Klinická onkologie - Číslo Supplementum1/2017

Editorial

7
Editorial

9
Organizační a programový výbor BOD a KNZP v roce 2017
198
Jmenný rejstřík

Onkologická prevence a screening

28
I. Onkologická prevence a screening

Organizace a financování zdravotní péče

30
II. Organizace a financování zdravotní péče

Epidemiologie nádorů, klinické registry, zdravotnická informatika

31
III. Epidemiologie nádorů, klinické registry, zdravotnická informatika

Vzdělávání, kvalita, bezpečnost a právní otázky v onkologické praxi

37
IV. Vzdělávání, kvalita, bezpečnost a právní otázky v onkologické praxi

Diagnostické metody v onkologii

40
V. Diagnostické metody v onkologii

Onkochirurgie, lokální aplikace protinádorových léčiv

44
VI. Onkochirurgie, lokální aplikace protinádorových léčiv

Radioterapeutické metody

46
VII. Radioterapeutické metody

Nežádoucí účinky protinádorové léčby

50
VIII. Nežádoucí účinky protinádorové léčby

Paliativní péče, podpůrná a symptomatická léčba

58
IX. Paliativní péče, podpůrná a symptomatická léčba

Nutriční podpora v onkologii

63
X. Nutriční podpora v onkologii

Ošetřovatelská péče a rehabilitace

65
XI. Ošetřovatelská péče a rehabilitace

Psychosociální péče

67
XII. Psychosociální péče

Hereditární nádorové syndromy

69
XIII. Hereditární nádorové syndromy

Nádory prsu

73
XIV. Nádory prsu

Nádory kůže a maligní melanom

78
XV. Nádory kůže a maligní melanom

Nádory jícnu a žaludku

82
XVI. Nádory jícnu a žaludku

Nádory tlustého střeva a konečníku

85
XVII. Nádory tlustého střeva a konečníku

Nádory slinivky, jater a žlučových cest

94
XVIII. Nádory slinivky, jater a žlučových cest

Nádory skeletu a sarkomy

96
XIX. Nádory skeletu a sarkomy

Nádory hlavy a krku

98
XX. Nádory hlavy a krku

Nádory plic, průdušek a pleury

100
XXI. Nádory plic, průdušek a pleury

Gynekologická onkologie

105
XXII. Gynekologická onkologie

Uroonkologie

108
XXIII. Uroonkologie

Nádory nervového systému

115
XXIV. Nádory nervového systému

Hematoonkologie

123
XXV. Hematoonkologie

Nádory dětí, adolescentů 
a mladých dospělých

125
XXVI. Nádory dětí, adolescentů a mladých dospělých

Varia 
(ostatní, jinde nezařazené příspěvky)

127
XXVII. Varia
(ostatní, jinde nezařaditelné příspěvky)

Vývoj nových léčiv, farmakoekonomika, klinická farmacie v onkologii

130
XXVIII. Vývoj nových léčiv, farmakoekonomika, klinická farmacie v onkologii

Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

132
XXIX. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Článek ve sborníku

149
Stanovení DNA metylace v BRCA2 genu na elektrodových biočipech

M. Bartošík, D. Bartáková

153
Molekulární patologie kolorektálního karcinomu, mikrosatelitová nestabilita – způsob detekce, vztah k patofyziologii a prognóze

V. Brychtová, R. Šefr, R. Hrstka, P. Vídeňská, B. Bencsiková, B. Hanáková, L. Zdražilová Dubská, R. Nenutil, E. Budinská

156
Laktátdehydrogenáza – starý nádorový marker ve světle současných poznatků a v preanalytických souvislostech

K. Greplová, I. Selingerová, D. Valík, K. Pilátová, M. Češková, L. Zdražilová Dubská

159
Využití metody PLA pro detekci komplexů p53/p63/p73 in situ v nádorových buňkách a nádorové tkáni

V. Hrabal, M. Nekulová, R. Nenutil, J. Holčáková, P. J. Coates, B. Vojtěšek

163
Význam deregulace mikroRNA v molekulární patogenezi a histologické transformaci folikulárního lymfomu

K. Musilová, J. Deván, L. Zlámalíková, L. Křen, H. Mociková, V. Procházka, J. Mayer, M. Trněný, A. Janíková, M. Mráz

166
Cirkulující myeloidní supresorové buňky a jejich úloha v nádorové imunologii

K. Pilátová, E. Budinská, B. Bensciková, R. Nenutil, R. Šefr, L. Fědorová, B. Hanáková, V. Brychtová, L. Zdražilová Dubská

170
Je možné pozorovat etnickou diferenci v základních krevních testech? Údaje z programu onkologické prevence v komplexním onkologickém centru v České republice

M. Řiháček, D. Valík, R. Vyzula, L. Zdražilová Dubská

174
Zinečnatými ionty modifikovaný nanotransportér antracyklinových antibiotik pro cílenou terapii nádoru prsu

S. Skaličková, M. Gargulák, M. Löffelmann, B. Ruttkay-Nedecký, M. Kepinská, T. Parák, Kizek R.

177
Fullerenový nanotransportér doxorubicinu pro cílenou interakci s mutovaným genem BRCA2

S. Skaličková, M. Löfelmann, M. Gargulák, M. Dočekalová, B. Ruttkay-Nedecký, P. Suchý, M. Kepinská, Kizek R.

180
Analýza mikroRNA u epiteliálního karcinomu vaječníku

L. Sommerová, H. Ďuríková, J. Podhorec, R. Hrstka

184
Využití porózního hydrogelu jako 3D scaffoldu pro růst leukemických B lymfocytů

R. Studená, D. Horák, J. Baloun, Z. Plichta, Š. Pospíšilová

187
Ascitická tekutina u nádoru vaječníků může poskytnout informace vhodné pro diagnostiku

E. Stuchlíková, M. Zahradníková, R. Nenutil, D. Valík, B. Vojtěšek, M. Novotný, L. Hernychová

191
Diagnostický a terapeutický potenciál membránového HSP90

O. Vacek, M. Pastorek, M. Ďurech, B. Vojtěšek, P. Müller

195
Everolimus v denní klinické praxi se zaměřením na problematiku postižení sliznice dutiny ústní – zkušenost onkologického centra v průběhu roku 2016

S. Vokurka, M. Votavová, V. Arnetová, H. Korunková, T. Svoboda, J. Kulhánková, K. Kališová, V. M. Matějka, O. Fiala, J. Fínek


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se