Umírání, smrt a pohřbívánív židovské kultuře


Dying, Death and Burials in Jewish Culture

According to the Talmud nobody must be deserted in illness or death. All religious and practicalmatters connected with dying, death, burial and help to relatives are looked after by the burialfraternity (chevra kaddish). The first chevra kaddish in this country was founded in Prague in1564. Traditions govern also the behaviour of relatives and demand special reverence ofancestors’ graves. Contrary to Christian customs to the dead intactness of their graves for evermust be ensured. Therefore despite all adverse historical events (pogroms, exile, holocaust) forcenturies to the present time many Jewish cemetries, urban and rural, were preserved.

Key words:
Talmud - dying - death - burials.


Autoři: J. Vejlupková
Působiště autorů: Klinika nemocí z povolání 1. LF UK a VFN, Praha, přednostka doc. MUDr. D. Pelclová, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2000; (2): 107-109
Kategorie: Články

Souhrn

Podle talmudu v nemoci a smrti nesmí být nikdo opuštěn. O všechny náboženské i praktickézáležitosti, související s umíráním, smrtí, pohřbem a pomocí pozůstalým, se starají členovépohřebního bratrstva (chevra kadiša). První chevra kadiša byla u nás založena v Praze v roce1564. Tradice rovněž určuje chování pozůstalých a přikazuje prokazování mimořádné úctyhrobům předků. Narozdíl od křesťanských zvyklostí mrtvým má být zaručena neporušitelnostjejich hrobů na věčné časy. Proto se u nás přes všechny nepříznivé dějinné události (pogromy,vyhnání, holocaust) po staletí až do dnešních dnů dochovalo mnoho městských i venkovskýchžidovských hřbitovů.

Klíčová slova:
talmud - umírání - smrt - pohřby.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2000 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se