Editorial


Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2016; 29(1): 5-6
Kategorie: Editorial

Vážení čtenáři,

těší nás, že jste si opět otevřeli Klinickou onkologii, časopis, který již 29 let zveřejňuje odborné články s onkologickou problematikou, a to především od českých a slovenských autorů. Naše průzkumy a analýzy ukazují, že Klinická onkologie stále patří k nejčtenějším a nejoblíbenějším domácím odborným časopisům mezi českými a slovenskými onkology a radioterapeuty. V roce 2015 již potřetí v historii časopisu přesáhl počet publikovaných příspěvků číslo 100 a celkový rozsah stran činil téměř 1 000, což je dosud nejvyšší číslo! Se zvyšujícím se počtem publikovaných příspěvků přitom neklesá jejich kvalita, jak dokazují indexy SJR (SCImago Journal Rank) a IPP (Impact per Publication) generované bibliografickou databází Scopus. První (SJR) reflektuje kvalitu a reputaci daného odborného periodika, druhý (IPP) citovanost článků. Z posledních zveřejněných hodnot obou indexů je zřejmé, že Klinická onkologie si v tomto měřítku kvality stojí lépe než Časopis lékařů českých, Rozhledy v chirurgii nebo Česká gynekologie. V roce 2014 byly poprvé zveřejněny hodnoty obou indexů i pro konkurenční časopis Onkologie. Srovnání s Klinickou onkologií je však jednoznačné a dokazuje, jak důležitá je nejenom tradice, ale i záštita časopisu odbornou společností a práce redakční rady. Naše čísla nejsou tendenční, jsou složena výhradně z článků, které nám zasíláte a které prošly „peer review“ oponentním řízením. Přitom stále narůstá počet těch, které musíme autorům vracet k rozsáhlému přepracování, nebo zcela odmítat.

Klinická onkologie je oficiálním časopisem jak České onkologické společnosti ČLS JEP, tak Slovenskej onkologickej spoločnosti. Od autorů ze Slovenska bylo v roce 2015 publikováno celkem 15 příspěvků. Stejně tak jsme si již zvykli, že od zařazení časopisu do renomované světové bibliografické databáze MEDLINE/PubMed narůstá i počet publikací od autorských týmů ze zahraničí mimo Slovensko. Časopis Klinická onkologie pravidelně uděluje ceny za nejlepší publikace. Ceny za nejlepší původní práci, přehledovou práci a kazuistiku publikovaných v roce 2015 budou vyhlášeny a předány na Brněnských onkologických dnech.

Scopus SJR index (SCImago Journal Rank) je index vyjadřující prestižnost daného časopisu ve vztahu k citovanosti jeho obsahu v jiných odborných časopisech. Na rozdíl od Thomson Reuters Impact Factoru více zohledňuje kvalitu časopisů, ve kterých byl článek citován.
Graf 1. Scopus SJR index (SCImago Journal Rank) je index vyjadřující prestižnost daného časopisu ve vztahu k citovanosti jeho obsahu v jiných odborných časopisech. Na rozdíl od Thomson Reuters Impact Factoru více zohledňuje kvalitu časopisů, ve kterých byl článek citován.

Scopus IPP (Impact per Publication) je index vycházející z poměru citací za rok (Y) a odborných prací publikovaných ve třech předchozích letech (Y-1, Y-2, Y-3), dělený počtem odborných článků publikovaných v těchto letech (Y-1, Y-2, Y-3).
Graf 2. Scopus IPP (Impact per Publication) je index vycházející z poměru citací za rok (Y) a odborných prací publikovaných ve třech předchozích letech (Y-1, Y-2, Y-3), dělený počtem odborných článků publikovaných v těchto letech (Y-1, Y-2, Y-3).

Hlavní prioritou redakční rady je udržení vysoké kvality časopisu. V roce 2016 očekáváme zprávu, zda budeme akceptováni na čekací listinu pro Impact Factor (IF). Získání IF bude hodně záležet i na Vás, a proto na Vás v této věci apelujeme, abyste citovali články publikované v časopisu Klinická onkologie ve svých odborných pracích zasílaných do zahraničních časopisů. Minimálně lze v každé Vaší zahraniční publikaci citovat články z Klinické onkologie o epidemiologii nádorů v České republice a na Slovensku. Vybírat se však dá z mnohem širšího počtu kvalitních příspěvků. Vyhledávat články publikované v časopisu Klinická onkologie můžete přímo v databázi PubMed zadáním zkratky časopisu Klin Onkol.

*Včetně supplement.
^^Index generovaný bibliografickou databází Scopus. Jedná se o index reflektující kvalitu a reputaci daného odborného periodika.
*Včetně supplement. ^^Index generovaný bibliografickou databází Scopus. Jedná se o index reflektující kvalitu a reputaci daného odborného periodika.

Opět musíme připomenout, že kvalita se neudržuje snadno, stojí mnoho práce a finančních prostředků, a proto velmi děkujeme všem našim sponzorům a inzerentům, kteří nás podporují. Jmenovitě chceme poděkovat společnosti NOVARTIS, která byla v roce 2015 generálním sponzorem časopisu Klinická onkologie. V roce 2016 převzala tuto pro nás důležitou funkci společnost MSD. Nebýt sponzorů a inzerentů, časopis by nevycházel v tištěné podobě a v takovém rozsahu vůbec, nebýt generálního sponzora, časopis by nemohl být zdarma distribuován členům České onkologické společnosti ČLS JEP! Poděkování patří i našemu nakladateli, společnosti Ambit Media a všem aktivním členům redakční rady.

Pevně věříme, že rok 2016 bude úspěšným rokem nejenom pro časopis Klinická onkologie, ale i pro všechny jeho čtenáře a společnosti, které ho podporují!

Za redakční radu Klinické onkologie

doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.

vedoucí redaktor

doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

výkonný redaktor


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 1

2016 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Konsenzuální postupy v léčbě močových infekcí
nový kurz
Autoři:

Hereditární TTR amyloidóza – vzácné, nebo jen neodhalené onemocnění? 2. díl
Autoři:

Současné možnosti v léčbě psoriázy

Svět praktické medicíny 4/2022 (znalostní test z časopisu)

COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se