Hypertrofická obstrukčníkardiomyopatie: léčbaperkutánní transluminálníseptální ablací myokardua dvoudutinovou stimulací


Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy. Treatment by Percuta-neous Transluminal Septal Ablation of the Myocardium and Double Pacing

The authors present the case of a 47-year-old female patient referred for catheterization withthe diagnosis of coronary disease, angina pectoris grade III and insignificant aortal stenosiswhere after a subsequent echocardiographic examination hypertrophic obstructive cardiomyo-pathy (HOCM) was revealed with a maximum pressure gradient of 70 mm Hg in the leftventricular outflow tract. Because of persistent symptomatology despite medicamentous treat-ment by a beta-blocking agent the authors performed percutaneous transluminal septalmyocardial ablation (PTSMA) and a achieved a maximum gradient of 40 mm Hg. With regardto the partially successful treatment and the persistence of an AV block grade III after PTSMAa two-cavity pacemaker was implanted with reduction of the AV conduction. The achievedresulting gradient was 10 mm Hg. The authors discuss contemporary possibilities as regardsdiagnosis and treatment of HOCM.

Key words:
hypertrophic obstructive cardiomyopathy - percutaneous transluminal septalmyocardial ablation - cardiac pacing.O.


Autoři: I. Zvánovcová 1;  J. Veselka 1;  D. Tesař 2;  T. Urbanová 1;  M. Mates 1;  P. Telekeš 1;  S. Valek 1;  T. Honěk 1;  P. Neužil.p. Niederle 3 2
Působiště autorů: Oddělení srdeční chirurgie FN Motol, Praha, primář MUDr. T. Honěk, CSc. Klinika zobrazovacích metod FN Motol, Praha, přednosta prof. MUDr. S. Tůma, CSc. Oddělení kardiologie Nemocnice Na Homolce, Praha, primář doc. MUDr. P. Niederle, DrCs. primář MUDr. T. 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 1999; (1): 25-26
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři prezentují případ 47leté pacientky odeslané ke katetrizačnímu vyšetření s diagnózoukoronární nemoci, anginou pectoris III. stupně a nevýznamnou aortální stenózou, u které bylapozději podle echokardiografického vyšetření zjištěna hypertrofická obstrukční kardiomyopatie(HOCM) s maximálním tlakovým gradientem ve výtokovém traktu levé komory 70 mm Hg. Protrvající symptomatologii i při medikamentózní léčbě betablokátorem byla provedena perkután-ní transluminální septální ablace myokardu (PTSMA) s dosažením výsledného maximálníhogradientu 40 mm Hg. Vzhledem k částečnému úspěchu léčby a trvání AV bloku III. st. poPTSMA byl pacientce implantován dvoudutinový kardiostimulátor se zkrácením AV převodu.Dosažený výsledný gradient byl 10 mm Hg. Jsou diskutovány současné možnosti diagnostikya léčby HOCM.

Klíčová slova:
hypertrofická obstrukční kardiomyopatie - perkutánní transluminální septálníablace myokardu - kardiostimulace.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


1999 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se