Nemoci způsobené azbestem


Diseases Caused by Asbestos

The paper is a continuation of the communication published in this journal entitled How ManUsed Asbestos from Ancient Times to the End of the 20th Century. It summarizes contemporaryknowledge of the noxious effect of various types of asbestos on the human organism. Non-tu-morous diseases caused by asbestos include asbestosis (interstitial diffuse fibrosis affecting inparticular the lower pulmonary lobes), benign pleural exudate, frequently relapsing, hyalinosisof the parietal pleura, diffuse pleural thickening (pachypleuritis), foci of atelectasis and benignnodules in the pulmonary parenchyma. As to tumourous diseases bronchogenic carcinomawhich is many times more frequent in smokers exposed to the risk of asbestos than innon-smokers with the same risk and malignant mesothelioma of the pleura and peritoneum.In relation to asbestos also some tumours of the digestive system are mentioned and carcinomaof the larynx. The most effective carcinogen is crocidolite, but all used types of asbestos arecarcinogens.

Key words:
asbestos - asbestos-related disorders.


Autoři: J. Vejlupková;  J. Lebedová
Působiště autorů: Klinika nemocí z povolání 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2000; (8): 441-446
Kategorie: Články

Souhrn

Článek navazuje na sdělení publikované v tomto časopise s názvem „Jak člověk využíval azbestod starověku po konec 20. století“. Podává souhrnný přehled o současných znalostech škodli-vého účinku různých druhů azbestu na lidský organismus. Mezi nenádorová onemocněnízpůsobená azbestem se řadí azbestóza (intersticiální difuzní fibróza postihující zejména dolnílaloky plicní), benigní pleurální výpotek, často recidivující, hyalinóza parietální pleury, difuznípleurální ztluštění (pachypleuritis), okrouhlá ložiska atelektázy a benigní noduly v plicnímparenchymu. Z nádorových onemocnění bronchogenní karcinom plic, který se vyskytuje mno-honásobně častěji u kuřáků pracujících v riziku azbestu než u nekuřáků z téhož rizika a malignímezoteliom pleury a peritonea. Ve vztahu k azbestu jsou uváděny i některé nádory trávicíhoústrojí a karcinom laryngu. Nejúčinnějším karcinogenem je krocidolit, ale všechny používanédruhy azbestu jsou prokázanými karcinogeny.

Klíčová slova:
azbest - nemoci ve vztahu k azbestu.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2000 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se