Kvalita života, úzkost a deprese u pacientů s diferencovaným karcinomem štítné žlázy během krátkodobé hypotyreózy indukované vysazením levothyroxinu


Autoři: S. Badihian 1;  P. Jalalpour 1;  M. Mirdamadi 2;  M. Moslehi 2
Působiště autorů: Students’ Research Center, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 1;  Department of Medical Physics and Biomedical Engineering, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 2
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2016; 29(6): 439-444
Kategorie: Původní práce
doi: 10.14735/amko2016439

Souhrn

Východiska:
Sledovali jsme kvalitu života (quality of life – QOL), výskyt úzkosti a deprese u pacientů s diferencovaným karcinomem štítné žlázy jak během léčby levothyroxinem, tak při jeho vysazení potřebném při celotělové scintigrafii (whole-body scanning – WBS).

Metody:
Do studie byli zařazeni pacienti s diferencovaným karcinomem štítné žlázy, kteří měli podstoupit WBS. Byli vyšetřováni ve dvou časových bodech – den před a měsíc po vysazení levothyroxinu. Pacienti vyplnili v obou časových bodech dotazníky WHOQOL-BREF, BDI-II a HADS. Byly odebrány vzorky krve ke stanovení hladin TSH, Tg a TgAb.

Výsledky:
Do studie bylo zařazeno 29 subjektů (11 mužů) průměrného věku 42,6 ± 14,1 let. Od prvního do druhého časového bodu se hladiny TSH zvýšily 0,73 na 106,9 U/ml a u Tg se průměrné hladiny zvýšily z 20,4 na 63,6 ng/ml. QOL skóre bylo kleslo ve čtyřech ukazatelích (fyzické zdraví: z 67,8 na 25,7; psychologické: z 58,9 na 38,9; sociální vztahy: z 67,5 na 56; prostředí: z 57,2 na 48,8). Pacienti také pociťovali větší depresi (ze 48,3 na 93,2 %) a úzkost (ze 65,5 na 89,6 %). Všechny změny byly statisticky významné (p < 0,005).

Závěr:
Zjistili jsme po krátkodobé hypotyreóze snížení QOL, zejména v ukazatelích fyzického zdraví a psychologické kondice. Také jsme zjistili výrazné zvýšení depresí a úzkosti po vysazení levothyroxinu. Naše nálezy podporují u těchto pacientů využití jiných metod léčby, které využívají rhTSH. V průběhu krátkodobé hypotyreózy může být užitečná k překonání příznaků i psychoonkologická podpora. Nicméně s ohledem na reverzibilitu symptomů může být účinnější prostá podpůrná péče.

Klíčová slova:
kvalita života – úzkost – deprese – nádor štítné žlázy – hypothyroidizmus – vysazení levothyroxinu – celotělová scintigrafie

Tato práce byla podpořena grantem prorektora pro vědu Univerzity pro lékařské vědy v Isfahanu č. 190155.

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdrženo:
5. 5. 2016

Přijato:
21. 6. 2016


Zdroje

1. Sadjadi A, Nouraie M, Mohagheghi MA et al. Cancer occurrence in Iran in 2002, an international perspective. Asian Pac J Cancer Prev 2005; 6 (3): 359–363.

2. Cooper DS, Doherty GM, Haugen BR et al. Revised American Thyroid Association management guidelines for patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. Thyroid 2009; 19 (11): 1167–1214. doi: 10.1089/thy.2009.0110.

3. Morris LG, Sikora AG, Tosteson TD et al. The increasing incidence of thyroid cancer: the influence of access to care. Thyroid 2013; 23 (7): 885–891. doi: 10.1089/thy.2013.0045.

4. Chow SM, Law SC, Au SK et al. Differentiated thyroid carcinoma: comparison between papillary and follicular carcinoma in a single institute. Head Neck 2002; 24 (7): 670–677.

5. Enyioha C, Roman SA, Sosa JA. Central lymph node dissection in patients with papillary thyroid cancer: a population level analysis of 14,257 cases. Am J Surg 2013; 205 (6): 655–661.

6. Lee J, Yun MJ, Nam KH et al. Quality of life and effectiveness comparisons of thyroxine withdrawal, triiodothyronine withdrawal, and recombinant thyroid-stimulating hormone administration for low-dose radioiodine remnant ablation of differentiated thyroid carcinoma. Thyroid 2010; 20 (2): 173–179. doi: 10.1089/thy.2009. 0187.

7. Cohen O, Dabhi S, Karasik A et al. Compliance with follow-up and the informative value of diagnostic whole-body scan in patients with differentiated thyroid carcinoma given recombinant human TSH. Eur J Endocrinol 2004; 150 (3): 285–290.

8. Tagay S, Herpertz S, Langkafel M et al. Health-related quality of life, anxiety and depression in thyroid cancer patients under short-term hypothyroidism and TSH-suppressive levothyroxine treatment. Eur J Endocrinol 2005; 153 (6): 755–763.

9. Botella-Carretero JI, Gal JM, Caballero C et al. Quality of life and psychometric functionality in patients with differentiated thyroid carcinoma. Endocr Relat Cancer. Soc Endocrinology 2003; 10 (4): 601–610.

10. Crevenna R, Zettinig G, Keilani M et al. Quality of life in patients with non-metastatic differentiated thyroid cancer under thyroxine supplementation therapy. Support Care Cancer 2003; 11 (9): 597–603.

11. Trijsburg RW, Van Knippenberg FC, Rijpma SE. Effects of psychological treatment on cancer patients: a critical review. Psychosom Med 1992; 54 (4): 489–517.

12. Newell SA, Sanson-Fisher RW, Savolainen NJ. Systematic review of psychological therapies for cancer patients: overview and recommendations for future research. J Natl Cancer Inst 2002; 94 (8): 558–584.

13. Dagan T, Bedrin L, Horowitz Z et al. Quality of life of well-differentiated thyroid carcinoma patients. J Laryngol Otol 2004; 118 (7): 537–542.

14. Dow KH, Ferrell BR, Anello C. Quality of life changes in patients with thyroid cancer after withdrawal of thyroid hormone therapy. Thyroid 1997; 7 (4): 613–619.

15. Dow KH, Ferrell BR, Anello C. Balancing demands of cancer surveillance among survivors of thyroid cancer. Cancer Pract 1996; 5 (5): 289–295.

16. Davis JD, Tremont G. Neuropsychiatric aspects of hypothyroidism and treatment reversibility. Minerva Endocrinol 2007; 32 (1): 49–65.

17. Eustatia-Rutten CF, Corssmit EP, Pereira AM et al. Quality of life in longterm exogenous subclinical hyperthyroidism and the effects of restoration of euthyroidism, a randomized controlled trial. Clin Endocrinol (Oxf) 2006; 64 (3): 284–291.

18. Dow KH, Lafferty P. Quality of life, survivorship, and psychosocial adjustment of young women with breast cancer after breast-conserving surgery and radiation therapy. Oncol Nurs Forum 2000; 27 (10): 1555–1564.

19. The WHOQOL Group. The development of the World Health Organization quality of life assessment instrument (the WHOQOL). In: Orley J, Kuyken W (eds). Quality of life assessment: International perspectives. Heidelberg: Springer 1994: 41–57.

20. The WHOQOL Group. Development of the World Health Organization WHOQOL-BREF quality of life assessment. Psychol Med 1998; 28 (3): 551–558.

21. Ghassemzadeh H, Mojtabai R, Karamghadiri N et al. Psychometric properties of a Persian-language version of the Beck Depression Inventory – second edition: BDI-II-PERSIAN. Depress Anxiety 2005; 21 (4): 185–192.

22. Montazeri A, Vahdaninia M, Ebrahimi M et al. The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS): translation and validation study of the Iranian version. Health Qual Life Outcomes 2003; 1 (1): 14.

23. Schroeder PR, Haugen BR, Pacini F et al. A comparison of short-term changes in health-related quality of life in thyroid carcinoma patients undergoing diagnostic evaluation with recombinant human thyrotropin compared with thyroid hormone withdrawal. J Clin Endocrinol Metab 2006; 91 (3): 878–884.

24. Pacini F, Ladenson PW, Schlumberger M et al. Radioiodine ablation of thyroid remnants after preparation with recombinant human thyrotropin in differentiated thyroid carcinoma: results of an international, randomized, controlled study. J Clin Endocrinol Metab 2006; 91 (3): 926–932.

25. Lee JI, Kim SH, Tan AH et al. Decreased health-related quality of life in disease-free survivors of differentiated thyroid cancer in Korea. Heal Qual Life Outcomes 2010; 8: 101. doi: 10.1186/1477-7525-8-101.

26. Pacini F, Pinchera A. Serum and tissue thyroglobulin measurement: clinical applications in thyroid disease. Biochimie 1999; 81 (5): 463–467.

27. Hoftijzer HC, Heemstra KA, Corssmit EP et al. Quality of life in cured patients with differentiated thyroid carcinoma. J Clin Endocrinol Metab 2008; 93 (1): 200–203.

28. Duntas LH, Biondi B. Short-term hypothyroidism after Levothyroxine-withdrawal in patients with differentiated thyroid cancer: clinical and quality of life consequences. Eur J Endocrinol 2007; 156 (1): 13–19.

29. Luster M, Felbinger R, Dietlein M et al. Thyroid hormone withdrawal in patients with differentiated thyroid carcinoma: a one hundred thirty-patient pilot survey on consequences of hypothyroidism and a pharmacoeconomic comparison to recombinant thyrotropin administration. Thyroid 2005; 15 (10): 1147–1155.

30. Ladenson PW, Braverman LE, Mazzaferri EL et al. Comparison of administration of recombinant human thyrotropin with withdrawal of thyroid hormone for radioactive iodine scanning in patients with thyroid carcinoma. N Engl J Med 1997; 337 (13): 888–896.

31. Meier CA, Braverman LE, Ebner SA et al. Diagnostic use of recombinant human thyrotropin in patients with thyroid carcinoma (phase I/II study). J Clin Endocrinol Metab 1994; 78 (1): 188–196.

32. Baldini IM, Vita A, Mauri MC et al. Psychopathological and cognitive features in subclinical hypothyroidism. Prog Neuropsychopharmacology Biol Psychiatry 1997; 21 (6): 925–935.

33. Monzanil F, Del Guerra P, Caracciol N et al. Subclinical hypothyroidism: neurobehavioral features and beneficial effect of L-thyroxine treatment. Clin Investig 1993; 71 (5): 367–371.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 6

2016 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se