Přednáškový večer Kliniky pracovního lékařství v Plzni


Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 59, 2007, No. 3, s. 118.
Kategorie: Zprávy

Přednáškový večer Kliniky pracovního lékařství LF UK a Fakultní nemocnice v Plzni v rámci pracovních schůzí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně se konal ve středu 21. března 2007 v posluchárně Šafránkova pavilonu LF UK. Jednání zahájil a řídil Doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc., vědecký sekretář Spolku lékařů ČLS JEP.

Přednostka kliniky odborná asistentka MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D., ve společné práci s Irenou Broncovou, Ivou Zientkovou Janou Wehleovou uvedla přehled hlášených nemocí z povolání v roce 2006 v Plzeňském a Karlovarském kraji. V České republice bylo v tomto roce hlášeno celkem 1122 nemocí z povolání, nejvíce byly zastoupeny nemoci vyvolané fyzikálními faktory (kapitola II seznamu nemocí z povolání), kterých bylo 534. V Plzeňském kraji bylo hlášeno 84 nemocí z povolání, v Karlovarském kraji 22. V kapitole I (nemoci vyvolané chemickými látkami) bylo hlášeno 1 onemocnění z olova a 3 ohrožení onemocněním z olova, 7krát bylo hlášeno onemocnění z alifatických nebo alicyklických uhlovodíků – jednalo se o hasiče a policisty, kteří se účastnili hašení požáru. V kapitole II (nemoci vyvolané fyzikálními faktory) bylo hlášeno 2krát onemocnění z ionizujícího záření (jednalo se o bazaliom) a 1krát zákal čočky způsobený tepelným zářením. Z hlášených onemocnění z vibrace bylo nejčastější postižení periferních nervů (21krát), rovněž z hlášených onemocnění z dlouhodobého nadměrného jednostranného zatížení bylo nejčastější postižení nervů (13krát), následovalo postižení šlach a kloubů (11krát). Z kapitoly III (onemocnění dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice) byly hlášeny 4 pneumokoniózy s typickým RTG nálezem, 1 pneumokonióza v kombinaci s tuberkulózou, 1 mezoteliom, 1 karcinom plic vyvolaný radioaktivním zářením a 2 bronchiální astmata. V kapitole IV (kožní onemocnění) bylo hlášeno 20 onemocnění, nejčastějším alergenem byla guma. V kapitole V (infekční nemoci) byl nejčastěji hlášen svrab (4krát), 1krát byla hlášena hepatitida B, 1krát tubera mulgentium. V České republice jsou nejčastěji hlášeny úžinové syndromy periferních nervů z dlouhodobého nadměrného jednostranného zatížení (201krát) a neuropatie z vibrací (127krát), podle odvětví ekonomické činnosti jsou nejčastěji postiženi pracovníci výroby kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, na 2. místě je zdravotnictví. Nejvíce nemocí z povolání je hlášeno v Moravskoslezském kraji, následuje Středočeský kraj.

MUDr. Irena Šebová seznámila přítomné s pracovnělékařskou péčí v závodě na výrobu autodoplňků. Při pěnování se užívá polyuretanová pěna, která vzniká smíšením polyolu, izokyanátu a síranu barnatého. Při formování svalová síla přesahuje limit, rovněž četnost pohybů je nadlimitní. Byly zde hlášeny kontaktní ekzém vyvolaný separačním voskem a nemoc z izokyanátu (v důsledku technologické závady). Při stříhání je četnost pohybů nadlimitní, byl zde hlášen pravostranný syndrom karpálního tunelu. Při opracovávání agregátů je nadlimitní četnost pohybů i svalová síla, byl zde hlášen oboustranný syndrom karpálního tunelu a oboustranná radiální epikondylitida. Z provozu lepení byl hlášen profesionální kontaktní ekzém po lepidle Tivolit a ohrožení onemocněním z toluenu.

Zdravotní sestra Drahomíra Králová ve společné práci se zdravotními sestrami Hanou ŠikovouIrenou Broncovou informovala o pletyzmografických vyšetřeních na klinice. Od roku 1996 byl užíván pulzní oxymetr, od prosince 2006 je užíván čtyřprstý přístroj s chladicím zařízením. Jsou vyšetřováni ambulantní pacienti kliniky, ale i pracovníci z pracovišť v riziku vibrací (nejčastěji ze Západočeské plynárenské a vojenských lesů). V roce 2006 bylo vyšetřeno celkem 494 klientů. Další pletyzmografické pracoviště je v detašované ordinaci ve Škodových závodech, kde bylo v roce 2005 vyšetřeno 223 klientů.

Prim. MUDr. Hana Bejčková ve společné práci s MUDr. Světlanou Bajerovou demonstrovala nemocného s profesionálním bronchiálním astmatem iritačního typu; na pracovišti byly překročeny nejvyšší přípustné koncentrace pro bavlnu, syntetická a textilní vlákna, profesionalita byla ověřena opakovaným reexpozičním testem. V závěrečném zhodnocení docent Motáň kladně zhodnotil výběr témat i úroveň přednášek.

Doc. MUDr. Josef Kohout, CSc.

klinika pracovního lékařství

Dr. Beneše 13

305 99 Plzeň

e-mail: kohout@fnplzen.cz


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 3

2007 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se