56. otologický den


Vyšlo v časopise: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 66, 2017, No. 2, pp. 94.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti

Kroměříž, 1. prosinec 2016

56. otologický den se konal v Kroměříži, ve městě s mnoha památkami, včetně těch, které jsou chráněné UNESCO. Akce se zúčastnilo 170 osob (145 účastníků a 25 zástupců firem). Přednášky probíhaly v Domě kultury. V pěti blocích bylo předneseno 32 odborných sdělení.

První blok přednášek byl tradičně věnován teoretickým poznatkům a výzkumu v otologii. Diskutována byla např. problematika neurofyziologie u pacientů  s tinitem.

Další blok se věnoval vrozené nedoslýchavosti. V úvodu přednesl P. Komínek (ORL klinika FN Ostrava) sdělení o organizaci depistáže vrozené nedoslýchavosti. Bylo doporučeno plošné provádění skríningu na neonatologických odděleních. Získaná data  by měla být zpracována krajskými centry a děti s nefyziologickými výsledky by měly být předány k dořešení v těchto centrech. Další přednášky informovaly o možnostech objektivního vyšetření sluchu u vrozené nedoslýchavosti a možných chybách (J. Dršata, ORL klinika Hradec Králové, P. Myška, dětská ORL klinika FN Motol, D. Hošnová, Klinika dětské ORL FN Brno).

Druhá část bloku se týkala péče o nedoslýchavé děti (J. Valvoda, Dětská ORL klinika FN Motol). Zdůrazněna byla  potřeba mezioborové spolupráce. Sdělení o kochleárních implantacích u dětí přednesl J. Skřivan (Dětská ORL klinika FN Motol) a seznámil posluchače jak se začátky kochleárních implantací  v ČR, tak se současnými trendy a indikacemi k oboustrannému zavedení kochleárního implantátu.

Třetí  blok se zabýval minulostí, současností a budoucností ušní chirurgie. Zejména pro mladší kolegy byla jistě přínosná přednáška J. Plcha, ve které sdělil své osobní zkušenosti s otochirurgií za skoro půl  století. Zajímavá fotodokumentace ilustrovala technické možnosti pro středoušní chirurgii v minulosti. Další přednášky byly o chirurgické léčbě retrakčních kapes (M. Světlík, ORL odd. KNTB Zlín) a o možnostech využití  endoskopie v otochirurgii (R. Salzman, ORL klinika FN Olomouc). Endoskop může být  užitečnou  alternativou pohledu na špatně přístupné oblasti, někdy i úplně nahradí operační mikroskop.

Diskutována byla dále problematika využití laseru v ušní chirurgii (K. Zeleník, ORL klinika Ostrava ), BAHA a středoušních implantátů (J. Bouček, ORL klinika FN Motol) a potíží s otevřenou trepanační dutinou (L. Školoudík, ORL klinika FN Hradec Králové). O léčbě tumorů spánkové kosti a lební spodiny, včetně předoperačního managementu, hovořil M. Chovanec (ORL klinika FNKV).

T. Bakaj (ORL klinika FN Olomouc) srovnal možnosti second look operace versus MRI k vyloučení perzistence (recidivy) cholesteatomu. Výhodou operace je vysoká specificita, nevýhodou celková anestezie a další rizika operace. MRI je naopak neinvazivní metoda, bez nutnosti celkové anestezie. Odhalí však jen cholesteatomy nad 3 mm. Čtvrtý a  pátý blok byl věnován váriím a kazuistikám. Diskutována byla např. problematika myringoplastik, rekonstrukce středouší a ventilačních trubiček.

První zkušenosti u dospělých s balónkovou dilatační tuboplastikou přednesl L. Školoudík (ORL klinika FN Hradec Králové). Jde o bezpečnou metodu zlepšující tubární funkci, dlouhodobý efekt je zatím nejistý. L. Pavelcová hovořila o možnostech on-line konzultace začínajících audiologických sester přímo během vyšetření. Na konci byly  prezentovány kazuistiky a vária týkající se dílčích oblastí otologie.

Společenský večer se uskutečnil 30. listopadu v předvečer akce v Arcibiskupských vinných sklepích. Bylo možné ochutnat mladá vína letošního sběru i vyzrálá vína z loňských ročníků. Prohlídka sklepů i řízená degustace vín z rukou sklepmistra pana Milana Palety byla pěkným doplňkem večera.

Věříme, že zimní „degustace“ Kroměříže byla příjemnou předehrou před celostátním 80. kongresem ČSORLCHHK, který se uskuteční v Kroměříži  13.–l5. června 2018 a umožní „vychutnat si“ město, nádherné parky a zahrady i v letní době. Díky za bezchybnou organizaci akce patří firmě Guarant a paní Ing. Ivaně Srbové.

Za pořadatele

MUDr. Tomáš Grézl,

prim. MUDr. Ivan Pár

ORL odd. Kroměřížské nemocnice, a.s.

e-mail:ivan.par@nem-km.cz


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 2

2017 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se