Léčebný účinek ambulantníhoedukačního kurzu na meta-bolický syndrom u diabetiků2. Typu


The Treatment Effect of Education on the Metabolic Status of Type-2 Diabetic Patients

The aim of our project was to test the effect of an ambulatory group therapeutic and educationalcourse for Type-2 diabetic patients in the Diabetes Center on the patients’ metabolic status. Inthe first year, 35 diabetics with a mean age 58 ± 10 (35 - 79) years and mean diabetes durationof 8.5 ± 7.7 years took part in the course. The course was headed by an educational team. Thepatients had four half-day ambulatory sessions each week over a one-month period. After thecourse, there was a statistically significant decrease in body mass index (BMI, from 31,8 ± 6.2to 31.4 ± 6.2 kg/m 2 , p < 0.001) and a decrease in glycosylated hemoglobin Hb1c (from 7.8 ± 1.7to 7.6 ± 1.7%, p < 0.001). There were also a statistically significant improvement in the lipidspectrum; reductions in the levels of cholesterol (from 6.1 ± 1.2 to 5.7 ± 1.9 mmol/L; p < 0.01)and triglycerides (from 2.8 ± 1.8 to 2.5 ± 1.8 mmol/L; p < 0.05); HDL cholesterol did not changestatistically significantly (1.1 ± 0.3 mmol/L before and after the course). Systolic blood pressuredeclined statistically significantly (from 143 ± 21 to 137 ± 17 mmHg; p < 0.05) while there wasno significant change in diastolic blood pressure (83 ± 14 vs 81 ± 12 mmHg). Uric acid levelsalso did not change significantly; however, they were within the normal range already beforethe course (273 ± 75 vs 277 ± 75 mmol/L). The above beneficial metabolic changes during theeducational course were due mainly to a change in diet (reduction in total energy intake by 163kcal/day; p < 0.05) and increased rates of self-monitoring of glycemia (from 29 to 69% of patients;p < 0.001) and glycosuria (from 17 to 60% of patients; p < 0.01). Educational courses in DiabetesCenters may aid, in a most effective manner, in the treatment of the metabolic syndrome inType-2 diabetic patients; however, motivation of patients and health-care professionals to thistechnique of management remains a problem.

Key words:
diabetes mellitus - education - metabolic status.


Autoři: A. Jirkovská ;  V. Havlová ;  T. Hrachovinová ;  V. Fejfarová ;  J. Hosová ;  J. Mašková ;  J. Skibová
Působiště autorů: Centrum diabetologie Institutu klinické a experimentální medicíny, Praha, přednostka doc. MUDr. T. Pelikánová, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2000; (2): 95-98
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem našeho projektu bylo ověřit účinnost ambulantního skupinového léčebného a vzděláva-cího programu pro diabetiky 2. typu v Diabetologickém centru na metabolický stav pacientů.Za první rok se programu zúčastnilo 35 diabetiků s průměrným věkem 58 ± 10 (35 - 79 let),s průměrným trváním diabetu 8,5 ± 7,7 roku.Pacienti absolvovali 4 polodenní ambulantní lekce vždy po týdnu v průběhu jednoho měsíce. Poabsolvování kurzu došlo k statisticky významnému snížení indexu tělesné hmotnosti BMI(z 31,8 ± 6,2 na 31,4 ± 6,2 kg/m 2 , p < 0,001) a snížení glykovaného hemoglobinu HbAlc (ze 7,8± 1,7 na 7,6 ± 1,7 %, p < 0,001). Statisticky významně se zlepšilo i lipidové spektrum, došlok poklesu koncentrace cholesterolu (z 6,1 ± 1,2 na 5,7 ± 1,9 mmol/l, p < 0,01) i triacylglycerolů(z 2,8 ± 1,8 na 2,5 ± 1,8 mmol/l, p < 0,05), HDL cholesterol se signifikantně nezměnil (1,1 ± 0,3mmol/l před pokusem i po něm). Systolický krevní tlak se snížil statisticky významně (z 143 ±21 na 137 ± 17 mm Hg, p < 0,05), diastolický tlak se významně neměnil (83 ± 14 vs. 81 ± 12mm Hg). Rovněž kyselina močová se významně neměnila, avšak v průměru byla již před kurzemv normě (273 ± 75 vs. 277 ± 75 mmol/l). Uvedených příznivých metabolických změn běhemedukačního kurzu bylo docíleno především změnou diety (snížením celkové energie o 163kcal/den, p < 0,05) a zvýšením selfmonitoringu glykémií (z 29 na 69 % pacientů, p < 0,001)i glykosurii (ze 17 na 60 % pacientů, p < 0,01). Edukační kurzy v diabetologických centrechmohou přispět velmi efektivně k terapii metabolického syndromu u diabetiků 2. typu, problé-mem ale zůstává motivace pacientů i zdravotníků k této metodě léčby.

Klíčová slova:
diabetes mellitus - edukace - metabolický syndrom - obezita.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2000 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Arteriální hypertenze ve světle nových evropských guidelines
Autoři: MUDr. Libor Jelínek

Precizní medicína v onkologii
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se