Predoperačná rádioterapia lokálne pokročilého karcinómu rekta: klinické výsledky krátkodobej a dlhodobej liečby s alebo bez konkomitantnej chemoterapie


Autoři: I. Krajcovicova 1;  E. Boljesikova 2;  M. Sandorova 2;  A. Zavodska 2;  M. Zemanová 1;  M. Chorvath 2;  D. Ondrus 1
Působiště autorů: 1st Department of Oncology, Comenius University, Faculty of Medicine, St. Elisabeth Cancer Institute, Bratislava, Slovak Republic 1;  Department of Radiation Oncology, Slovak Medical University, St. Elisabeth Cancer Institute, Bratislava, Slovak Republic 2
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2012; 25(5): 364-369
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východiská:
V súčasnosti sa predoperačná rádioterapia považuje za štandardnú liečbu lokálne pokročilého karcinómu rekta. Správne načasovanie a dávkovanie rádioterapie s alebo bez chemoterapie zostáva sporné. Cieľom tejto štúdie je zhodnotiť príslušné klinické výsledky dvoch predoperačných rádioterapeutických režimov, krátkodobej a dlhodobej rádioterapie s alebo bez chemoterapie u pacientov s lokálne pokročilým karcinómom rekta.

Pacienti a metódy:
Do štúdie bolo zaradených 151 pacientov s karcinómom rekta v II. a III. štádiu (103 mužov a 48 žien), ktorí boli liečení predoperačnou rádioterapiou v čase 1/1999–1/2008. Analyzovalo sa zachovanie zvierača, downstaging nádoru a patologická kompletná remisia, počet lokálnych recidív, akútna a neskorá toxicita, perioperačné komplikácie, celkové a bezrelapsové prežívanie.

Výsledky:
Downstaging nádoru sa dosiahol len v prípade dlhodobej rádioterapie, pri samotnej v 46 %, pri kombinovanej s chemoterapiou (5-FU alebo kapecitabin) u 61 % pacientov. Patologická kompletná remisia sa dosiahla iba v skupine pacientov liečených dlhodobou rádioterapiou (13 %). Dlhodobá rádioterapia s konkomitantnou chemoterapiou výrazne znížila výskyt lokálnych recidív (5 % oproti 15 % v skupine po samotnej dlhodobej rádioterapii, p = 0,0132). Štatisticky významný rozdiel sa dosiahol v celkovom prežívaní medzi pacientmi, ktorí sa liečili dlhodobou rádioterapiou kombinovanou s chemoterapiou a samotnou dlhodobou rádioterapiou (p = 0,015). Nezistil sa štatisticky významný rozdiel v miere perioperačných komplikácií, akútnej a neskorej toxicity, v 3- a 5-ročnom celkovom prežívaní medzi pacientmi liečenými krátkodobou a dlhodobou rádioterapiou.

Záver:
Dosiahnuté výsledky poskytujú presvedčivý dôkaz o tom, že v porovnaní s predoperačnou krátkodobou rádioterapiou je predoperačná dlhodobá rádioterapia v kombinácii s chemoterapiou najúčinnejší spôsob liečby u pacientov s lokálne pokročilým operabilným karcinómom rekta z hľadiska vplyvu na downstaging a dosiahnutie patologickej kompletnej remisie. Zvýšením miery celkového prežívania, ako aj znížením miery lokálnych recidív je táto metóda výhodnejšia ako iné spôsoby predoperačnej rádioterapie.

Kľúčové slová:
rektum – karcinóm – rádioterapia

Obdrženo:
11. 6. 2012

Přijato:
7. 7. 2012


Zdroje

References

1. Safaei-Diba C, Pleško I, Hlava P. Cancer Incidence in the Slovak Republic 2007. Bratislava: National Health Information Center 2012.

2. Glimelius B, Påhlman L, Cervantes A et al. Rectal cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2010; 21 (Suppl 5): v82–v86.

3. Glimelius B. Introduction to optimal management of rectal cancer. EJC Supplements 2005; 65: 345–347.

4. Påhlman L, Bohe M, Cedermark B et al. The Swedish rectal cancer registry. Br J Surg 2007; 94(10): 1285–1292.

5. Colorectal Cancer Collaborative Group. Adjuvant radiotherapy for rectal cancer: a systematic overview of 8,507 patients from 22 randomised trials. Lancet 2001; 358(9290): 1291–1304.

6. Smalley SR, Benedetti JK, Williamson SK et al. Phase III trial of fluorouracil-based chemotherapy regimens plus radiotherapy in postoperative adjuvant rectal cancer: GI INT 0144. J Clin Oncol 2006; 24(22): 3542–3547.

7. Gerard JP, Chapet O, Nemoz C et al. Improved sphincter preservation in low rectal cancer with high-dose preoperative radiotherapy: the lyon R96-02 randomized trial. J Clin Oncol 2004; 22(12): 2404–2409.

8. Peeters KC, Marijnen CA, Nagtegaal ID et al. Dutch Colorectal Cancer Group. The TME trial after a median follow-up of 6 years: increased local control but no survival benefit in irradiated patients with resectable rectal carcinoma. Ann Surg 2007; 246(5): 693–701.

9. Engstrom PF. NCCN Colon and Rectal Cancer Guidelines [online]. Update 11 March 2010. Available from: http://cme.medscape.com/viewarticle/720232.

10. Collette L, Bosset JF, den Dulk M et al. Patients with curative resection of cT3-4 rectal cancer after preoperative radiotherapy or radiochemotherapy: does anybody benefit from adjuvant fluorouracil-based chemotherapy? A trial of the EORT Cancer Radiation Oncology Group. J Clin Oncol 2007; 25(28): 4379–4386.

11. Valentini V, Coco C, Cellini N et al. Ten years of preoperative chemoradiation for extraperitoneal T3 rectal cancer: acute toxicity, tumor response, and sphincter preservation in three consecutive studies. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2001; 51(2): 371–383.

12. Valentini V, Morganti AG, Gambacorta MA et al. Preoperative hyperfractionated chemoradiation for locally recurrent rectal cancer in patients previously irradiated to the pelvis: a multicentric phase II study. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006; 64(4): 1129–1139.

13. Eriksen MT, Wibe A, Haffner J et al. Norwegian Rectal Cancer Group. Prognostic groups in 1,676 patients with T3 rectal cancer treated without preoperative radiotherapy. Dis Colon Rectum 2007; 50(2): 156–167.

14. Bencova V, Svec J, Bella V. The role of psychosocial oncology in the health care of breast cancer survivors. Bratisl Lek Listy 2009; 110(6): 374.

15. Bencova V, Mrazova A, Svec J. Psychosocial morbidity – an unfilled gap in undergraduate courses of medicine and nursing. Clin Social Work 2010; 1–2: 37–46.

16. Bencova V, Bella J, Svec J. Dynamika vývoja psychosociálnej záťaže prežívajúcich pacientok s karcinómom prsníka: klinický úspech s psychosociálnymi dôsledkami. Klin Onkol 2011; 24(3): 203–208.

17. Gunderson LL, Sargent DJ, Tepper JE et al. Impact of T and N stage and treatment on survival and relapse in adjuvant rectal cancer: a pooled analysis. J Clin Oncol 2004; 22(10): 1785–1796.

18. Bujko K, Nowacki MP, Nasierowska-Guttmejer A et al. Long-term results of a randomized trial comparing preoperative short-course radiotherapy with preoperative conventionally fractionated chemoradiation for rectal cancer. Br J Surg 2006; 93(10): 1215–1223.

19. Roh MS, Colangelo LH, O’Connell MJ et al. Preoperative multimodality therapy improves disease-free survival in patients with carcinoma of the rectum: NSABBP R-03. J Clin Oncol 2009; 27(31): 5124–5130.

20. Sauer R, Becker H, Hohenberger W et al. German Rectal Cancer Study Group. Preoperative vs postoperative chemoradiotherapy for rectal cancer. N Engl J Med 2004; 351(17): 1731–1740.

21. Arbea L, Ramos LI, Martínez-Monge R et al. Intensity-modulated radiation therapy (IMRT) vs. 3D conformal radiotherapy (3DCRT) in locally advanced rectal cancer (LARC): dosimetric comparison and clinical implications. Radiat Oncol 2010; 5: 17.

22. Ferrigno R, Novaes PE, Silva ML et al. Neoadjuvant radio­chemotherapy in the treatment of fixed and semi-fixed rectal tumors. Analysis of results and prognostic factors. Radiat Oncol 2006; 1: 5.

23. Hoffmann W, Lordick F, Becker-Schiebe M. (Neo-)Adjuvant radiochemotherapy in stage II/III rectal cancer. MEMO 2011; 4(2): 90–93.

24. Påhlman L, Glimelius B. Pre- or postoperative radiotherapy in rectal and rectosigmoid carcinoma. Report from a randomized multicenter trial. Ann Surg 1990; 211(2): 187–195.

25. Kapiteijn E, Marijnen CA, Nagtegaal ID et al. Preoperative radiotherapy combined with total mesorectal excision for resectable rectal cancer. N Engl J Med 2001; 345(9): 638–646.

26. Marijnen CA, Peeters KC, Putter H et al. Cooperative investigators of the TME trial. Long term results, toxicity and quality of life in the TME trial. Presented at ESTRO Meeting. Amsterdam 2004, October 24–28. Abstract 283.

27. François Y, Nemoz CJ, Baulieux J et al. Influence of the interval between preoperative radiation therapy and surgery on downstaging and on the rate of sphincter-sparing surgery for rectal cancer: the Lyon R90-01 randomized trial. J Clin Oncol 1999; 17(8): 2396–2402.

28. Marijnen CA, Nagtegaal ID, Klein Kranenbarg E et al. No downstaging after short-term preoperative radiotherapy in rectal cancer patients. J Clin Oncol 2001; 19(7): 1976–1984.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 5

2012 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se