Diagnostické přístupy u Waldenströmovy makroglobulinemie – nejvhodnější dostupné možnosti neinvazivního a dlouhodobého monitorování nemoci


Autoři: Growkova K. 1–3*;  Z. Kufová 1,2,4*;  Sevcikova T. 1–3;  Filipova J. 1–3;  M. Kascak 1;  Jelinek T. 1–3;  S. Grosicki 5;  A. Barchnicka 6;  Ľ. Roziaková 7;  M. Mistrík 7;  Simicek M. 1–3;  R. Hájek 1,2
Působiště autorů: Department of Haematooncology, University Hospital Ostrava, Czech Republic 1;  Department of Clinical Studies, Faculty of Medicine, University of Ostrava, Czech Republic 2;  Department of Biology and Ecology, Faculty of Science, University of Ostrava, Czech Republic 3;  Department of Experimental Biology, Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic 4;  SPZOZ Group of Town Hospitals in Chorzow, Poland 5;  Department of Doctoral Studies, School of Public Health in Bytom, Medical University of Silesia Katowice, Poland 6;  Department of Hematology and Transfusiology, Faculty of Medicine, Comenius University and University Hospital Bratislava, Slovak Republic 7
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2017; 30(Supplementum2): 81-91
Kategorie: Původní práce
doi: 10.14735/amko20172S81

Souhrn

Waldenströmova makroglobulinemie (WM) je B buněčné maligní onemocnění charakteristické vysokou hladinou monoklonálního imunoglobulinu M (IgM) v krevním séru a je spojeno s infiltrací kostní dřeně lymfoproliferativní populací maligních buněk. Navzdory pokrokům v léčbě zůstává toto vzácné onemocnění stále nevyléčitelné. Téměř všechny případy WM souvisí s přítomností somatické bodové mutace L265P v proteinu MYD88. Pacienti s touto mutací mají signifikantně vyšší riziko progrese z IgM monoklonální gamapatie nejistého významu (IgM MGUS) do WM, což nasvědčuje významnou roli této mutace v nádorové transformaci. Druhá nejčastější mutace v genu pro chemokinový receptor CXCR4 je spojena s klinickým významem, konkrétně ovlivňuje rezistenci k léčbě. Detekce zmíněných mutací (MYD88L265P a CXCR4S338X) se tudíž jeví být užitečným diagnostickým a prognostickým nástrojem u pacientů s WM. Zatímco vyšetření mutací z kostní dřeně je běžné, našim cílem bylo porovnat senzitivitu záchytu mutací z odlišných buněčných frakcí periferní krve a kostní dřeně. Výsledky ukazují na možnost vyšetření mutačního stavu i z periferní krve (senzitivita pro MYD88L265P je 100 %, pro CXCR4S338X je 91 %), což výrazně usnadňuje odběr potřebného materiálu. Navíc obdobná senzitivita záchytu mutací ze vzorků kostní dřeně a neinvazivního vyšetření periferní krve během progrese onemocnění a léčby se zdá být příslibem pro rutinní diagnostiku a monitorování onemocnění.

Klíčová slova:
Waldenströmova makroglobulinemie – hematologie – neoplazmy – lymfom – mutace – MYD88 – CXCR4

Práce vznikla za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Institucionální rozvojový plán OU IRP201550 a Specifický VŠ výzkum Lékařské fakulty OU SGS09/LF/2016-2017) a Ministerstva zdravotnictví (RVO-FNOs/2015).

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdrženo:
9. 6. 2017

Přijato:
10. 7. 2017


Zdroje

1. Owen RG, Treon SP, Al-Katib A et al. Clinicopathological definition of Waldenstrom‘s macroglobulinemia: consensus panel recommendations from the Second International Workshop on Waldenstrom‘s Macroglobulinemia. Semin Oncol 2003; 30 (2): 110–115.

2. Gavriatopoulou M, Terpos E, Kastritis E et al. Current treatment options and investigational drugs for Waldenstrom‘s Macroglobulinemia. Expert Opin Investig Drugs 2017; 26 (2): 197–205. doi: 10.1080/13543784.2017.1275561.

3. Kastritis E, Kyrtsonis MC, Hadjiharissi E et al. Validation of the International Prognostic Scoring System (IPSS) for Waldenstrom‘s macroglobulinemia (WM) and the importance of serum lactate dehydrogenase (LDH). Leuk Res 2010; 34 (10): 1340–1343. doi: 10.1016/j.leukres.2010.04.005.

4. Gobbi PG, Baldini L, Broglia C et al. Prognostic validation of the international classification of immunoglobulin M gammopathies: a survival advantage for patients with immunoglobulin m monoclonal gammopathy of undetermined significance? Clin Cancer Research 2005; 11 (5): 1786–1790.

5. Anderson KC, Alsina M, Bensinger W et al. Waldenström’s macroglobulinemia/lymphoplasmacytic lymphoma, version 2.2013. J Natl Compr Canc Netw 2012; 10 (10): 1211–1219.

6. Castillo JJ, Ghobrial IM, Treon SP. Biology, prognosis, and therapy of Waldenstrom Macroglobulinemia. Cancer Treat Res 2015; 165: 177–195. doi: 10.1007/978-3-319-13150-4_7.

7. Sahin I, Leblebjian H, Treon SP et al. Waldenstrom macroglobulinemia: from biology to treatment. Expert Rev Hematol 2014; 7 (1): 157–168. doi: 10.1586/17474086.2014.871494.

8. Yun S, Johnson AC, Okolo ON et al. Waldenstrom Macroglobulinemia: Review of Pathogenesis and Management. Clin Lymphoma Myeloma Leuk 2017; 7 (16): 252–262. doi: 10.1016/j.clml.2017.02.028.

9. Cao XX, Meng Q, Mao YY et al. The clinical spectrum of IgM monoclonal gammopathy: A single center retrospective study of 377 patients. Leuk Res 2016; 46: 85–88. doi: 10.1016/j.leukres.2016.05.002.

10. Kristinsson SY, Bjorkholm M, Landgren O. Survival in monoclonal gammopathy of undetermined significance and Waldenstrom macroglobulinemia. Clin Lymphoma Myeloma Leuk 2013; 13 (2): 187–190. doi: 10.1016/j.clml.2013.02.010.

11. Kyle RA, Buadi F, Rajkumar SV. Management of monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) and smoldering multiple myeloma (SMM). Oncology (Williston Park) 2011; 25 (7): 578–586.

12. Kyle RA, Therneau TM, Dispenzieri A et al. Immunoglobulin m monoclonal gammopathy of undetermined significance and smoldering Waldenstrom macroglobulinemia. Clin Lymphoma Myeloma Leuk 2013; 13 (2): 184–186. doi: 10.1016/j.clml.2013.02. 005.

13. Paiva B, Corchete LA, Vidriales MB et al. The cellular origin and malignant transformation of Waldenstrom macroglobulinemia. Blood 2015; 125 (15): 2370–2380. doi: 10.1182/blood-2014-09-602565.

14. Treon SP, Xu L, Yang G et al. MYD88 L265P somatic mutation in Waldenstrom‘s macroglobulinemia. N Engl J Med 2012; 367 (9): 826–833. doi: 10.1056/NEJMoa1200 710.

15. Jiménez C, Chillón Mdel C, Balanzategui A et al. Detection of MYD88 L265P mutation by real-time allele-specific oligonucleotide polymerase chain reaction. Appl Immunohistochem Mol Morphol 2014; 22 (10): 768–773. doi: 10.1097/PAI.0000000000000020.

16. Kawasaki T, Kawai T. Toll-like receptor signaling pathways. Front Immunol 2014; 5: a461. doi: 10.3389/fimmu.2014.00461.

17. Warner N, Núñez G. MyD88: a critical adaptor protein in innate immunity signal transduction. J Immunol 2013; 190 (1): 3–4. doi: 10.4049/jimmunol.1203 103.

18. Landgren O, Tageja N. MYD88 and beyond: novel opportunities for diagnosis, prognosis and treatment in Waldenstrom‘s Macroglobulinemia. Leukemia 2014; 28 (9): 1799–1803. doi: 10.1038/leu.2014.88.

19. Treon SP, Xu L, Hunter Z. MYD88 Mutations and Response to Ibrutinib in Waldenstrom‘s Macroglobulinemia. N Engl J Med 2015; 373 (6): 584–586. doi: 10.1056/ NEJMc1506 192.

20. Caruz A, Samsom M, Alonso JM et al. Genomic organization and promoter characterization of human CXCR4 gene. FEBS Lett 1998; 426 (2): 271–278.

21. Scala S. Molecular Pathways: Targeting the CXCR4-CXCL12 Axis – Untapped Potential in the Tumor Microenvironment. Clin Cancer Res 2015; 21 (19): 4278–4285. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-14-0914.

22. Oberlin E, Amara A, Bachelerie F et al. The CXC chemokine SDF-1 is the ligand for LESTR/fusin and prevents infection by T-cell-line-adapted HIV-1. Nature 1996; 382 (6594): 833–835.

23. Teicher BA, Fricker SP. CXCL12 (SDF-1) /CXCR4 pathway in cancer. Clin Cancer Res 2010; 16 (11): 2927–2931. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-09-2329.

24. Alsayed Y, Ngo H, Runnels J et al. Mechanisms of regulation of CXCR4/SDF-1 (CXCL12) -dependent migration and homing in multiple myeloma. Blood Cancer J 2007; 109 (7): 2708–2717.

25. Crump MP, Gong JH, Loetscher P et al. Solution structure and basis for functional activity of stromal cell-derived factor-1; dissociation of CXCR4 activation from binding and inhibition of HIV-1. EMBO J 1997; 16 (23): 6996–7007.

26. Roland J, Murphy BJ, Ahr B et al. Role of the intracellular domains of CXCR4 in SDF-1-mediated signaling. Blood 2003; 101 (2): 399–406.

27. Hunter ZR, Xu L, Yang G et al. The genomic landscape of Waldenstrom macroglobulinemia is characterized by highly recurring MYD88 and WHIM-like CXCR4 mutations, and small somatic deletions associated with B-cell lymphomagenesis. Blood 2014; 123 (11): 1637–1646. doi: 10.1182/blood-2013-09-525808.

28. Poulain S, Roumier C, Venet-Caillault A et al. Genomic Landscape of CXCR4 Mutations in Waldenstrom Macroglobulinemia. Clin Cancer Res 2016; 22 (6): 1480–1488. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-15-0646.

29. Roccaro AM, Sacco A, Jimenez C et al. C1013G/CXCR4 acts as a driver mutation of tumor progression and modulator of drug resistance in lymphoplasmacytic lymphoma. Blood 2014; 123 (26): 4120–4131. doi: 10.1182/blood-2014-03-564583.

30. Yang G, Zhou Y, Liu X et al. A mutation in MYD88 (L265P) supports the survival of lymphoplasmacytic cells by activation of Bruton tyrosine kinase in Waldenstrom macroglobulinemia. Blood 2013; 122 (7): 1222–1232. doi: 10.1182/blood-2012-12-475111.

31. Treon SP, Tsakmaklis N, Meid K et al. Mutated MYD88 zygosity and CXCR4 mutation status are important determinants of ibrutinib response and progression free survival in Waldenstrom’s Macroglobulinemia. Blood 2016; 128: abstr. 2984.

32. Varettoni M, Arcaini L, Zibellini S et al. Prevalence and clinical significance of the MYD88 (L265P) somatic mutation in Waldenstrom‘s macroglobulinemia and related lymphoid neoplasms. Blood 2013; 121 (13): 2522–2528. doi: 10.1182/blood-2012-09-457101.

33. San Miguel JF, Vidriales MB, Ocio E et al. Immunophenotypic analysis of Waldenstrom‘s macroglobulinemia. Semin Oncol 2003; 30 (2): 187–195.

34. Konoplev S, Medeiros LJ, Bueso-Ramos CE et al. Immunophenotypic profile of lymphoplasmacytic lymphoma/Waldenstrom macroglobulinemia. Am J Clin Pathol 2005; 124 (3): 414–420.

35. Buresova I, Cumova J, Kovarova L et al. Bone marrow plasma cell separation – validation of separation algorithm. Clin Chem Lab Med 2012; 50 (6): 1139–1140. doi: 10.1515/cclm-2012-8837.

36. Jimenez C, Sebastián E, Chillón MC et al. MYD88 L265P is a marker highly characteristic of, but not restricted to, Waldenstrom‘s macroglobulinemia. Leukemia 2013; 27 (8): 1722–1728. doi: 10.1038/leu.2013.62.

37. Poulain S, Roumier C, Decambron A et al. MYD88 L265P mutation in Waldenstrom macroglobulinemia. Blood 2013; 121 (22) : 4504– 4511. doi: 10.1182/ blood-2012-06-436329.

38. Drandi D, Genuardi E, Ghione P et al. Highly Sensitive Droplet Digital PCR for MYD88L265P Mutation Detection and Minimal Residual Disease Monitor­ing in Waldenström Macroglobulinemia. Blood 2015; 126 (23) : abstr.2645.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo Supplementum2

2017 Číslo Supplementum2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×