Přednáškový večer Kliniky pracovního lékařství v Plzni


Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 59, 2007, No. 3, s. 118.
Kategorie: Zprávy

Přednáškový večer Kliniky pracovního lékařství LF UK a Fakultní nemocnice v Plzni v rámci pracovních schůzí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně se konal ve středu 21. března 2007 v posluchárně Šafránkova pavilonu LF UK. Jednání zahájil a řídil Doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc., vědecký sekretář Spolku lékařů ČLS JEP.

Přednostka kliniky odborná asistentka MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D., ve společné práci s Irenou Broncovou, Ivou Zientkovou Janou Wehleovou uvedla přehled hlášených nemocí z povolání v roce 2006 v Plzeňském a Karlovarském kraji. V České republice bylo v tomto roce hlášeno celkem 1122 nemocí z povolání, nejvíce byly zastoupeny nemoci vyvolané fyzikálními faktory (kapitola II seznamu nemocí z povolání), kterých bylo 534. V Plzeňském kraji bylo hlášeno 84 nemocí z povolání, v Karlovarském kraji 22. V kapitole I (nemoci vyvolané chemickými látkami) bylo hlášeno 1 onemocnění z olova a 3 ohrožení onemocněním z olova, 7krát bylo hlášeno onemocnění z alifatických nebo alicyklických uhlovodíků – jednalo se o hasiče a policisty, kteří se účastnili hašení požáru. V kapitole II (nemoci vyvolané fyzikálními faktory) bylo hlášeno 2krát onemocnění z ionizujícího záření (jednalo se o bazaliom) a 1krát zákal čočky způsobený tepelným zářením. Z hlášených onemocnění z vibrace bylo nejčastější postižení periferních nervů (21krát), rovněž z hlášených onemocnění z dlouhodobého nadměrného jednostranného zatížení bylo nejčastější postižení nervů (13krát), následovalo postižení šlach a kloubů (11krát). Z kapitoly III (onemocnění dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice) byly hlášeny 4 pneumokoniózy s typickým RTG nálezem, 1 pneumokonióza v kombinaci s tuberkulózou, 1 mezoteliom, 1 karcinom plic vyvolaný radioaktivním zářením a 2 bronchiální astmata. V kapitole IV (kožní onemocnění) bylo hlášeno 20 onemocnění, nejčastějším alergenem byla guma. V kapitole V (infekční nemoci) byl nejčastěji hlášen svrab (4krát), 1krát byla hlášena hepatitida B, 1krát tubera mulgentium. V České republice jsou nejčastěji hlášeny úžinové syndromy periferních nervů z dlouhodobého nadměrného jednostranného zatížení (201krát) a neuropatie z vibrací (127krát), podle odvětví ekonomické činnosti jsou nejčastěji postiženi pracovníci výroby kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, na 2. místě je zdravotnictví. Nejvíce nemocí z povolání je hlášeno v Moravskoslezském kraji, následuje Středočeský kraj.

MUDr. Irena Šebová seznámila přítomné s pracovnělékařskou péčí v závodě na výrobu autodoplňků. Při pěnování se užívá polyuretanová pěna, která vzniká smíšením polyolu, izokyanátu a síranu barnatého. Při formování svalová síla přesahuje limit, rovněž četnost pohybů je nadlimitní. Byly zde hlášeny kontaktní ekzém vyvolaný separačním voskem a nemoc z izokyanátu (v důsledku technologické závady). Při stříhání je četnost pohybů nadlimitní, byl zde hlášen pravostranný syndrom karpálního tunelu. Při opracovávání agregátů je nadlimitní četnost pohybů i svalová síla, byl zde hlášen oboustranný syndrom karpálního tunelu a oboustranná radiální epikondylitida. Z provozu lepení byl hlášen profesionální kontaktní ekzém po lepidle Tivolit a ohrožení onemocněním z toluenu.

Zdravotní sestra Drahomíra Králová ve společné práci se zdravotními sestrami Hanou ŠikovouIrenou Broncovou informovala o pletyzmografických vyšetřeních na klinice. Od roku 1996 byl užíván pulzní oxymetr, od prosince 2006 je užíván čtyřprstý přístroj s chladicím zařízením. Jsou vyšetřováni ambulantní pacienti kliniky, ale i pracovníci z pracovišť v riziku vibrací (nejčastěji ze Západočeské plynárenské a vojenských lesů). V roce 2006 bylo vyšetřeno celkem 494 klientů. Další pletyzmografické pracoviště je v detašované ordinaci ve Škodových závodech, kde bylo v roce 2005 vyšetřeno 223 klientů.

Prim. MUDr. Hana Bejčková ve společné práci s MUDr. Světlanou Bajerovou demonstrovala nemocného s profesionálním bronchiálním astmatem iritačního typu; na pracovišti byly překročeny nejvyšší přípustné koncentrace pro bavlnu, syntetická a textilní vlákna, profesionalita byla ověřena opakovaným reexpozičním testem. V závěrečném zhodnocení docent Motáň kladně zhodnotil výběr témat i úroveň přednášek.

Doc. MUDr. Josef Kohout, CSc.

klinika pracovního lékařství

Dr. Beneše 13

305 99 Plzeň

e-mail: kohout@fnplzen.cz


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 3

2007 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se