Dlouhé nekódující molekuly RNA u cervikálních nádorů


Autoři: M. Taheri 1;  S. Ghafouri-Fard 2
Působiště autorů: Student Research Committee, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran 1;  Department of Medical Genetics, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran 2
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2018; 31(6): 403-408
Kategorie: Přehled
doi: 10.14735/amko2018403

Souhrn

Východiska:

Rakovina děložního čípku jako běžný urogenitální nádor způsobuje u žen značné zdravotní problémy. Byla vynaložena snaha o identifikaci patogeneze za účelem nalezení cílených terapií. Bylo prokázáno, že dlouhé nekódující ribonukleové kyseliny (lncRNA) regulují několik signálních drah a genů souvisejících s nádory, což přispívá k patogenezi lidských malignit vč. rakoviny děložního čípku. V rámci prezentovaného článku jsme do prosince 2017 vyhledávali klíčová slova „cervical cancer“ (rakovina děložního čípku) nebo „cervical neoplasm“ (cervikální novotvar) a „long non-cod­ing RNA“ (dlouhá nekódující RNA) nebo „lncRNA“, publikovaná v databázi PubMed, Google scholar, Web of Science a Scopus.

Cíl:

Zjistit, jakou roli hrají lncRNA v rakovině děložního čípku.

Závěry:

LncRNA ovlivňují patogenezi rakoviny děložního čípku prostřednictvím četných mechanismů, jako je vytváření tzv. scaffolds pro sestavení proteinových komplexů, sloužící jako tzv. directors pro získávání proteinů, fungujících jako transkripční zesilovače pomocí remodelování chromatinu, sloužící jako tzv. návnady k uvolnění proteinů z chromatinu nebo zvrácení účinků jiné regulační nekódující RNA jako jsou mikroRNA. Analýza signálních drah ukázala, že v procesu patogeneze rakoviny děložního čípku několik lncRNA reguluje dráhy PI3K/Akt/mTOR, Wnt-β catenin a Notch signální dráhy. Navíc exprese několika lncRNA byla spojena s infekcí virem lidského papilomu. Identifikace lncRNA, které mění signální dráhy související s nádory, a následná expresní analýza těchto lncRNA ve vzorcích pa­cientů by mohly pomoci získat efektivní cílené terapie.

Klíčová slova:

lncRNA – nádor děložního čípku – onkogen – tumor supresorový gen

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.


Zdroje

1. Wan DC, Wang KC. Long noncod­­ing RNA: significance and potential in skin bio­logy. Cold Spr­­ing Harb Perspect Med 2014; 4(5): pii: a015404. doi: 10.1101/cshperspect.a015404.

2. Dianatpour A, Ghafouri-Fard S. Long non cod­­ing RNA expres­sion intersect­­ing cancer and spermatogenesis: a systematic review. Asian Pac J Cancer Prev 2017; 18(10): 2601–2610. doi: 10.22034/APJCP.2017.18.10.2601.

3. Soudyab M, Iranpour M, Ghafouri-Fard S. The role of long non-cod­­ing RNAs in breast cancer. Arch Iran Med 2016; 19(7): 508–517. doi: 0161907/AIM.0011.

4. Dianatpour A, Ghafouri-Fard S. The role of long non cod­­ing RNAs in the repair of DNA double strand breaks. Int J Mol Cell Med 2017; 6(1): 1–12.

5. Oliva-Rico D, Her­rera LA. Regulated expres­sion of the lncRNA TERRA and its impact on telomere bio­logy. Mech Age­­ing Dev 2017; 167: 16–23. doi: 10.1016/j.mad.2017.09.001.

6. Mowel WK, Kotzin JJ, McCright SJ et al. Control of im­mune cell homeostasis and function by lncRNAs. Trends Im­munol 2018; 39(1): 55–69. doi: 10.1016/j.it.2017.08.009.

7. Faramarzi S, Dianatpour A, Ghafouri-Fard S. Discover­­ing the role of long non-cod­­ing RNAs in regulation of steroid receptors signal­­ing in cancer. J Biol and Today’s World 2017; 6(12): 248–258. doi: 10.15412/J.JBTW.01061202.

8. Kornfeld JW, Brün­­ing JC. Regulation of metabolism by long, non-cod­­ing RNAs. Front Genet 2014; 5: 57. doi: 10.3389/fgene.2014.00057.

9. Iranpour M, Soudyab M, Geranpayeh L et al. Expres­sion analysis of four long noncod­­ing RNAs in breast cancer. Tumour Biol 2016; 37(3): 2933–2940. doi: 10.1007/s13277-015-4135-2.

10. Nikpayam E, Tashar­rofi B, Sar­rafzadeh S et al. The role of long non-cod­­ing RNAs in ovarian cancer. Iran Bio-med J 2017; 21(1): 3–15. doi: 10.6091/.21.1.24.

11. Nikpayam E, Soudyab M, Tashar­rofi B et al. Expres­sion analysis of long non-cod­­ing ATB and its putative target in breast cancer. Breast Dis 2017; 37(1):11–20. doi: 10.3233/BD-160264.

12. Taheri M, Omrani MD, Ghafouri-Fard S. Long non-cod­­ing RNAs expres­sion in renal cell carcinoma. J Biol Today’s World 2017; 6(12): 240–247. doi: 10.15412/J.JBTW.01061201.

13. Tashar­rofi B, Soudyab M, Nikpayam E et al. Comparative expres­sion analysis of hypoxia-inducible factor-alpha and its natural occur­r­­ing antisense in breast cancer tis­sues and adjacent noncancerous tis­sues. Cell Biochem Funct 2016; 34(8): 572–578. doi: 10.1002/cbf.3230.

14. Taheri M, Omrani MD, Ghafouri-Fard S. Long non-cod­­ing RNA expres­sion in bladder cancer. Biophys Rev 2017; 10(4): 1205–1213. doi: 10.1007/s12551-017-0379-y.

15. Taheri M, Habibi M, Noroozi R et al. HOTAIR genetic variants are as­sociated with prostate cancer and benign prostate hyperplasia in an Iranian population. Gene 2017; 613: 20–4. doi: 10.1016/j.gene.2017.02.031.

16. Taheri M, Pouresmaeili F, Omrani MD et al. As­sociation of ANRIL gene polymorphisms with prostate cancer and benign prostatic hyperplasia in an Iranian population. Biomark Med 2017; 11(5): 413–422. doi: 10.2217/bm­m-2016-0378.

17. Motevaseli E, Azam R, Akrami SM et al. The ef­fect of lactobacil­lus crispatus and lactobacil­lus rhamnosusculture supernatants on expres­sion of autophagy genes and HPV E6 and E7 oncogenes in the HeLa cell line. Cell J 2016; 17(4): 601–607.

18. Taherian-Esfahani Z, Abedin-Do A, Nouri Z et al. Lactobacil­li dif­ferential­ly modulate mTOR and Wnt/β-catenin pathways in dif­ferent cancer cell lines. Iran J Cancer Prev 2016; 9(3): e5369. doi: 10.17795/ijcp-5369.

19. Wang H, Zhao Y, Chen M et al. Identification of novel long non-cod­­ing and circular RNAs in human papil­lomavirus-mediated cervical cancer. Front Microbio­l 2017; 8: 1720. doi: 10.3389/fmicb.2017.01720.

20. Goedert L, Plaça JR, Nunes EM et al. Long noncod­­ing RNAs in HPV-induced oncogenesis. Adv Virol 2016; 6: 1. doi: 10.4137/ATV.S29816.

21. Jiang Y, Li Y, Fang S et al. The role of MALAT1 cor­relates with HPV in cervical cancer. Oncol Lett 2014; 7(6): 2135–2141. doi: 10.3892/ol.2014.1996.

22. Sun R, Qin C, Jiang B et al. Down-regulation of MALAT1 inhibits cervical cancer cell invasion and meta­stasis by inhibition of epithelial-mesenchymal transition. Mol Biosyst 2016; 12(3): 952–962. doi: 10.1039/c5mb00685f.

23. Sharma S, Mandal P, Sadhukhan T et al. Bridg­­ing links between long noncod­­ing RNA HOTAIR and HPV oncoprotein E7 in cervical cancer pathogenesis. Sci Rep 2015; 5: 11724. doi: 10.1038/srep11724.

24. Wang X, Wang Z, Wang J et al. LncRNA MEG3 has anti-activity ef­fects of cervical cancer. Biomed Pharmacother 2017; 94: 636–643. doi: 10.1016/j.bio­pha.2017.07.056.

25. Wen Q, Liu Y, Lyu H et al. Long noncod­­ing RNA GAS5, which acts as a tumor suppres­sor via microRNA 21, regulates cisplatin resistance expres­sion in cervical cancer. Int J Gynecol Cancer 2017; 27(6): 1096–1108. doi: 10.1097/IGC.0000000000001028.

26. Jin XJ, Chen XJ, Hu Y et al. LncRNA-TCONS_00026907 is involved in the progres­sion and prognosis of cervical cancer through inhibit­­ing miR-143-5p. Cancer Med 2017; 6(6): 1409–1423. doi: 10.1002/cam4.1084.

27. Sun G, Wang C, Zhang H. Long non-cod­­ing RNA XIST promotes cervical cancer cell epithelial-mesenchymal transition through the Wnt/beta-catenin pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017; 10(2): 2333–2339.

28. Zhang J, Gao Y. CCAT-1 promotes proliferation and inhibits apoptosis of cervical cancer cel­ls via the Wnt signal­­ing pathway. Oncotarget 2017; 8(40): 68059–68070. doi: 10.18632/oncotarget.19155.

29. Lee M, Kim HJ, Kim SW et al. The long non-cod­­ing RNA HOTAIR increases tumour growth and invasion in cervical cancer by target­­ing the Notch pathway. Oncotarget 2016; 7(28): 44558–44571. doi: 10.18632/oncotarget.10065.

30. Kim HJ, Lee DW, Yim GW et al. Long non-cod­­ing RNA HOTAIR is as­sociated with human cervical cancer progres­sion. Int J Oncol 2015; 46(2): 521–30. doi: 10.3892/ijo.2014.2758.

31. Zheng P, Xiong Q, Wu Y et al. Quantitative proteomics analysis reveals novel insights into mechanisms of action of long noncod­­ing RNA hox transcript antisense intergenic RNA (HOTAIR) in HeLa Cel­ls. Mol Cell Proteomics 2015; 14(6): 1447–1463. doi: 10.1074/mcp.M114.043984.

32. Zhang L, Qian H, Sha M et al. Downregulation of HOTAIR expres­sion mediated anti-metastatic ef­fect of artesunate on cervical cancer by inhibit­­ing COX-2 expres­sion. PLoS One 2016; 11(10): e0164838. doi: 10.1371/journal.pone.

33. Peng L, Yuan X, Jiang B et al. LncRNAs: key players and novel insights into cervical cancer. Tumour Biol 2016; 37(3): 2779–2788. doi: 10.1007/s13277-015-4663-9.

34. Hu Y, Sun X, Mao C et al. Upregulation of long noncod­­ing RNA TUG1 promotes cervical cancer cell proliferation and migration. Cancer Med 2017; 6(2): 471–482. doi: 10.1002/cam4.994.

35. Kim HJ, Eoh KJ, Kim LK et al. The long noncod­­ing RNA HOXA11 antisense induces tumor progres­sion and stemness maintenance in cervical cancer. Oncotarget 2016; 7(50): 83001–83016. doi: 10.18632/oncotarget.12863.

36. Sun NX, Ye C, Zhao Q et al. Long noncod­­ing RNA-EBIC promotes tumor cell invasion by bind­­ing to EZH2 and repres­s­­ing E-cadherin in cervical cancer. PloS One 2014; 9(7): e100340. doi: 10.1371/journal.pone.0100340.

37. Sun J, Chu H, Ji J et al. Long non-cod­­ing RNA HOTAIR modulates HLA-G expres­sion by absorb­­ing miR-148a in human cervical cancer. Int J Oncol 2016; 49(3): 943–952. doi: 10.3892/ijo.2016.3589.

38. Bolha L, Ravnik-Glavac M, Glavac D. Long noncod­­ing RNAs as bio­markers in cancer. Dis Markers 2017; 2017: 7243968. doi: 10.1155/2017/7243968.

39. Zhang J, Yao T, Lin Z et al. Aber­rant methylation of MEG3 functions as a potential plasma-based bio­marker for cervical cancer. Sci Rep 2017; 7: 6271. doi: 10.1038/s41598-017-06502-7.

40. Campos-Par­ra AD, Padua-Bracho A, Pedroza-Tor­res A et al. Comprehensive transcriptome analysis identifies pathways with therapeutic potential in local­ly advanced cervical cancer. Gynecol Oncol 2016; 143(2): 406–413. doi: 10.1016/j.ygyno.2016.08.327.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 6

2018 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×