Radiofrekvenční katetrizačníablace u komorových tachykardií


Radiofrequency Catheter Ablation in Ventricular Tachycardias

Limitations of pharmacological therapy for ventricular tachycardias have led to developmentof nonpharmacological treatment methods. Among these, methods allowing removal or modifi-cation of an arrhythmogenic substrate or focus should be preferred. Besides surgical ablationprocedures, catheter techniques do exist that provide the means for detailed identification anddestruction of the critical region of the tissue. Routine use of these techniques enabled moreexact classification of ventricular tachycardias that is based on presumed mechanism of originand on their anatomical substrate. As a result of this process, several distinct forms ofventricular tachycardias that are amenable to catheter ablation have been identified. All theseare monomorphic tachycardias, i.e. arrhythmias originating from one focus or involvingcirculatory movement of the impulse around a well defined circuit. From the viewpoint ofcatheter ablation, ventricular tachycardias can be divided into either focal or nonfocal. Focaltachycardias arise from one point source that is amenable to a discrete application of radiofre-quency current. The mechanism of such arrhythmia may be either enhanced automaticity ortriggered activity and/or microreentry. A nonfocal tachycardia involves a larger area ofventricular muscle and the mechanism is almost always reentry. Most frequently, the impulsecirculates at the interface between healthy myocardium and a scar after myocardial i nfarction.Then, the critical zone of slow conduction needs to be identified the modification of which mayprevent arrhythmia from occurrence. In other cases (e.g. tachycardias after surgical correctionof congenital heart disease), a linear lesion crossing the path of impulse propagation betweentwo anatomical barriers is necessary to accomplish. An exemption in this respect is bundlebranch reentry that could be cured by technically simple ablation of a right bundle branch insinus rhythm. The aim of this paper is to review the role of catheter ablation in ventriculartachycardias.

Key words:
radiofrequency catheter ablation - ventricular tachycardia - treatment.


Autoři: J. Kautzner
Působiště autorů: Klinika kardiologie IKEM, Praha, přednosta prof. MUDr. V. Staněk, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2000; (2): 71-78
Kategorie: Články

Souhrn

Omezené možnosti farmakologické léčby komorových tachykardií vedly k rozvoji nefarmakolo-gických léčebných metod. Mezi nimi by měly mít přednost takové, které dovolují odstraněnínebo modifikaci arytmogenního substrátu nebo ložiska. Kromě metod chirurgické ablaceexistují katetrizační techniky, které umožňují přesnou identifikaci a destrukci kritickéhookrsku tkáně. Jejich rutinní používání dovolilo i podrobnější klasifikaci komorových tachykar-dií, založenou na předpokládaném mechanismu vzniku a anatomickém substrátu. Výsledkemtohoto procesu je identifikace několika specifických forem komorových tachykard ií, které lzeléčit pomocí katetrizační ablace. Jde o tachykardie monomorfní, tj. arytmie pocházející z jedno-ho místa nebo vznikající na podkladě kroužení vzruchu po dobře definovaném okruhu. Z hle-diska techniky provedení ablace lze komorové tachykardie rozdělit na arytmie fokálního anefokálního původu. Fokální tachykardie pochází z jednoho místa, které je ovlivnitelné lokali-zovanou aplikací radiofrekvenčního proudu. Mechanismem vzniku mohou být jak zvýšenáautomacie, tak i spouštěná aktivita nebo mikroreentry. Tachykardie nefokálního původuzahrnuje větší oblast komorové svaloviny a mechanismem je prakticky vždy reentry. Nejčastějijde o kroužení vzruchu na rozhraní mezi zdravou tkání a jizvou po infarktu myokardu.V takových případech je potřeba nalézt kritickou zónu pomalého vedení, jejíž ovlivnění můžezabránit vzniku arytmie. Jindy je nutno vytvořit lineární lézi, která přetíná dráhu šířenívzruchu mezi dvěma anatomickými bariérami (například u tachykardie po chirurgickýchkorekcích vrozených srdečních vad). Výjimkou v tomto směru je raménková reentry, kterou lzevyléčit technicky jednoduchou radiofrekvenční katetrizační ablací pravého raménka při sinusovémrytmu. Cílem této práce je shrnout úlohu katetrizačních ablací u komorových tachykardií.

Klíčová slova:
radiofrekvenční katetrizační ablace - komorová tachykardie - léčba.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2000 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se