Diagnostické přístupy u Waldenströmovy makroglobulinemie – nejvhodnější dostupné možnosti neinvazivního a dlouhodobého monitorování nemoci


Autoři: Growkova K. 1–3*;  Z. Kufová 1,2,4*;  Sevcikova T. 1–3;  Filipova J. 1–3;  M. Kascak 1;  Jelinek T. 1–3;  S. Grosicki 5;  A. Barchnicka 6;  Ľ. Roziaková 7;  M. Mistrík 7;  Simicek M. 1–3;  R. Hájek 1,2
Působiště autorů: Department of Haematooncology, University Hospital Ostrava, Czech Republic 1;  Department of Clinical Studies, Faculty of Medicine, University of Ostrava, Czech Republic 2;  Department of Biology and Ecology, Faculty of Science, University of Ostrava, Czech Republic 3;  Department of Experimental Biology, Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic 4;  SPZOZ Group of Town Hospitals in Chorzow, Poland 5;  Department of Doctoral Studies, School of Public Health in Bytom, Medical University of Silesia Katowice, Poland 6;  Department of Hematology and Transfusiology, Faculty of Medicine, Comenius University and University Hospital Bratislava, Slovak Republic 7
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2017; 30(Supplementum2): 81-91
Kategorie: Původní práce
doi: 10.14735/amko20172S81

Souhrn

Waldenströmova makroglobulinemie (WM) je B buněčné maligní onemocnění charakteristické vysokou hladinou monoklonálního imunoglobulinu M (IgM) v krevním séru a je spojeno s infiltrací kostní dřeně lymfoproliferativní populací maligních buněk. Navzdory pokrokům v léčbě zůstává toto vzácné onemocnění stále nevyléčitelné. Téměř všechny případy WM souvisí s přítomností somatické bodové mutace L265P v proteinu MYD88. Pacienti s touto mutací mají signifikantně vyšší riziko progrese z IgM monoklonální gamapatie nejistého významu (IgM MGUS) do WM, což nasvědčuje významnou roli této mutace v nádorové transformaci. Druhá nejčastější mutace v genu pro chemokinový receptor CXCR4 je spojena s klinickým významem, konkrétně ovlivňuje rezistenci k léčbě. Detekce zmíněných mutací (MYD88L265P a CXCR4S338X) se tudíž jeví být užitečným diagnostickým a prognostickým nástrojem u pacientů s WM. Zatímco vyšetření mutací z kostní dřeně je běžné, našim cílem bylo porovnat senzitivitu záchytu mutací z odlišných buněčných frakcí periferní krve a kostní dřeně. Výsledky ukazují na možnost vyšetření mutačního stavu i z periferní krve (senzitivita pro MYD88L265P je 100 %, pro CXCR4S338X je 91 %), což výrazně usnadňuje odběr potřebného materiálu. Navíc obdobná senzitivita záchytu mutací ze vzorků kostní dřeně a neinvazivního vyšetření periferní krve během progrese onemocnění a léčby se zdá být příslibem pro rutinní diagnostiku a monitorování onemocnění.

Klíčová slova:
Waldenströmova makroglobulinemie – hematologie – neoplazmy – lymfom – mutace – MYD88 – CXCR4

Práce vznikla za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Institucionální rozvojový plán OU IRP201550 a Specifický VŠ výzkum Lékařské fakulty OU SGS09/LF/2016-2017) a Ministerstva zdravotnictví (RVO-FNOs/2015).

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdrženo:
9. 6. 2017

Přijato:
10. 7. 2017


Zdroje

1. Owen RG, Treon SP, Al-Katib A et al. Clinicopathological definition of Waldenstrom‘s macroglobulinemia: consensus panel recommendations from the Second International Workshop on Waldenstrom‘s Macroglobulinemia. Semin Oncol 2003; 30 (2): 110–115.

2. Gavriatopoulou M, Terpos E, Kastritis E et al. Current treatment options and investigational drugs for Waldenstrom‘s Macroglobulinemia. Expert Opin Investig Drugs 2017; 26 (2): 197–205. doi: 10.1080/13543784.2017.1275561.

3. Kastritis E, Kyrtsonis MC, Hadjiharissi E et al. Validation of the International Prognostic Scoring System (IPSS) for Waldenstrom‘s macroglobulinemia (WM) and the importance of serum lactate dehydrogenase (LDH). Leuk Res 2010; 34 (10): 1340–1343. doi: 10.1016/j.leukres.2010.04.005.

4. Gobbi PG, Baldini L, Broglia C et al. Prognostic validation of the international classification of immunoglobulin M gammopathies: a survival advantage for patients with immunoglobulin m monoclonal gammopathy of undetermined significance? Clin Cancer Research 2005; 11 (5): 1786–1790.

5. Anderson KC, Alsina M, Bensinger W et al. Waldenström’s macroglobulinemia/lymphoplasmacytic lymphoma, version 2.2013. J Natl Compr Canc Netw 2012; 10 (10): 1211–1219.

6. Castillo JJ, Ghobrial IM, Treon SP. Biology, prognosis, and therapy of Waldenstrom Macroglobulinemia. Cancer Treat Res 2015; 165: 177–195. doi: 10.1007/978-3-319-13150-4_7.

7. Sahin I, Leblebjian H, Treon SP et al. Waldenstrom macroglobulinemia: from biology to treatment. Expert Rev Hematol 2014; 7 (1): 157–168. doi: 10.1586/17474086.2014.871494.

8. Yun S, Johnson AC, Okolo ON et al. Waldenstrom Macroglobulinemia: Review of Pathogenesis and Management. Clin Lymphoma Myeloma Leuk 2017; 7 (16): 252–262. doi: 10.1016/j.clml.2017.02.028.

9. Cao XX, Meng Q, Mao YY et al. The clinical spectrum of IgM monoclonal gammopathy: A single center retrospective study of 377 patients. Leuk Res 2016; 46: 85–88. doi: 10.1016/j.leukres.2016.05.002.

10. Kristinsson SY, Bjorkholm M, Landgren O. Survival in monoclonal gammopathy of undetermined significance and Waldenstrom macroglobulinemia. Clin Lymphoma Myeloma Leuk 2013; 13 (2): 187–190. doi: 10.1016/j.clml.2013.02.010.

11. Kyle RA, Buadi F, Rajkumar SV. Management of monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) and smoldering multiple myeloma (SMM). Oncology (Williston Park) 2011; 25 (7): 578–586.

12. Kyle RA, Therneau TM, Dispenzieri A et al. Immunoglobulin m monoclonal gammopathy of undetermined significance and smoldering Waldenstrom macroglobulinemia. Clin Lymphoma Myeloma Leuk 2013; 13 (2): 184–186. doi: 10.1016/j.clml.2013.02. 005.

13. Paiva B, Corchete LA, Vidriales MB et al. The cellular origin and malignant transformation of Waldenstrom macroglobulinemia. Blood 2015; 125 (15): 2370–2380. doi: 10.1182/blood-2014-09-602565.

14. Treon SP, Xu L, Yang G et al. MYD88 L265P somatic mutation in Waldenstrom‘s macroglobulinemia. N Engl J Med 2012; 367 (9): 826–833. doi: 10.1056/NEJMoa1200 710.

15. Jiménez C, Chillón Mdel C, Balanzategui A et al. Detection of MYD88 L265P mutation by real-time allele-specific oligonucleotide polymerase chain reaction. Appl Immunohistochem Mol Morphol 2014; 22 (10): 768–773. doi: 10.1097/PAI.0000000000000020.

16. Kawasaki T, Kawai T. Toll-like receptor signaling pathways. Front Immunol 2014; 5: a461. doi: 10.3389/fimmu.2014.00461.

17. Warner N, Núñez G. MyD88: a critical adaptor protein in innate immunity signal transduction. J Immunol 2013; 190 (1): 3–4. doi: 10.4049/jimmunol.1203 103.

18. Landgren O, Tageja N. MYD88 and beyond: novel opportunities for diagnosis, prognosis and treatment in Waldenstrom‘s Macroglobulinemia. Leukemia 2014; 28 (9): 1799–1803. doi: 10.1038/leu.2014.88.

19. Treon SP, Xu L, Hunter Z. MYD88 Mutations and Response to Ibrutinib in Waldenstrom‘s Macroglobulinemia. N Engl J Med 2015; 373 (6): 584–586. doi: 10.1056/ NEJMc1506 192.

20. Caruz A, Samsom M, Alonso JM et al. Genomic organization and promoter characterization of human CXCR4 gene. FEBS Lett 1998; 426 (2): 271–278.

21. Scala S. Molecular Pathways: Targeting the CXCR4-CXCL12 Axis – Untapped Potential in the Tumor Microenvironment. Clin Cancer Res 2015; 21 (19): 4278–4285. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-14-0914.

22. Oberlin E, Amara A, Bachelerie F et al. The CXC chemokine SDF-1 is the ligand for LESTR/fusin and prevents infection by T-cell-line-adapted HIV-1. Nature 1996; 382 (6594): 833–835.

23. Teicher BA, Fricker SP. CXCL12 (SDF-1) /CXCR4 pathway in cancer. Clin Cancer Res 2010; 16 (11): 2927–2931. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-09-2329.

24. Alsayed Y, Ngo H, Runnels J et al. Mechanisms of regulation of CXCR4/SDF-1 (CXCL12) -dependent migration and homing in multiple myeloma. Blood Cancer J 2007; 109 (7): 2708–2717.

25. Crump MP, Gong JH, Loetscher P et al. Solution structure and basis for functional activity of stromal cell-derived factor-1; dissociation of CXCR4 activation from binding and inhibition of HIV-1. EMBO J 1997; 16 (23): 6996–7007.

26. Roland J, Murphy BJ, Ahr B et al. Role of the intracellular domains of CXCR4 in SDF-1-mediated signaling. Blood 2003; 101 (2): 399–406.

27. Hunter ZR, Xu L, Yang G et al. The genomic landscape of Waldenstrom macroglobulinemia is characterized by highly recurring MYD88 and WHIM-like CXCR4 mutations, and small somatic deletions associated with B-cell lymphomagenesis. Blood 2014; 123 (11): 1637–1646. doi: 10.1182/blood-2013-09-525808.

28. Poulain S, Roumier C, Venet-Caillault A et al. Genomic Landscape of CXCR4 Mutations in Waldenstrom Macroglobulinemia. Clin Cancer Res 2016; 22 (6): 1480–1488. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-15-0646.

29. Roccaro AM, Sacco A, Jimenez C et al. C1013G/CXCR4 acts as a driver mutation of tumor progression and modulator of drug resistance in lymphoplasmacytic lymphoma. Blood 2014; 123 (26): 4120–4131. doi: 10.1182/blood-2014-03-564583.

30. Yang G, Zhou Y, Liu X et al. A mutation in MYD88 (L265P) supports the survival of lymphoplasmacytic cells by activation of Bruton tyrosine kinase in Waldenstrom macroglobulinemia. Blood 2013; 122 (7): 1222–1232. doi: 10.1182/blood-2012-12-475111.

31. Treon SP, Tsakmaklis N, Meid K et al. Mutated MYD88 zygosity and CXCR4 mutation status are important determinants of ibrutinib response and progression free survival in Waldenstrom’s Macroglobulinemia. Blood 2016; 128: abstr. 2984.

32. Varettoni M, Arcaini L, Zibellini S et al. Prevalence and clinical significance of the MYD88 (L265P) somatic mutation in Waldenstrom‘s macroglobulinemia and related lymphoid neoplasms. Blood 2013; 121 (13): 2522–2528. doi: 10.1182/blood-2012-09-457101.

33. San Miguel JF, Vidriales MB, Ocio E et al. Immunophenotypic analysis of Waldenstrom‘s macroglobulinemia. Semin Oncol 2003; 30 (2): 187–195.

34. Konoplev S, Medeiros LJ, Bueso-Ramos CE et al. Immunophenotypic profile of lymphoplasmacytic lymphoma/Waldenstrom macroglobulinemia. Am J Clin Pathol 2005; 124 (3): 414–420.

35. Buresova I, Cumova J, Kovarova L et al. Bone marrow plasma cell separation – validation of separation algorithm. Clin Chem Lab Med 2012; 50 (6): 1139–1140. doi: 10.1515/cclm-2012-8837.

36. Jimenez C, Sebastián E, Chillón MC et al. MYD88 L265P is a marker highly characteristic of, but not restricted to, Waldenstrom‘s macroglobulinemia. Leukemia 2013; 27 (8): 1722–1728. doi: 10.1038/leu.2013.62.

37. Poulain S, Roumier C, Decambron A et al. MYD88 L265P mutation in Waldenstrom macroglobulinemia. Blood 2013; 121 (22) : 4504– 4511. doi: 10.1182/ blood-2012-06-436329.

38. Drandi D, Genuardi E, Ghione P et al. Highly Sensitive Droplet Digital PCR for MYD88L265P Mutation Detection and Minimal Residual Disease Monitor­ing in Waldenström Macroglobulinemia. Blood 2015; 126 (23) : abstr.2645.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo Supplementum2

2017 Číslo Supplementum2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se