Edukační kazuistika


Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2008; 12(3): 136-137
Kategorie: Soutěžní edukační kazuistiky

Umíme správně poradit při výběru hormonální kontracepce?

Téma vybral a kazuistiku připravil MUDr. P. Křepelka

Kazuistika 3

Marii je 24 let, je nullipara a trpí onemocněním systémový lupus erythematosus. Laboratorní vyšetření prokázalo pozitivitu LA (lupus antiko agulans) a mírno u trombocytopenii. Antifosfolipidové protilátky (APLA) jso u však negativní. Stav je hodnocen praktickým lékařem jako stabilizovaný. V osobní ani rodinné anamnéze nejso u žádné případy kardi ovaskulární morbidity, která by mohla s antifosfolipidovým syndromem so uviset. Mari e žádá o doporučení vhodné kontracepční metody, osobně preferuje perorální kontracepci. Gynekolog důrazně nedoporučil podávat kombinovano u orální kontracepci s následujícím vysvětlením: kombinovaná orální kontracepce zvýší nepřijatelně riziko tromboembolických komplikací v důsledku možné vaskulitidy a protrombotického efektu onemocnění. Při dlo uhodobém podávání stero idů může dojít k exacerbaci projevů onemocnění v důsledku imunosuprese. Nedoporučil ani žádno u formu nitroděložní kontracepce, neboť tato je pro paci entku s potenci álními projevy imunosuprese vysoce riziková. S doporučením užívat bari érovo u kontracepci Mari e neso uhlasí.

Janě je 35 let, v anamnéze má 5 samovolných potratů v prvním trimestru a jeden spontánní porod v graviditě 36. týdne s projevy těžké preeklampsi e. Vzhledem k prodělané hluboké žilní trombóze před rokem je dlo uhodobě léčena antiko agulační terapi í, která je provázena nepříjemnými menoragi emi. Laboratorní vyšetření prokázalo kromě pozitivity LA (lupus antiko agulans) i vysoký titr antifosfolipidových protilátek (APLA). Jana žádá vhodno u formu kontracepce, která by zároveň zmírnila intenzitu cyklického krvácení. Gynekolog vylo učil jako ukoliv formu hormonální i nitroděložní kontracepce a doporučil tubární sterilizaci. Tato forma kontracepce je však pro Janu nepřijatelná.

Otázky

Které z informací lékaře byly pravdivé, a které nikoliv?

 1. Kombinovaná orální kontracepce je kontraindikována u lehkých forem systémového lupus erythematosus s negativito u antifosfolipidových protilátek.
 2. Nitroděložní kontracepce je kontraindikována u paci entek s projevy imunosuprese.
 3. Kombinovaná orální kontracepce je kontraindikována u těžkých forem systémového lupus erythematosus s pozitivito u antifosfolipidových protilátek a klinickými projevy hluboké žilní trombózy.
 4. Nitroděložní kontracepce je kontraindikována u těžkých forem systémového lupus erythematosus s pozitivito u antifosfolipidových protilátek a klinickými projevy hluboké žilní trombózy.
 5. Jako u metodu kontracepce byste doporučili Marii a jako u Janě?

Své odpovědi zasílejte do redakce časopisu Praktická gynekologie, a to buď písemně na adresu: Mgr. Veronika Gábová, Medica Healthwolrd a.s., Bidláky 20, 639 00, Brno nebo e-mailem na adresu veronika.gabova@mhw.cz. Otázky můžete zodpovědět také elektronickou cestou na portálu www.praktickagynekologie.cz, kam budou kazuistiky a otázky k nim, stejně jako posléze informace o správném řešení zavěšovány.

Řešení otázek a vylosovaného úspěšného řešitele uveřejníme vždy v následujícím listě Praktické gynekologie. Výhercům kazuistik na téma Umíme správně poradit při výběru hormonální kontracepce? zajistí společnost Bayer HealthCare Bayer Schering Pharma v roce 2009 bezplatnou účast na celostátní konferenci ČGPS a SSG. Termín k zaslání odpovědí končí 20. října 2008.

Řešení kazuistiky 2 z Praktické gynekologie 2008; 12(2): 72

Kazuistika 2

Do ordinace praktického gynekologa A přichází paci entka Alice. Je ve věku 22 let, nulligravida, po interní stránce se neléčí, rodinná anamnéza je bez rizikových faktorů. Žádá o hormonální kontracepci, neboť má pravidelný pohlavní styk. Doposud žádno u podobno u metodu nepo užívala. Od 13 let je léčena pro epilepsii. Přiložená zpráva ne urologa dokládá dlo uhodobo u léčbu preparáty ze skupiny enzymy indukujících anti epileptik. Ne urolog upozorňuje na skutečnost, že anti epileptika moho u snižovat účinnost hormonální kontracepce, doporučení vhodné metody ponechává na výběru gynekologa. Gynekolog A vyhodnotil stav jako kontraindikaci podání jakékoliv hormonální kontracepce. Nespokojená paci entka vyhledala jiného lékaře –  gynekologa B, který podal následující informace: ženy léčené pro epilepsii moho u užívat hormonální kontracepci. Vhodná je čistě progestagenní orální kontracepce (POP) nebo kombinovaná orální kontracepce s velmi nízko u dávko u etynilestradi olu. Subdermální implantáty s progestinem nejso u vhodné, neboť v kombinaci s anti epileptiky vykazují vyšší riziko selhání. Nevhodná je i injekční aplikace depotního medroxyprogesteronacetátu, vzhledem k možnému riziku dekompenzace epilepsi e. Z kontracepčních metod je vhodné doporučit nitroděložní systém s levonorgestrelem (LNG- IUS), který vykazuje u žen léčených pro epilepsii vysoko u účinnost bez vlivu na základní onemocnění i anti epilepticko u léčbu.

Otázky:

Které z informací lékařů byly pravdivé a které nikoliv?

 1. Ne urolog: enzymy- indukující anti epileptika moho u snižovat účinek ně­kte­rých hormonálních kontraceptiv.
 2. Gynekolog A: podávání anti epileptik indukujících jaterní enzymy představuje kontraindikaci pro všechny typy hormonální kontracepce.
 3. Gynekolog B: pro ženy léčené anti epileptiky indukujícími jaterní enzymy je vhodná progestagenní orální kontracepce.
 4. Gynekolog B: pro ženy léčené anti epileptiky indukujícími jaterní enzymy je vhodná kombinovaná orální kontracepce s velmi nízko u dávko u etynilestradi olu.
 5. Gynekolog B: pro ženy léčené anti epileptiky indukujícími jaterní enzymy nejso u vhodné subdermální implantáty s obsahem progestinu.
 6. Gynekolog B: pro ženy léčené anti epileptiky indukujícími jaterní enzymy není vhodná injekční aplikace depotního medroxyprogesteronacetátu pro možno u dekompenzaci epilepsi e.
 7. Gynekolog B: pro ženy léčené anti epileptiky indukujícími jaterní enzymy je vhodný nitroděložní systém s levonorgestrelem.

Řešení

 1. Ne urolog: enzymy- indukující anti epileptika moho u snižovat účinek ně­kte­rých hormonálních kontraceptiv. Správné tvrzení. Enzymy indukující anti epileptika moho u snižovat kontracepční účinnost hormonální kontracepce.
 2. Gynekolog A: podávání anti epileptik indukujících jaterní enzymy představuje kontraindikaci pro všechny typy hormonální kontracepce. Nesprávné tvrzení. Epilepsi e a léčba anti epileptiky nepředstavuje kontraindikaci podávání hormonální kontracepce. Je však třeba zvolit přípravek a způsob podávání, omezující riziko selhání metody.
 3. Gynekolog B: pro ženy léčené anti epileptiky je vhodná progestagenní orální kontracepce. Nesprávné tvrzení. Při kombinaci čistě progestagenní orální kontracepce s enzymy indukujícími anti epileptiky jso u popsána častější selhání metody.
 4. Gynekolog B: pro ženy léčené anti epileptiky je vhodná kombinovaná orální kontracepce s velmi nízko u dávko u etynilestradi olu. Nesprávné tvrzení. Při kombinaci kombinované orální kontracepce s velmi nízko u dávko u etynilestradi olu s enzymy indukujícími anti epileptiky jso u popsána častější selhání metody. Naopak by měla být zvolena kombinovaná kontracepce se střední dávko u etynilestradi olu, nebo s dávko u progestinu převyšující dávku nutno u k inhibici ovulace. Vhodné je po užít též způsob podávání s prodlo uženým cyklem.
 5. Gynekolog B: pro ženy léčené antiepileptiky nejso u vhodné subdermální implantáty s obsahem progestinu. Správné tvrzení. Při kombinaci progestin obsahujících subdermálních implantátů s enzymy indukujícími anti epileptiky jso u popsána častější selhání metody.
 6. Gynekolog B: pro ženy léčené antipeileptiky není vhodná injekční aplikace depotního medroxyprogesteronacetátu pro možno u dekompenzaci epilepsi e. Nesprávné tvrzení. Depotní medroxyprogesteronacetát je efektivní u žen užívajících enzymy indukující anti epileptika. V našem případě by neměl být metodo u první volby vzhledem k výrazným vedlejším účinkům (prolongovaná inhibice ovulace, ovlivnění kostní denzity).
 7. Gynekolog B: pro ženy léčené anti epileptiky je vhodný nitroděložní systém s levonorgestrelem. Správné tvrzení. Nitroděložní systém s levonorgestrelem vykazuje vysoko u kontracepční efektivitu i u žen s epilepsi í léčených enzymy indukujícími anti epileptiky.

Literatura

Schwenkhagen AM, Stodi eck SROV. Which contracepti on for women with epilepsy? Seizure. 2008; 17 (2): 145– 150.

Crawford P. Interacti ons between anti epileptic drugs and hormonal contracepti on. CNS Drugs 2002; 16 (4): 263– 272.

Z úspěšných řešitelů kazuistiky 2 byla vylosována tato výherkyně: MUDr. Eva Holanová


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 3

2008 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se