Český Registr monoklonálních gamapatií – technické řešení, sběr dat a jejich vizualizace


Autoři: L. Brozova 1;  D. Schwarz 1,2;  I. Snabl 1;  J. Kalina 3;  B. Pavlickova 2;  M. Komenda 1;  J. Jarkovský 1;  P. Němec 2;  D. Horinek 4;  Z. Stefanikova 5;  L. Pour 6;  R. Hájek 4;  V. Maisnar 7
Působiště autorů: Institute of Biostatistics and Analyses, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic 1;  Institute of Biostatistics and Analyses Ltd, Brno, Czech Republic 2;  Research Centre for Toxic Compounds in the Environment, Masaryk University, Brno, Czech Republic 3;  Department of Haematooncology, University Hospital Ostrava and the Faculty of Medicine, University of Ostrava, Czech Republic 4;  Department of Haematology and Blood Transfusion, University Hospital Bratislava, Slovak Republic 5;  Department of Internal Medicine – Hematology and Oncology, University Hospital Brno, Czech Republic 6;  4th Department of Internal Medicine – Hematology, Charles University Hospital, Hradec Kralove, Czech Republic 7
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2017; 30(Supplementum2): 43-50
Kategorie: Původní práce
doi: 10.14735/amko20172S43

Souhrn

Východiska:
V roce 2007 byl Českou myelomovou skupinou založen Registr monoklonálních gamapatií (RMG). RMG je registr určený pro sběr klinických dat týkajících se diagnózy, léčby, jejích výsledků a přežití u pacientů s monoklonálními gamapatiemi. V registru jsou sbírána data pacientů s monoklonální gamapatií nejasného významu (monoclonal gammopathy of undetermined significance – MGUS), Waldenströmovou makroglobulinemií (WM), mnohočetným myelomem (MM) nebo primární AL („amyloid light-chain“) amyloidózou.

Data:
V současné době do registru přispívá 19 českých a 4 slovenská centra. V registru je v současnosti evidováno více než 5 000 pacientů s MM, téměř 3 000 pacientů s MGUS, 170 pacientů s WM a 26 pacientů s primární AL amyloidózou; registr tak disponuje více než 8 000 pacienty s monoklonálními gamapatiemi.

Výsledky:
Článek je věnován popisu technologií využitých pro sběr, uložení dat a jejich následné online vizualizace. Představena je platforma CLADE-IS jako nový systém pro sběr a uchování dat z registru. Obecně pro všechny diagnózy je popsána struktura formulářů a funkcionality nového systému, které usnadňují zadávání nových dat do registru a minimalizují chybovost v datech. Představena je veřejně dostupná online vizualizace dat pacientů s MGUS, WM, MM nebo primární AL amyloidózou pro všechna česká nebo slovenská centra a autentizovaná vizualizace dat pacientů s MM z vybraných center.

Závěr:
RMG představuje datovou základnu, díky které lze monitorovat průběh onemocnění u pacientů s monoklonálními gamapatiemi na populační úrovni.

Klíčová slova:
Registr monoklonálních gamapatií – RMG – registry – monoklonální gamapatie – CLADE-IS – vizualizace dat – databáze

Střet zájmů

I. S., B. P. a P. N. deklarují pracovněprávní vztah ke společnosti Institut biostatistiky a analýz s. r. o. – vlastníkovi a provozovateli systému CLADE-IS. R. H. je konzultantem nebo poradcem u společností Amgen, Bristol-Myers Squibb, Takeda, Celgene a Janssen-Cilag, od kterých obdržel honoráře; provádí klinické výzkumné projekty financované společnostmi Takeda, Novartis, Amgen a Janssen-Cilag. V. M. je konzultantem u společností Amgen, Bristol-Myers Squibb, Celgene, Janssen-Cilag a Takeda; přijal grantovou podporu od The Binding Site a honoráře od Amgen, Bristol-Myers Squibb, Celgene and Janssen-Cilag; je členem poradních výborů u společností Amgen, Bristol-Myers Squibb, Celgene, Janssen-Cilag a Takeda. Ostatní autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie ve smyslu léků a jiných léčivých přípravků nemají střet zájmů.

Práce byla podpořena projektem Ministerstva zdravotnictví České republiky (DRO-FNOs/2017).

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdrženo:
13. 6. 2017

Přijato:
19. 6. 2017


Zdroje

1. Maisnar V, Pelcová J, Klimeš D et al. RMG – Registr Monoklonálních Gamapatií. Onkologie 2011; 5 (3): 138–140.

2. Kyle RA. The monoclonal gammopathies. Clin Chem 1994; 40 (11 Pt 2): 2154–2161.

3. Rajkumar SV, Harousseau JL, Durie B et al. Consensus recommendations for the uniform reporting of clinical trials: report of the International Myeloma Workshop Consensus Panel 1. Blood 2011; 117 (18): 4691–4695. doi: 10.1182/blood-2010-10-299487.

4. Greipp PR, Miguel JS, Durie BG et al. International Staging System for Multiple Myeloma. J Clin Oncol 2005; 23 (15): 3412–3420.

5. Durie BG, Salmon SE. A clinical staging system for multiple myeloma. Correlation of measured myeloma cell mass with presenting clinical features, response to treatment, and survival. Cancer 1975; 36 (3): 842–854.

6. Kyle RA, Durie BG, Rajkumar SV et al. Monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) and smoldering (asymptomatic) multiple myeloma: IMWG consensus perspectives risk factors for progression and guidelines for monitoring and management. Leukemia 2010; 24 (6): 1121–1127. doi: 10.1038/leu. 2010.60.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo Supplementum2

2017 Číslo Supplementum2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se