Léčebný účinek ambulantníhoedukačního kurzu na meta-bolický syndrom u diabetiků2. Typu


The Treatment Effect of Education on the Metabolic Status of Type-2 Diabetic Patients

The aim of our project was to test the effect of an ambulatory group therapeutic and educationalcourse for Type-2 diabetic patients in the Diabetes Center on the patients’ metabolic status. Inthe first year, 35 diabetics with a mean age 58 ± 10 (35 - 79) years and mean diabetes durationof 8.5 ± 7.7 years took part in the course. The course was headed by an educational team. Thepatients had four half-day ambulatory sessions each week over a one-month period. After thecourse, there was a statistically significant decrease in body mass index (BMI, from 31,8 ± 6.2to 31.4 ± 6.2 kg/m 2 , p < 0.001) and a decrease in glycosylated hemoglobin Hb1c (from 7.8 ± 1.7to 7.6 ± 1.7%, p < 0.001). There were also a statistically significant improvement in the lipidspectrum; reductions in the levels of cholesterol (from 6.1 ± 1.2 to 5.7 ± 1.9 mmol/L; p < 0.01)and triglycerides (from 2.8 ± 1.8 to 2.5 ± 1.8 mmol/L; p < 0.05); HDL cholesterol did not changestatistically significantly (1.1 ± 0.3 mmol/L before and after the course). Systolic blood pressuredeclined statistically significantly (from 143 ± 21 to 137 ± 17 mmHg; p < 0.05) while there wasno significant change in diastolic blood pressure (83 ± 14 vs 81 ± 12 mmHg). Uric acid levelsalso did not change significantly; however, they were within the normal range already beforethe course (273 ± 75 vs 277 ± 75 mmol/L). The above beneficial metabolic changes during theeducational course were due mainly to a change in diet (reduction in total energy intake by 163kcal/day; p < 0.05) and increased rates of self-monitoring of glycemia (from 29 to 69% of patients;p < 0.001) and glycosuria (from 17 to 60% of patients; p < 0.01). Educational courses in DiabetesCenters may aid, in a most effective manner, in the treatment of the metabolic syndrome inType-2 diabetic patients; however, motivation of patients and health-care professionals to thistechnique of management remains a problem.

Key words:
diabetes mellitus - education - metabolic status.


Autoři: A. Jirkovská;  V. Havlová;  T. Hrachovinová;  V. Fejfarová;  J. Hosová;  J. Mašková;  J. Skibová
Působiště autorů: Centrum diabetologie Institutu klinické a experimentální medicíny, Praha, přednostka doc. MUDr. T. Pelikánová, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2000; (2): 95-98
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem našeho projektu bylo ověřit účinnost ambulantního skupinového léčebného a vzděláva-cího programu pro diabetiky 2. typu v Diabetologickém centru na metabolický stav pacientů.Za první rok se programu zúčastnilo 35 diabetiků s průměrným věkem 58 ± 10 (35 - 79 let),s průměrným trváním diabetu 8,5 ± 7,7 roku.Pacienti absolvovali 4 polodenní ambulantní lekce vždy po týdnu v průběhu jednoho měsíce. Poabsolvování kurzu došlo k statisticky významnému snížení indexu tělesné hmotnosti BMI(z 31,8 ± 6,2 na 31,4 ± 6,2 kg/m 2 , p < 0,001) a snížení glykovaného hemoglobinu HbAlc (ze 7,8± 1,7 na 7,6 ± 1,7 %, p < 0,001). Statisticky významně se zlepšilo i lipidové spektrum, došlok poklesu koncentrace cholesterolu (z 6,1 ± 1,2 na 5,7 ± 1,9 mmol/l, p < 0,01) i triacylglycerolů(z 2,8 ± 1,8 na 2,5 ± 1,8 mmol/l, p < 0,05), HDL cholesterol se signifikantně nezměnil (1,1 ± 0,3mmol/l před pokusem i po něm). Systolický krevní tlak se snížil statisticky významně (z 143 ±21 na 137 ± 17 mm Hg, p < 0,05), diastolický tlak se významně neměnil (83 ± 14 vs. 81 ± 12mm Hg). Rovněž kyselina močová se významně neměnila, avšak v průměru byla již před kurzemv normě (273 ± 75 vs. 277 ± 75 mmol/l). Uvedených příznivých metabolických změn běhemedukačního kurzu bylo docíleno především změnou diety (snížením celkové energie o 163kcal/den, p < 0,05) a zvýšením selfmonitoringu glykémií (z 29 na 69 % pacientů, p < 0,001)i glykosurii (ze 17 na 60 % pacientů, p < 0,01). Edukační kurzy v diabetologických centrechmohou přispět velmi efektivně k terapii metabolického syndromu u diabetiků 2. typu, problé-mem ale zůstává motivace pacientů i zdravotníků k této metodě léčby.

Klíčová slova:
diabetes mellitus - edukace - metabolický syndrom - obezita.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2000 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se