Implantace peritoneálníhokatétru laparoskopickya laparotomicky,porovnání obou metod


Implantation of a Peritoneal Catheter Laparoscopically and by Laparotomy.Comparison of the Two Methods

Peritoneal dialysis is one possible way how to treat patients with renal failure. An essentialprerequisite of chronic peritoneal dialysis is a long-term well functioning peritoneal catheter.The objective of the present work is to compare the incidence of complications after l aparoscopic(34 patients) and laparotomic (27 patients) implantation of a peritoneal catheter.In the group of patients after laparoscopic implantation of the catheter early leak of the dialysatealong the catheter was more frequent during the postoperative period as compared with thegroup of patients after laparotomic implantation (41 % as compared with 18.4 %). The escapeof the catheter from the pelvis minor was comparable in the two groups (14.8 % as comparedwith 11.1 %). Early infection of the tunnel along the catheter was recorded in one female patientafter laparotomic implantation of the catheter. The mean period of the laparoscopic operationwas significantly shorter as compared with the laparotomic operation (24 as compared with 30min.). Patients with early leak of the dialysate did not differ as to age total protein and serumalbumin. The group comprised however a higher ratio of diabetic patients (63 % as comparedwith 33 %).Inview of the higher rate of early leak of dialysate in the group after laparoscopic ins ertion ofthe catheter we made the following provisions: we close tightly the incisions after passage ofthe ports, we do not start with peritoneal dialysis sooner than 2 weeks after implantation ofthe peritoneal catheter (so-called break-in period) and ensure early inclusion of the patients inthe peritoneal dialysation programme (in particular diabetic patients).

Key words:
renal failure - treatment - peritoneal dialysis - peritoneal catheter - laparotomy laparoscopy.


Autoři: V. Bednářová
Působiště autorů: Interní oddělení Strahov, 1. LF UK a VFN Praha
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2000; (8): 447-449
Kategorie: Články

Souhrn

Peritoneální dialýza je jednou z možností léčby nemocných se selháním ledvin. Nezbytnoupodmínkou chronické peritoneální dialýzy je dlouhodobě správně fungující peritoneální katétr.Cílem této práce bylo porovnat výskyt komplikací po laparoskopické (34 pacientů) a po laparo-tomické (27 pacientů) implantaci peritoneálního katétru.Ve skupině pacientů po laparoskopické implantaci katétru byl častější výskyt úniku dialyzátu(časný „leak“) podél katétru v pooperačním období oproti skupině pacientů po laparotomickéimplantaci (41 % oproti 18,4 %). Vycestování katétru z malé pánve bylo v obou skupináchsrovnatelné (14,8 % oproti 11,1 %). Časná infekce tunelu podél katétru se vyskytla u 1 pacientkypo laparotomické implantaci katétru. Průměrná délka laparoskopického výkonu byla význam-ně kratší ve srovnání s laparotomickým výkonem (24 oproti 30 minutám). Pacienti s výskytemčasného úniku dialyzátu se nelišili od ostatních věkem, hodnotami celkové bílkoviny a sérovéhoalbuminu, v této skupině bylo však větší zastoupení pacientů s diabetem (63 % oproti 33 %).Vzhledem k vyššímu výskytu časného úniku dialyzátu ve skupině po laparoskopickém zavedeníkatétru jsme učinili následující opatření: těsně uzavíráme incize po průchodu portů, s perito-neální dialýzou začínáme nejdříve za 14 dní po implantaci peritoneálního katétru (tzv. „break-in“ perioda) a dbáme na včasné zařazení pacientů do peritoneálně dialyzačního programu(především diabetiků).

Klíčová slova:
selhání ledvin - léčba - peritoneální dialýza - peritoneální katétr - laparotomie -

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2000 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se