Rozmanitost 18F- FDG PET obrazů pacientů s maligním melanomem


Authors: Z. Řehák 1;  R. Lakomý 2;  V. Fait 3
Authors‘ workplace: Oddělení nukleární medicíny, Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno 1;  Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno 2;  Oddělení chirurgické onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno 3
Published in: Klin Onkol 2015; 28(2): 143-144
Category: Oncology in Images

Práce vznikla za podpory MZ ČR – RVO (MOÚ 00209805) a VaVpl RECAMO – CZ.1.05/2.1.00/03.010

Overview

Submitted:
14. 3. 2015


Labels
Paediatric clinical oncology Surgery Clinical oncology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account