Jubileum pana profesora MU Dr. Dalibora Ondruše, DrSc.


Autoři: J. Breza
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2013; 26(3): 224
Kategorie: Osobní sdělení

V júni 2013 sa dožíva významného životného jubilea popredná osobnosť slovenskej i európskej urológie a onkológie, prof. MU Dr. Dalibor Ondruš, DrSc.

Život a práca profesora Ondruša sú dôkazom a príkladom toho, ako tvrdá, systematická a cieľavedomá práca môže priniesť nielen odborné a spoločenské ocenenie, ale i radosť a potešenie.


Profesora Ondruša charakterizuje precíznosť, dôslednosť a spoľahlivosť v klinickej i vedecko‑výskumnej práci. Po promócii na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v roku 1977 začal pracovať na Urologickej klinike LF UK v nemocnici na bratislavských Kramároch. Bol žiakom prof. Zvaru a prof. Horňáka, ktorí nielen kontrolovali výsledky jeho klinickej práce, ale usmerňovali ho v odbornom aj v jeho vedeckom raste.

Dalibor Ondruš intenzívne študoval urológiu a rýchlo získal prehľad v klinickej problematike. Jeho učitelia preňho zvolili také témy vedeckej práce, ktoré boli nielen medicínsky zaujímavé a dôležité, ale mali veľký význam aj v spoločenskom kontexte. Dalibor využil ponúknutú príležitosť, určené témy rozpracoval a stal sa vedúcim predstaviteľom slovenskej i európskej urológie v problematike urologickej onkológie, najmä nádorov semenníkov.

Po získaní špecializácie z urológie I. a II. stupňa a nadstavbovej špecializácie z klinickej onkológie sa habilitoval a v roku 1999 bol menovaný za profesora v odbore onkológia. V roku 2001 získal vedeckú hodnosť doktora lekárskych vied v odbore chirurgia. Od roku 2004 pôsobí vo funkcii prednostu I. onkologickej kliniky LF UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave. Je garantom doktorandského štúdia, habilitačného konania a konania na vymenovanie profesorov v odbore onkológia na LF UK v Bratislave.

Obdivuhodný je objem jeho publikačnej činnosti. Doteraz publikoval 450 odborných a vedeckých publikácií v domácich i zahraničných časopisov vysokej bonity, vrátane viacerých vedeckých monografií a vysokoškolských učebníc. Najobjektívnejším kritériom kvality publikácií prof. Ondruša je ohlas jeho prác v odbornej a vedeckej literatúre a to vo forme 900 citácií, z toho 500 citácií v databázach SCI a SCOPUS. Za svoju prácu získal Dalibor viaceré prestížne domáce i zahraničné uznania a ocenenia.

Dôležitou súčasťou konsolidovaného osobného života a práce Dalibora je jeho rodina. S manželkou tvoria dvojicu vedeckých pracovníkov, ktorí sa nielen vzorne starajú o svoje dve krásne deti, ale efektívne vedecky spolupracujú, vzájomne sa inšpirujú a pomáhajú si.

Milý Dalo,

dovoľ, prosím, aby som Ti v mene Tvojich priateľov a kolegov srdečne pogratuloval k životnému jubileu a úprimne Tebe i Tvojej rodine poprial veľa zdravia, spokojnosti a pracovných i osobných úspechov. Teším sa na ďalšiu spoluprácu.

prof. MU Dr. Ján Breza, DrSc.

Urologická klinika LF UK a UN Bratislava


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se