Obraz deprese v České republicev roce 1999


On Depression in the Czech Republic in 1999

The author demonstrates on the case-history of a woman who lost her job and began to sufferfrom depression that antidepressants can eliminate depression, even if its psychogenic causepersists. The fact that depressions can be successfully treated by antidepressants, regardlessof their cause has been known for some 18 years. The author was stimulated to publish thiscase-history by the persisting views of doctors - non-psychiatrists who adhere to the oldclassification which divided depressions into endogenous and psychogenic (reactive) and assu-me that psychogenic depressions can be treated only by psychotherapy. The internationalclassification of diseases has abondoned this classification and classifies depressions by theirseverity and not by the assumed etiology. This present classification facilitates decisions abouttreatment: the drugs of choice are nowadays selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI).Among the latter fluoxetine is refunded by health insurance companies even when prescribedby general practitioners or specialists other than psychiatrists.

Key words:
depression - antidepressants - SSRI - fluoxetine - treatment.


Autoři: O. Vinař
Působiště autorů: Psychiatrická léčebna, Praha, ředitel MUDr. Z. Bašný
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2000; (2): 63-65
Kategorie: Články

Souhrn

Na kazuistice ženy, která ztratila zaměstnání a začala trpět depresí, je ukázáno, že antidepre-sivum může odstranit depresi, i když její psychogenní příčina trvá dál. To, že antidepresivy lzeúspěšně léčit deprese bez ohledu na jejich příčinu, je známo už přibližně 18 let. Autora vedouk publikaci této kazuistiky přetrvávající názory lékařů - nepsychiatrů, kteří ulpívají na staréklasifikaci, která dělila deprese na endogenní a psychogenní (reaktivní) a soudí, že psychogennídeprese se léčí jen psychoterapií. MKN 10 toto dělení opustila a deprese se třídí podle jejichtíže, a nikoli podle předpokládané etiologie. Tato současná oficiální klasifikace usnadňujerozhodování o léčbě: léky volby jsou dnes selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu(SSRI), z nichž je fluoxetin hrazen zdravotními pojišťovnami i na předpis praktického lékařea specialistů, i když nejde o psychiatry.

Klíčová slova:
deprese - antidepresiva - SSRI - fluoxetin - léčba.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2000 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se