Opustil nás Doc. MUDr. Josef Kohout, CSc.


Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 59, 2007, No. 3, s. 130.
Kategorie: Osobní zprávy

Dne 9. září 2007 ve věku 71 let nás náhle opustil Doc. MUDr. Josef Kohout, CSc., emeritní přednosta Kliniky pracovního lékařství LF UK a FN Plzeň, který patřil k předním osobnostem našeho oboru.

jp_1692_f_1
jp_1692_f_1

Doc. MUDr. Josef Kohout, CSc., se narodil 19. června 1936 v Plzni. Své mládí prožil v Plzni a Domažlicích. Studium na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni zahájil v r. 1954. Během studia pracoval nejdříve jako demonstrátor, později jako pomocná vědecká síla v Ústavu lékařské chemie, poslední rok studia se již věnoval problematice interních onemocnění. Po promoci v r. 1960 nastoupil na Oddělení tuberkulózy FN v Plzni a v r. 1965 přešel na Interní kliniku FN Plzeň. V letech 1968–1980 pracoval jako internista a plicní lékař Ústavu železničního zdravotnictví Jihozápadní dráhy Plzeň. V r. 1980 nastoupil na Kliniku pracovního lékařství FN v Plzni, kde se od r. 1984 podílel na výuce mediků jako odborný asistent a v letech 1991–2002 působil jako přednosta této kliniky. Po odchodu do starobního důchodu v r. 2002 zůstal pracovat na klinice.

Doc. MUDr. Josef Kohout, CSc., obhájil v r. 1985 kandidátskou práci na téma „Příčiny úmrtí u nemocných s pneumokoniózou“ a v r. 1990 byl jmenován docentem. Přednášel i publikoval v naší republice i v zahraničí. Celkem publikoval 375 odborných sdělení. V r. 1995 byla oceněna práce „Plazmatický endotelin při onemocnění z vibrace“ cenou Spolku lékařů v Plzni ČSL JEP. V popředí jeho zájmů byla především problematika profesionálních plicních onemocnění a kardiovaskulární problematika v různých odvětvích lidské činnosti (lesní dělníci, cidiči odlitků, elektronavíječi). Jeho práce na toto téma byly součástí řešení rezortních výzkumných úkolů, na kterých se podílel. Nelze opomenou ani jeho přínos k problematice karcinomu plic při silikóze a silikotuberkulóze. Doc. MUDr. Josef Kohout, CSc., spolupracoval při tvorbě nových učebních textů pro posluchače lékařských fakult z oboru pracovní lékařství. Kromě své pedagogické činnosti na lékařské fakultě předával své zkušenosti i studentkám Střední zdravotnické školy v Plzni.

Doc. MUDr. Josef Kohout, CSc. pracoval ve výboru Společnosti nemocí z povolání ČSL JEP, byl předsedou západočeské pobočky Společnosti pro dějiny věd a techniky. Účastnil se přípravy celé řady metodických listů z oboru pracovního lékařství. V posledních letech předával své zkušenosti posluchačům Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, byl členem redakční rady časopisu Pracovní lékařství a časopisu Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni Facultas nostra. Publikoval práce nejen z problematiky oboru pracovní lékařství, ale i z oboru dějin lékařství.

Doc. MUDr. Josef Kohout, CSc., se věnoval s velkým elánem studentům naší lékařské fakulty, většina bývalých studentů a dnes již vysoce profesionálních lékařů vždy obdivovala jeho až encyklopedické znalosti nejen z různých oblastí medicíny, ale i jiných oborů lidské činnosti. U studentů byl velmi oblíben, věnoval jim mimořádnou péči po všech stránkách.

Pan docent Kohout zůstane v paměti svých přátel, pacientů, studentů a spolupracovníků jako významná osobnost našeho oboru, vynikající lékař, vědec, univerzitní pedagog a zároveň člověk skromný, pracovitý, neustále ochotný poradit a pomoci.

Jsme zarmouceni touto nenahraditelnou ztrátou, jeho osobnost nám všem bude chybět.

Čest jeho památce!

As. MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D.


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 3

2007 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se