Opustil nás Doc. MUDr. Josef Kohout, CSc.


Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 59, 2007, No. 3, s. 130.
Kategorie: Osobní zprávy

Dne 9. září 2007 ve věku 71 let nás náhle opustil Doc. MUDr. Josef Kohout, CSc., emeritní přednosta Kliniky pracovního lékařství LF UK a FN Plzeň, který patřil k předním osobnostem našeho oboru.

jp_1692_f_1
jp_1692_f_1

Doc. MUDr. Josef Kohout, CSc., se narodil 19. června 1936 v Plzni. Své mládí prožil v Plzni a Domažlicích. Studium na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni zahájil v r. 1954. Během studia pracoval nejdříve jako demonstrátor, později jako pomocná vědecká síla v Ústavu lékařské chemie, poslední rok studia se již věnoval problematice interních onemocnění. Po promoci v r. 1960 nastoupil na Oddělení tuberkulózy FN v Plzni a v r. 1965 přešel na Interní kliniku FN Plzeň. V letech 1968–1980 pracoval jako internista a plicní lékař Ústavu železničního zdravotnictví Jihozápadní dráhy Plzeň. V r. 1980 nastoupil na Kliniku pracovního lékařství FN v Plzni, kde se od r. 1984 podílel na výuce mediků jako odborný asistent a v letech 1991–2002 působil jako přednosta této kliniky. Po odchodu do starobního důchodu v r. 2002 zůstal pracovat na klinice.

Doc. MUDr. Josef Kohout, CSc., obhájil v r. 1985 kandidátskou práci na téma „Příčiny úmrtí u nemocných s pneumokoniózou“ a v r. 1990 byl jmenován docentem. Přednášel i publikoval v naší republice i v zahraničí. Celkem publikoval 375 odborných sdělení. V r. 1995 byla oceněna práce „Plazmatický endotelin při onemocnění z vibrace“ cenou Spolku lékařů v Plzni ČSL JEP. V popředí jeho zájmů byla především problematika profesionálních plicních onemocnění a kardiovaskulární problematika v různých odvětvích lidské činnosti (lesní dělníci, cidiči odlitků, elektronavíječi). Jeho práce na toto téma byly součástí řešení rezortních výzkumných úkolů, na kterých se podílel. Nelze opomenou ani jeho přínos k problematice karcinomu plic při silikóze a silikotuberkulóze. Doc. MUDr. Josef Kohout, CSc., spolupracoval při tvorbě nových učebních textů pro posluchače lékařských fakult z oboru pracovní lékařství. Kromě své pedagogické činnosti na lékařské fakultě předával své zkušenosti i studentkám Střední zdravotnické školy v Plzni.

Doc. MUDr. Josef Kohout, CSc. pracoval ve výboru Společnosti nemocí z povolání ČSL JEP, byl předsedou západočeské pobočky Společnosti pro dějiny věd a techniky. Účastnil se přípravy celé řady metodických listů z oboru pracovního lékařství. V posledních letech předával své zkušenosti posluchačům Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, byl členem redakční rady časopisu Pracovní lékařství a časopisu Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni Facultas nostra. Publikoval práce nejen z problematiky oboru pracovní lékařství, ale i z oboru dějin lékařství.

Doc. MUDr. Josef Kohout, CSc., se věnoval s velkým elánem studentům naší lékařské fakulty, většina bývalých studentů a dnes již vysoce profesionálních lékařů vždy obdivovala jeho až encyklopedické znalosti nejen z různých oblastí medicíny, ale i jiných oborů lidské činnosti. U studentů byl velmi oblíben, věnoval jim mimořádnou péči po všech stránkách.

Pan docent Kohout zůstane v paměti svých přátel, pacientů, studentů a spolupracovníků jako významná osobnost našeho oboru, vynikající lékař, vědec, univerzitní pedagog a zároveň člověk skromný, pracovitý, neustále ochotný poradit a pomoci.

Jsme zarmouceni touto nenahraditelnou ztrátou, jeho osobnost nám všem bude chybět.

Čest jeho památce!

As. MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D.


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 3

2007 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se