviral drugs and for followingup the effectiveness of specific therapy. The author gives an account of the organization andmethodology of laboratory diagnosis of HIV/AIDS in the CR.

Key words:
HIV - AIDS - diagnosis - laboratory tests.


Autoři: M. Brůčková
Působiště autorů: Státní zdravotní ústav, Národní referenční laboratoř pro AIDS
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2000; (8): 430-434
Kategorie: Články

Souhrn

Ve sdělení jsou uváděny současné možnosti laboratorní diagnostiky infekce HIV a onemocněníAIDS. Autorka zvažuje kritéria a situace, které určují výběr a volbu příslušných metod a labo-ratorních testů. Pro vyhledávání nových případů infekce HIV a pro prevenci jejího přenosupodáním kontaminované krve nebo krevních přípravků je metodou volby screeningové vyšet-řování HIV protilátek. Všechny reaktivní nálezy je nutno ověřit konfirmačními testy provádě-nými v NRL AIDS k vyloučení falešně pozitivních nálezů. Molekulární biologické testyprůkazu HIV virových nukleových kyselin se provádějí ve speciálních diagnostických případech(detekce DNA) a pro monitorování progrese infekce u HIV infikovaných osob (kvantitativnístanovení RNA). Tyto metody rovněž slouží ke studiu vzniku rezistence na antiretrovirovépreparáty a ke sledování efektivity specifické terapie. V práci je uveden přehled organizacea metodologie laboratorní diagnostiky HIV/AIDS v ČR.

Klíčová slova:
HIV - AIDS - diagnostika - laboratorní testy.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2000 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Nová éra v léčbě migrény
nový kurz
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×