Sarkomatoidní karcinom plic –  kazuistika


Autoři: M. Szkorupa;  T. Bohanes;  C. Neoral;  K. Vomackova;  J. Chudacek
Působiště autorů: Department of Surgery I, Faculty of Medicine and Dentistry of Palacky University Olomouc and University Hospital Olomouc
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2015; 28(1): 57-60
Kategorie: Kazuistika
doi: 10.14735/amko201557

Souhrn

Východiska:
Sarkomatoidní karcinom (sarcomatoid carcinoma – SARC) plic patří mezi velmi vzácné a agresívní typy nemalobuněčného karcinomu plic. Jedná se o skupinu nízce diferencovaných karcinomů s částečnou sarkomatoidní diferenciací nebo přímo s komponentou sarkomu. Charakteristickým nálezem bývá objemný nádor se sklonem k invazi, brzká rekurence a systémové metastazování.

Případ:
Autoři prezentují případ SARC u 77leté pa­cientky. Před­operační staging prokázal sarkomatoidní karcinom dolního laloku levé plíce bez generalizace na PET CT, ale s infiltrací více než 2/ 3 bránice. Byla provedena resekce –  dolní lobektomie s resekcí bránice a náhradou svalovým lalokem z  m. latissimus dorsi na cévní stopce. Histologický nález potvrdil dia­gnózu sarkomatoidního (pleomorfního) karcinomu pT3N0M0. Pa­cientka prodělala adjuvantní chemoterapii, za 20 měsíců došlo k relapsu a systémové diseminaci nádoru, pa­cientka zemřela 21 měsíců od operace.

Klíčová slova:
karcinom plic – nádorová invaze – svalový lalok – bránice – sarkomatoidní karcinom

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdrženo:
15. 10. 2014

Přijato:
2. 12. 2014


Zdroje

1. Travis WD (ed.). Pathology and genetics of tumours of the lung, pleura, thymus and heart. Oxford: Oxford University Press 2004.

2. Kikuchi R, Isowa N, Tokuyasu H et al. Three cases of resected pleomorphic carcinoma. Ann Thorac Cardiovasc Surg 2010; 16(4): 264– 269.

3. Wick MR, Swanson PE. Carcinosarcomas: current perspectives and an historical review of nosological concepts. Semin Dia­gn Pathol 1993; 10(2): 118– 127.

4. Thompson L, Chang B, Barsky SH. Monoclonal origins of malignant mixed tumors (carcinosarcomas). Evidence for a divergent histogenesis. Am J Surg Pathol 1996; 20(3): 277– 285.

5. Franks TJ, Galvin JR. Sarcomatoid carcinoma of the lung: histologic criteria and common lesions in the differential dia­gnosis. Arch Pathol Lab Med 2010; 134(1): 49– 54.

6. Fishback NF, Travis WD, Moran CA et al. Pleomorphic (spindle/ giant cell) carcinoma of the lung. A clinicopathologic correlation of 78 cases. Cancer 1994; 73(12): 2936– 2945.

7. Martin LW, Correa AM, Ordonez MG et al. Sarcomatoid carcinoma of the lung: a predictor of poor prognosis. Ann Thorac Surg 2007; 84(3): 973– 980.

8. Nakajima M, Kasai T, Hashimoto H et al. Sarcomatoid carcinoma of the lung: a clinicopathologic study of 37 cases. Cancer 1999; 86(4): 608– 616.

9. Pelosi G, Fraggetta F, Nappi O et al. Pleomorphic carcinomas of the lung show a selective distribution of gene products involved in cell differentiation, cell cycle control, tumor growth, and tumor cell motility: a clinicopathologic and immunohistochemical study of 31 cases. Am J Surg Pathol 2003; 27(9): 1203– 1215.

10. Fujioka S, Nakamura H, Adachi Y et al. Pleomorphic carcinoma of the lung in which the sarcomatous element grew rapidly: a case report. Ann Thorac Cardiovasc Surg 2009; 15(2): 111– 114.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 1

2015 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se