Spolknutá cizí tělesav dětském věku


Swallowed Foreign Bodies during Childhood

The author evaluated his experience with the treatment of 41 children admitted to hospitalduring 1981-1997 on account of a swallowed foreign body which passed into the stomach orlower portions of the digestive tract. In 33 children the foreign bodies were excreted per viasnaturales without causing any complaints, similarly as in a much larger number of childrenwhich cannot be estimated who were examined only as out-patients. In six children the foreignbodies were removed gastroscopically and in two children by surgery. In five of six cases wherethe foreign body was removed gastroscopically this was done much earlier than is the meanperiod of spontaneous passage through the digestive tract, i.e. the procedure was obviouslyunnecessary. The two operations were necessary.The author holds the view that the great majority of children who swallowed a foreign bodywhich passed though the oesophagus into the stomach can be followed up as out-patientswithout treatment, in the author’s opinion dietetic or medicamentous treatment is not impor-tant.

Key words:
foreign body - digestive tract - child age.


Autoři: J. Koudelka
Působiště autorů: Oddělení dětské chirurgie FN, Hradec Králové, primářka MUDr. M. Králová
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 1999; (1): 49-51
Kategorie: Články

Souhrn

Autor zhodnotil zkušenosti s léčbou 41 dětí hospitalizovaných v období 1981-1997 pro spolknutícizího tělesa, které prošlo jícnem do žaludku nebo nižších oddílů trávicího ústrojí. U 33 dětítělesa prošla per vias naturales, aniž by způsobila obtíže, podobně jako u mnohonásobně vyššíhoa prakticky nezjistitelného počtu dětí, které byly sledovány jen ambulantně. U 6 dětí byla cizítělesa odstraněna gastroskopicky a u 2 dětí operací. V pěti případech z šesti byla gastroskopickáodstranění těles provedena podstatně dříve, než je průměrná doba spontánního průchodu cizíchtěles trávicím ústrojím, tedy byla provedena zřejmě zbytečně. Obě operace byly nutné.Autor se domnívá, že naprostou většinu dětí po spolknutí cizích těles, která prošla jícnem dožaludku, je možno úspěšně sledovat ambulantně, aniž by tyto děti byly léčeny. Dietní animedikamentózní léčbu nepovažuje za významnou.

Klíčová slova:
cizí těleso - trávicí ústrojí - dětský věk.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


1999 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se