Pseudocysta pankreatu- kdy operovat?


Pancreatic Pseudocyst - When to Operate?

The authors are trying to determine criterions of indication to the surgical drainage ofpancreatic pseudocyst on the base of their own clinical experience. It appears, that it is not easyto determine the optimum phase of the disease, that would be appropriate to the operation. Theauthors have encoutered the cases that were operated with a longer interval from the CTevidence of pseudocyst and operative finding was significantly different from the graphicexamination. The study is based on the comparison of the curative approach in 20 patients withthe pancreatic pseudocyst, hospitalised in the surgical clinic FN KV in the course of the lastthree years.

Key words:
pancreatic pseudocyst - indication to the operation.


Autoři: M. Kozák 1;  R. Kostka 1;  M. Voleman 1;  Z. Zádorovám. Kozák 1;  R. Kostka 1;  M. Voleman 1;  Z. Zádorovám. Kozák 1;  R. Kostka 1;  M. Voleman 1;  Z. Zádorová 2
Působiště autorů: Chirurgická klinika FN KV, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Fanta, DrSc. 2II. interní klinika FN KV, Praha, přednosta prof. MUDr. M. Anděl, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 1999; (1): 18-19
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři se snaží na základě klinických poznatků stanovit kritéria indikace k chirurgické drenážipankreatické pseudocysty. V případě indikace operačního výkonu se ukazuje, že není snadnéurčit fázi onemocnění, ve které je operace optimální. Autoři se setkali ve svém operačnímmateriálu s případy, kdy bylo operováno s delším časovým odstupem po CT průkazu pseudo-cysty a peroperační nález se již významně lišil od obrazu na grafickém vyšetření. Práce vycházíze srovnání léčebného postupu u 20 pacientů s pseudocystou pankreatu, hospitalizovaných nachirurgické klinice FN KV za poslední 3 roky.

Klíčová slova:
pseudocysta pankreatu - indikace k operaci.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


1999 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se