Epidemiologie mnohočetného myelomu v České republice


Autoři: D. Maluskova 1,2;  I. Svobodová 1,2;  M. Kucerova 1,2;  L. Brozova 1,2;  J. Muzik 1,2;  J. Jarkovský 1,2;  R. Hájek 3;  V. Maisnar 4;  L. Dusek 1,2
Působiště autorů: Institute of Biostatistics and Analyses, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic 1;  Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic, Prague, Czech Republic 2;  Department of Haematooncology, University Hospital Ostrava and the Faculty of Medicine, University of Ostrava, Czech Republic 3;  4th Department of Internal Medicine – Haematology, Charles University Hospital, Hradec Kralove, Czech Republic 4
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2017; 30(Supplementum2): 35-42
Kategorie: Přehled
doi: 10.14735/amko20172S35

Souhrn

Východiska:
Mnohočetný myelom (MM) je maligní nádorové onemocnění plazmatických buněk s incidencí 4,8 případů na 100 000 obyvatel v České republice v roce 2014; Česká republika patří mezi země se středním výskytem tohoto onemocnění v Evropě. Práce přináší aktuální informace v oblasti epidemiologie MM v české populaci.

Materiál a metody:
Základním zdrojem údajů pro populační hodnocení epidemiologie MM je Národní onkologický registr ČR. Tato databáze rovněž umožňuje hodnotit přežití dosahované u pacientů a predikovat pravděpodobné krátkodobé a dlouhodobé trendy v léčebné zátěži celé populace.

Výsledky:
Dle posledních dostupných dat Národního onkologického registru ČR bylo v roce 2014 nově diagnostikováno 504 nádorů MM a 376 pacientů na toto onemocnění zemřelo. Incidence stoupla od roku 2004 o +26,9 %, u mortality došlo ve stejném období k vzrůstu o +8,3 %. Prevalence dosáhla v roce 2014 hodnoty 1 982 osob a ve srovnání s rokem 2004 tak vzrostl počet žijících osob s tímto onemocněním o 74,4 %. Pětileté relativní přežití u léčených pacientů z období 2010–2014 bylo necelých 40 %.

Závěr:
Dostupná data umožňují analyzovat dlouhodobé trendy v epidemiologii MM, predikovat budoucí léčebnou zátěž i výsledky péče o pacienty.

Klíčová slova:
mnohočetný myelom – epidemiologie – Národní onkologický registr – Registr monoklonálních gamapatií – Česká republika

Práce byla podpořena projektem ESF – Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/ /0.0/15_019/0002748).

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdrženo:
9. 6. 2017

Přijato:
17. 6. 2017


Zdroje

1. Dušek L, Žaloudík J, Indrák K. Informační zázemí pro využití onkologických populačních dat v ČR. Klin Onkol 2007; 20 (Suppl 1): 52–196.

2. Český statistický úřad. Demografická příručka 2014. [online]. Dostupné z: https: //www.czso.cz/csu/czso/demograficka-prirucka-2014.

3. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Národní zdravotnický informační systém (NZIS), Národní onkologický registr (NOR). [online]. Dostupné z: http: //www.uzis.cz/registry-nzis/nor.

4. Verdecchia A, Francisci S, Brenner H et al. Recent cancer survival in Europe: a 2000–2002 period analysis of EUROCARE-4 data. Lancet Oncol 2008; 8 (9): 784–796.

5. Dušek L (ed.). Czech Cancer Care in Numbers 2008–2009. Praha: Grada Publishing 2010.

6. Maisnar V, Pelcová J, Klimeš D et al. RMG – Registr monoklonálních gamapatií. Onkologie 2011; 5 (3): 138–140.

7. Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M et al. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2013. [online]. Available from: http: //globocan.iarc.fr.

8. Bray F, Ren JS, Masuyer E et al. Global estimates of cancer prevalence for 27 sites in the adult population in 2008. Int J Cancer 2013; 132 (5): 1133–1145. doi: 10.1002/ijc. 27711.

9. Ederer F, Axtell LM, Cutler SJ. The relative survival rate: a statistical methodology. Natl Cancer Inst Monog 1961; 6: 101–121.

10. Brenner H, Hakulinen T. On crude and age-adjusted relative survival rates. J Clin Epidemiol 2003; 56 (12): 1185–1191.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo Supplementum2

2017 Číslo Supplementum2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se