Rozmanitost 18F- FDG PET obrazů pacientů s maligním melanomem


Rozmanitost 18F- FDG PET obrazů pacientů s maligním melanomem

Submitted:
14. 3. 2015


Autoři: Z. Řehák 1;  R. Lakomý 2;  V. Fait 3
Působiště autorů: Oddělení nukleární medicíny, Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno 1;  Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno 2;  Oddělení chirurgické onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno 3
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2015; 28(2): 143-144
Kategorie: Onkologie v obrazech

Práce vznikla za podpory MZ ČR – RVO (MOÚ 00209805) a VaVpl RECAMO – CZ.1.05/2.1.00/03.010

Souhrn

Submitted:
14. 3. 2015

Maligní melanom je onemocnění provázené mimořádně vysokou akumulací 18F- FDG (FDG) v primárních ložiscích i metastázách (obr. 1A –  primum na levém boku, metastáza v tříselné uzlině vlevo) a na rozdíl od jiných typů nádorů u melanomu není neobvyklé, že referenční míru akumulace FDG v játrech přesahuje i více než 20násobně. V číselných hodnotách SUVmax (maximální hodnotě standardizované akumulace radiofarmaka) jsme naměřili nejvyšší hodnotu dokonce 82 (u pacientů z obrázku 73)!. Melanom tak můžeme považovat za téměř ideální cíl pro zobrazování pomocí FDG PET (PET/CT) vyšetření a interpretace nálezů zpravidla nečiní velké potíže. Uzlinové metastázy jsou běžné, přesto dovedou překvapit lokalizací, rozsahem či velikostí nebo třeba kontralaterálními lokalizacemi (obr. 1B –  pravé tříslo a levá axila).

Obr. 1 A–O. <sup>18</sup>F-FDG PET a PET/CT vyšetření ve formě PET MIP (max. intensity projections) obrazů, jenž nejlépe dokumentují biodistribuci radiofarmaka. Vzhledem k sumaci akumulace mozku a melanomu oka, je hlava u pacienta F zobrazena v sagitálním řezu.
Obr. 1 A–O. <sup>18</sup>F-FDG PET a PET/CT vyšetření ve formě PET MIP (max. intensity projections) obrazů, jenž nejlépe dokumentují biodistribuci radiofarmaka. Vzhledem k sumaci akumulace mozku a melanomu oka, je hlava u pacienta F zobrazena v sagitálním řezu.

Melanom nás naučil, že snad ani není orgán nebo lokalizace, kde bychom ho (ať už primární melanom nebo metastázu) nemohli najít. Zajímavým případem mohou být metachronní solitární metastázy u téže pacientky v pravém prsu a žlučníku (obr. 1C, D) nebo šíření interlobiem levé plíce (obr. 1E –  metastázy jsou i na bazi levé plíce). V dutině břišní melanom nevynechává játra, což je nápadně časté u okulárních melanomů (obr. 1F), ani trávicí trubici –  jícen, žaludek, střeva (obr. 1G –  mnohočetné postižení kliček střevních) a konečník. Orgány jako slezinu (obr. 1H), játra (obr. 1I) nebo nadledviny (obr. 1J) umí infiltrovat i kompletně a někdy izolovaně. Překvapení může způsobit i rozsah onemocnění, který je velmi často větší, než se očekává, a dovede postihnout celou zobrazenou část těla. Přesto i tyto obrazy mohou být rozdílné, a tak zatímco někdy je v popředí mnohočetné kožní a podkožní postižení (obr. 1K –  postižení PDK s lymfedémem) nebo postižení ve formě podkožních nodularit (obr. 1L), jindy dominuje postižení skeletu (obr. 1M) nebo izolované postižení orgánů břišních a hrudních dutin (obr. 1N). Někdy záplava splývajících ložisek znemožní přesnější lokalizaci jednotlivých ložisek (obr. 1O). Maligní melanom nám ukázal, že se pomocí FDG zobrazuje velmi dobře a PET obrazy této nemoci mohou mít mnoho různých, často i překvapivých, podob.

Obr. 1 A–O – pokračování. &lt;sup&gt;18&lt;/sup&gt;F-FDG PET a PET/CT vyšetření ve formě PET MIP (max. intensity projections) obrazů, jenž nejlépe dokumentují biodistribuci radiofarmaka. Vzhledem k sumaci akumulace mozku a melanomu oka, je hlava u pacienta F zobrazena v sagitálním řezu.
Obr. 1 A–O – pokračování. <sup>18</sup>F-FDG PET a PET/CT vyšetření ve formě PET MIP (max. intensity projections) obrazů, jenž nejlépe dokumentují biodistribuci radiofarmaka. Vzhledem k sumaci akumulace mozku a melanomu oka, je hlava u pacienta F zobrazena v sagitálním řezu.

Obdrženo: 14. 3. 2015

MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.

Oddělení nukleární medicíny

Masarykův onkologický ústav

Žlutý kopec 7

565 53 Brno

e-mail: rehak@mou.cz


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 2

2015 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×