Paratestikulárny mezotelióm v mladom veku. Kazuistika


Autoři: B. Mrinakova 1,2;  D. Ondrus 1;  K. Kajo 3;  M. Kunderlik 2;  M. Tkacova 1,2;  M. Ondrusova 4,5
Působiště autorů: 1st Department of Oncology, Comenius University, Faculty of Medicine, St. Elisabeth Cancer Institute, Bratislava, Slovak Republic 1;  Department of Medical Oncology, St. Elisabeth Cancer Institute, Bratislava, Slovak Republic 2;  Department of Pathology, Slovak Medical University and St. Elisabeth Cancer Institute, Bratislava, Slovak Republic 3;  2nd Department of Oncology, Comenius University, Faculty of Medicine, National Cancer Institute, Bratislava, Slovak Republic 4;  Cancer Research Institute, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic 5
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2012; 25(4): 290-293
Kategorie: Kazuistiky

Souhrn

Východiská:
Malígny mezotelióm je novotvar vychádzajúci zo seróznych blán vystielajúcich telesné dutiny. Zvyčajne sa nádor vyskytuje na pleure, peritoneu a menej často perikarde. Paratestikulárny mezotelióm je najvzácnejšou formou malígneho mezoteliómu s obmedzeným množstvom publikovaných prípadov.

Kazuistika:
Autori popisujú prípad malígneho epiteliálneho mezoteliómu tunica vaginalis testis u 20-ročného muža s prítomnosťou hydrokély a mnohopočetných uzlovitých intraskrotálnych útvarov. Dôvodom operácie pacienta bola dlhotrvajúca poúrazová hydrokéla, peri-operačne sa zistil výskyt mnohopočetných drobných exofytických útvarov. Po histologickom diagnostikovaní malígneho mezoteliómu tunica vaginalis testis pacient podstúpil ľavostrannú orchiektómiu s následnou inguinálnou a panvovou lymfadenektómiou. Klinické vyšetrenia neodhalili prítomnosť vzdialených metastáz. Pravidelné kontroly pacienta, pomocou fyzikálneho vyšetrenia a zobrazovacích metód, do súčasnosti nepreukázali rekurenciu ochorenia.

Záver:
Po spracovaní literárnych údajov autori analyzujú rizikové faktory, ktoré mohli viesť k vzniku ochorenia.

Kľúčové slová:
paratestikulárny mezotelióm – tunica vaginalis testis – orchiektómia – azbest

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdrženo:
16. 5. 2012

Přijato:
4. 6. 2012


Zdroje

1. Bisceglia M, Dor DB, Carosi I et al. Paratesticular mesothelioma. Report of a case with comprehensive review of literature. Adv Anat Pathol 2010; 17(1): 53–70.

2. Jones MA, Young RH, Scully RE. Malignant mesothelioma of the tunica vaginalis. A clinicopathologic analyses of 11 cases with review of literature. Am J Surg Pathol 1995; 19(7): 815–825.

3. Pesatori AC, Mensi C. Peculiar features of mesothelioma occurrence as related to exposure patterns and circumstances in the Lombard Region, Italy. Med Lav 2005; 96(4): 354–359.

4. Hatzinger M, Häcker A, Langbein S et al. Malignant mesothelioma of the testes. Aktuelle Urol 2006; 37(4): 281–283.

5. Winstanley AM, Landon G, Berney D et al. The immunohistochemical profile of malignant mesotheliomas of the tunica vaginalis: a study of 20 cases. Am J Surg Pathol 2006; 30(1): 1–6.

6. Mak CW, Cheng TC, Chuang SS et al. Malignant mesothelioma of the tunica vaginalis testis. Br J Radiol 2004; 77(921): 780–781.

7. Chollet Y, Hauser P, Da Silva T et al. Well-differentiated papillary mesothelioma of the tunica vaginalis testis: imaging on Tc-99m heat-denatured red blood cell scintigraphy. Clin Nucl Med 2008; 33(4): 282–284.

8. Goel A, Agrawal A, Gupta R et al. Malignant mesothelioma of the tunica vaginalis of the testis without exposure to asbestos. Cases J 2008; 14(1): 310.

9. Bruno C, Minniti S, Procacci C. Diagnosis of malignant mesothelioma of the tunica vaginalis testis by ultrasound-guided fine-needle aspiration. J Clin Ultrasound 2002; 30(3): 181–183.

10. Lloreta-Trull J. Extrathoracic mesothelial proliferations and their mimics. Ultrastruct Pathol 2006; 30(1): 37–51.

11. Plas E, Riedl CR, Pflüger H. Malignant mesothelioma of the tunica vaginalis testis: review of literature and assessment of prognostic parameters. Cancer 1998; 83(12): 2437–2446.

12. Thomas C, Hansen T, Thüroff JW. Malignant mesothelioma of the tunica vaginalis testis. Urologe A 2007; 46(5): 538–540.

13. Al-Qahtani M, Morris B, Dawood S et al. Malignant mesothelioma of the tunica vaginalis. Can J Urol 2007; 14(2): 3514–3517.

14. Amin MB. Selected other problematic testicular and paratesticular lesions: rete testis neoplasms and pseudotumors, mesothelial lesions and secondary tumors. Mod Pathol 2005; 18 (Suppl 2): S131–S145.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 4

2012 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se