Onkologie v obrazech
Kolizní duplicitní nádory


Autoři: P. Fabian
Působiště autorů: Oddělení onkologické patologie, Masarykův onkologický ústav, Brno
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2015; 28(6): 469-470
Kategorie: Onkologie v obrazech

S prodlužující se délkou života (i díky úspěšné léčbě onkologických onemocnění) setkáváme se stále častěji s nádorovými multiplicitami. I při vyloučení kožních bazaliomů a spinaliomů více než 10 % pacientů čelí druhému (a dalšímu) zhoubnému tumoru [1]. Předkládáme dvě stručné kazuistiky, při nichž byl v téže tkáni v bezprostřední topické návaznosti náhodně zachycen další – do té doby nepoznaný – nádorový proces. Shodou okolností v obou případech šlo o prokázané metastázy melanomu.

Případ 1

Žena, 41 let, s nově diagnostikovaným melanomem vulvy, byla provedena vulvektomie s biopsií sentinelové uzliny (obr. 1). V peroperačním i následném klasickém histologickém vyšetření v bezprostřední návaznosti na metastatická depozita pigmentovaného melanomu nalezen infiltrát dobře diferencovaného papilárního karcinomu, histomorfologicky nejspíše odpovídajícího ovariálnímu low-grade seróznímu karcinomu. Imunohistochemické vyšetření nepomohlo v hledání možného origa. Gynekologické vyšetření, PET ani CT vyšetření neprokazují v těle žádný tumor, nádorové markery jsou negativní. Následovala disekce inguinálních uzlin na postižené straně, s nálezem další drobné metastázy melanomu. Byla indikována adjuvantní terapie interferonem. Tři roky po operacích je pacientka bez projevů nádorového onemocnění. Origo papilárního karcinomu se nepodařilo zjistit.

Metastáza melanomu v mízní uzlině s pigmentem (vlevo) a papilární adenokarcinom (vpravo). Hematoxylin & eosin, originální zvětšení 200x.
Obr. 1. Metastáza melanomu v mízní uzlině s pigmentem (vlevo) a papilární adenokarcinom (vpravo). Hematoxylin & eosin, originální zvětšení 200x.

Případ 2

Žena, 79 let, s kožními melanomy vzniklými v 53 a 78 letech věku, s mnohočetnou metastatickou infiltrací pravého prsu melanomem (obr. 2, 3). Při histologickém vyšetření náhodně zachyceno i ložisko invazivního duktálního karcinomu G3, ER+, Her-2 negativního (obr. 4, 5). Následovala progrese melanomu s úmrtím za 1,5 roku po operaci pravé mammy.

Kůže prsu s prosvítajícími ložisky metastatického melanomu.
Obr. 2. Kůže prsu s prosvítajícími ložisky metastatického melanomu.

Řez tkání prsu s mnohočetnými pigmentovanými ložisky metastatického melanomu.
Obr. 3. Řez tkání prsu s mnohočetnými pigmentovanými ložisky metastatického melanomu.

Metastáza melanomu s pigmentem (vlevo) a invazivní duktální karcinom (vpravo). Hematoxylin & eosin, originální zvětšení 100x.
Obr. 4. Metastáza melanomu s pigmentem (vlevo) a invazivní duktální karcinom (vpravo). Hematoxylin & eosin, originální zvětšení 100x.

Pozitivita estrogenového receptoru v karcinomu (vpravo), negativita v melanomu (vlevo). Immunohistochemie ER (SP1), originální zvětšení 200x.
Obr. 5. Pozitivita estrogenového receptoru v karcinomu (vpravo), negativita v melanomu (vlevo). Immunohistochemie ER (SP1), originální zvětšení 200x.

MUDr. Pavel Fabian, Ph.D.

Oddělení onkologické patologie

Masarykův onkologický ústav

Žlutý kopec 7

656 53 Brno

e-mail: fabian@mou.cz

Obdrženo: 30. 11. 2015


Zdroje

1. Dušek L, Mužík J, Abrahámová J et al. Epidemiologie solidních nádorů v ČR podle dat Národního onkologického registru za období 1977–2007. Postgrad Med 2010: 3.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 6

2015 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se