Současné možnostiléčby polyglobulie


Contemporary Therapeutic Possibilities in Polyglobulia

The author describes comprehensively the definition, terminology, classification of polyglobuliaand pathological conditions which lead to the proliferation of erythrocytes and their clinicalsymptomatology. He describes also haemorheological changes associated with polyglobuliafocused on increased viscosity of the blood, increased aggregation of red cells and theirconsequences for the patient’s clinical conditions. In different conditions basic therapeuticapproaches are described and contemporary therapeutic methods which lower the packed cellvolume, focused on cytodepletion erythrocytapheresis, their advantages and disadvantages. Atthe same time the author discusses indications, contraindications and possible adverse effectsof therapeutic methods. In the conclusion he gives a brief account of erythrocytapheresesimplemented at the Blood Centre of the Ostrava Faculty Hospital in patients with differentdiagnoses.

Key words:
polyglobulia - haemorheological changes - treatment - erythrocytapheresis.


Autoři: J. Pták
Působiště autorů: Krevní centrum FN s poliklinikou, Ostrava-Poruba, primář MUDr. J. Nedvěd
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2000; (2): 92-94
Kategorie: Články

Souhrn

Je komplexně popsána definice, názvosloví, rozdělení polyglobulií a popis patologických stavů,které vedou ke zmnožení erytrocytů, a jejich klinická symptomatologie. Dále jsou popsányhemoreologické změny při polyglobulii se zaměřením na zvýšení viskozity krve, zvý šení agre-gability erytrocytů a jejich důsledky pro klinický stav pacienta. U jednotlivých onemocnění jsouuvedeny základní léčebné přístupy a současné léčebné metody snižující hematokrit, se zamě-řením na přístrojovou cytodepleční erytrocytaferézu, jejich výhody a nevýhody. Současně jsouzvažovány indikace, kontraindikace a možné nepříznivé účinky léčebných metod. Na závěr jeuveden stručný přehled provedených erytrocytaferéz v Krevním centru FN Ostrava u jednotli-vých diagnóz.

Klíčová slova:
polyglobulie - hemoreologické změny - léčba - erytrocytaferéza.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2000 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se