Partnerky a partnerské vztahytranssexuálů Female-to-Male


Partners and Partnerships of Female-to-Male Transsexuals

The authors discuss the problem of psychosexual and partnership development of transsexuals,in particular female-to-male transsexuals. They present results of investigations which provideevidence in particular of a favourable partner, sexual and social adaptation of these patients.Female-to-Male partnerships of transsexuals are comparable with traditional heterosexualpartnerships despite the adverse anatomical conditions. Usually these partnerships are steadyand lasting and both partners achieve sexual satisfaction. Female transsexuals (F-M) behavepractically always as „homosexuals“ (with regard to their biological sex). Their female partnershave usually a heterosexual orientation and accept their partners fully in their male role.

Key words:
transsexuals - female to male - female partners - partnerships.


Autoři: M. Marešová;  P. Weiss
Působiště autorů: Sexuologický ústav 1. LF UK, přednosta doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 1999; (1): 12-14
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři se zabývají problematikou psychosexuálního a partnerského vývoje transsexuálů, zvláš-tě kategorie Female to Male. Podávají přehled výsledků výzkumů, které prokazují předevšímdobrou partnerskou, sexuální i sociální adaptaci těchto pacientů. Partnerství Female to Maletranssexuálů jsou srovnatelná s tradičními heterosexuálními partnerstvími, a to i navzdorynepříznivým anatomickým podmínkám. Jsou to většinou stálá, trvající partnerství, ve kterýchoba partneři dosahují sexuálního uspokojení. Ženští transsexuálové (F-M) se chovají téměřvýhradně „homosexuálně“ (s ohledem na jejich biologické pohlaví). Jejich partnerky jsouobvykle heterosexuálně orientované a své partnery plně akceptují v jejich mužské roli.

Klíčová slova:
transsexuálové - Female to Male - partnerky - partnerské vztahy.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


1999 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se