Jubileum pana profesora MU Dr. Dalibora Ondruše, DrSc.


Autoři: J. Breza
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2013; 26(3): 224
Kategorie: Osobní sdělení

V júni 2013 sa dožíva významného životného jubilea popredná osobnosť slovenskej i európskej urológie a onkológie, prof. MU Dr. Dalibor Ondruš, DrSc.

Život a práca profesora Ondruša sú dôkazom a príkladom toho, ako tvrdá, systematická a cieľavedomá práca môže priniesť nielen odborné a spoločenské ocenenie, ale i radosť a potešenie.


Profesora Ondruša charakterizuje precíznosť, dôslednosť a spoľahlivosť v klinickej i vedecko‑výskumnej práci. Po promócii na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v roku 1977 začal pracovať na Urologickej klinike LF UK v nemocnici na bratislavských Kramároch. Bol žiakom prof. Zvaru a prof. Horňáka, ktorí nielen kontrolovali výsledky jeho klinickej práce, ale usmerňovali ho v odbornom aj v jeho vedeckom raste.

Dalibor Ondruš intenzívne študoval urológiu a rýchlo získal prehľad v klinickej problematike. Jeho učitelia preňho zvolili také témy vedeckej práce, ktoré boli nielen medicínsky zaujímavé a dôležité, ale mali veľký význam aj v spoločenskom kontexte. Dalibor využil ponúknutú príležitosť, určené témy rozpracoval a stal sa vedúcim predstaviteľom slovenskej i európskej urológie v problematike urologickej onkológie, najmä nádorov semenníkov.

Po získaní špecializácie z urológie I. a II. stupňa a nadstavbovej špecializácie z klinickej onkológie sa habilitoval a v roku 1999 bol menovaný za profesora v odbore onkológia. V roku 2001 získal vedeckú hodnosť doktora lekárskych vied v odbore chirurgia. Od roku 2004 pôsobí vo funkcii prednostu I. onkologickej kliniky LF UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave. Je garantom doktorandského štúdia, habilitačného konania a konania na vymenovanie profesorov v odbore onkológia na LF UK v Bratislave.

Obdivuhodný je objem jeho publikačnej činnosti. Doteraz publikoval 450 odborných a vedeckých publikácií v domácich i zahraničných časopisov vysokej bonity, vrátane viacerých vedeckých monografií a vysokoškolských učebníc. Najobjektívnejším kritériom kvality publikácií prof. Ondruša je ohlas jeho prác v odbornej a vedeckej literatúre a to vo forme 900 citácií, z toho 500 citácií v databázach SCI a SCOPUS. Za svoju prácu získal Dalibor viaceré prestížne domáce i zahraničné uznania a ocenenia.

Dôležitou súčasťou konsolidovaného osobného života a práce Dalibora je jeho rodina. S manželkou tvoria dvojicu vedeckých pracovníkov, ktorí sa nielen vzorne starajú o svoje dve krásne deti, ale efektívne vedecky spolupracujú, vzájomne sa inšpirujú a pomáhajú si.

Milý Dalo,

dovoľ, prosím, aby som Ti v mene Tvojich priateľov a kolegov srdečne pogratuloval k životnému jubileu a úprimne Tebe i Tvojej rodine poprial veľa zdravia, spokojnosti a pracovných i osobných úspechov. Teším sa na ďalšiu spoluprácu.

prof. MU Dr. Ján Breza, DrSc.

Urologická klinika LF UK a UN Bratislava


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se